S-a modificat PUZ-ul cartierului Campus. Iata care sunt noile prevederi

Dupa indelungi amanari care au blocat dezvoltarea a numeroase proiecte in cartierul Campus, Planul Urbanistic Zonal cu modificari si actualizari a ajuns in stadiul final.

Iata ce prevede noul PUZ:

Circulaţiile publice interne lotizării, care asigurau accesul la loturile rezultate în urma reconstituirii dreptului de proprietate erau fostele drumuri de exploatare agricolă, cu lăţimea de 5 m, improprii unei dezvoltări urbanistice. PUZ-ul aprobat în 2005 propunea lărgirea acestora la o ampriză de 9 m,

Pentru al. Universităţii se propunea o ampriză de 12 m la care se adaugă o fâşie cu lăţimea de 8,50 m reprezentată de retragerea construcţiilor de la limita terenului, retragere condiţionată de asigurarea zonei de protecţie sanitară la conducta de aducţiune RAJA situată de-a lungul al. Universităţii.

Pentru bd. Aurel Vlaicu era prevăzută o ampriză majorată de la 15 m (14 m
carosabil + 1m trotuar) la 30 m (care include şi o arteră colectoare care împiedică
descărcarea circulaţiei din zona lotizării direct în bulevard, amenajată pe traseul
fostului drum de exploatare DE 570), la care se adaugă o fâşie cu lăţimea de
10,50 m reprezentată de retragerea construcţiilor de la limita terenului
condiţionată de asigurarea zonei de protecţie sanitară la conducta RAJA situată
de-a lungul bulevardului.

Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism a fost împărţit în următoarele zone de reglementare:

ZR1 – bd. Aurel Vlaicu
ZR2 – lotizare vie
ZR3 – PUZ-uri care se mentin
ZR4 - baze sportive
ZR5 - unităţi de învăţământ
ZR6 - RAJA

ZR1:

-locuinţe în proprietate privată şi locuinţe sociale, cu parterul şi eventual etajele
inferioare destinate funcţiunilor comerciale şi serviciilor diverse

-servicii turistice de informare / rezervare, agenţii turistice, unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni)

-unitati de alimentatie publica (restaurante, cafenele, ceainării, cofetării etc.)

-birouri, sedii de firme, servicii financiar-bancare, de asigurări, servicii de
consultanţă, alte servicii profesionale (edituri, media, agenţii etc.)

-toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă sau spre spaţiile pietonale
funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui
program de functionare specific, pentru funcţiuni precum: servicii şi echipamente
publice la nivel de cartier, sedii ale unor companii şi firme, servicii de proiectare,
cercetare, expertizare, agenţii imobiliare, consultanţă în diferite domenii, alte
servicii profesionale, edituri, media, servicii sociale, colective şi personale,
activităţi asociative diverse, comerţ etc.

-loisir şi sport în spaţii acoperite şi descoperite

-amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje,
garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport,
împrejmuiri

-parcaje la sol şi multietajate şi anexe necesare pentru gestionarea şi întreţinerea
spaţiilor publice

-construcţii aferente echipării tehnico-edilitare, ori de reclamă şi afişaj

ZR2:

-locuinţe individuale şi colective mici, în regim de construire înşiruit, cuplat sau
izolat

-funcţiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerţ cu amănuntul, servicii
profesionale, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatură,
arhitectură, medicină etc.)

-echipamente publice la nivel de cartier: creşe, grădiniţe, şcoli primare,
dispensare urbane şi dispensare policlinice, alte tipuri de echipamente publice
pentru comert si servicii (comert alimentar si nealimentar, centre de ingrijire
corporala, farmacii si alte functiuni care completeaza functiunea rezidentiala
invecinata)

-amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje,
garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport,
împrejmuiri

-construcţii aferente echipării tehnico-edilitare, ori de reclamă şi afişaj

ZR3:

-se mentin functiunile aprobate prin:
o HCLM nr. 448/08.09.2008 – al. Universitatii nr. 2, imobil situat la
intersectia bd. Aurel Vlaicu cu al. Universitatii
o HCLM nr. 130/16.07.2010 – modificare indicatori urbanistici, regim de
înălţime şi diversificare funcţiuni pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel
Vlaicu, str. Rubinului, str. Diamantului şi str. Smaraldului
o HCLM nr. 62/30.01.2012 - modificare indicatori urbanistici, regim de
înălţime şi diversificare funcţiuni pentru teritoriul delimitat de al.
Universităţii, str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu.

ZR4:

-construcţii şi amenajări complexe pentru practicarea sportului în spaţii acoperite
şi descoperite, amenajări specifice pentru odihnă, agrement şi recreere

-spaţii de cazare pentru sportivi – hoteluri, pensiuni

-cabinete medicale pentru recuperare (fizioterapie, kinetoterapie, masaj etc) şi de
prim ajutor

-spaţii pentru depozitarea şi întreţinerea ori repararea materialului sportiv şi a
ambarcaţiunilor

-parcaje la sol, garaje amenajate la subsolul clădirilor

-construcţii aferente echipării tehnico-edilitare

ZR5:

-spaţii pentru instruire teoretică şi practică

-spaţii de cazare pentru studenţi

-amenajări : căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje, garaje, spaţii plantate,
amenajări de sport, împrejmuiri

-construcţii aferente echipării tehnico-edilitare

ZR6:

-construcţii, amenajări şi instalaţii utilizate la exploatarea şi întreţinerea sursei de
apă

-amenajări: căi de acces carosabile şi pietonale, spaţii plantate, împrejmuiri

-construcţii aferente echipării tehnico-edilitare

Inaltimea maxima a cladirilor:


  • 6-10 etaje ZR1
  • 2-4 etaje ZR2
  • se va respecta regimul de inaltime aprobat anterior ZR3
  • 2 etaje ZR4
  • 2-3 etaje ZR5
  • parter ZR6


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.