Cumpana se extinde cu un cartier intins pe 80 de hectare

Primaria Cumpana va introduce in intravilan o suprafata de teren de 89 de hectare de teren dintre Cumpana si Constanta pentru dezvoltarea unui cartier rezidential.

In interiorul cartierului vor fi amenajate strazi cu latimea de maxim 11 metri, dintre care zona carosabila va fi de 7 metri.


Prin prezentul PUZ pe planul de Reglementari urbanistice, este prezentata o varianta posibila de divizare/comasare a parcelelor agricole existente, pentru atingerea unor suprafete minime construibile si a unor lungimi de fronturi la strada. Acesta varianta are caracter orientativ, nefiind obligatorie parcelarea/comasarea parcelelor in varianta prezentata, dar operatiunile ulterioare de parcelare/comasare/reparcelare de catre prorietar/proprietari, cu alte dimensiuni de front la strada sau alte suprafete sunt conditionate de elaborarea si aprobarea unor noi proiecte de urbanism. Parcelarea prezentata s-a realizat cu respectarea unui front la strada de minim12m si a unei suprate medii de 500mp.
In cazul in care proprietarii de terenuri doresc alte variante de divizare/comasare/reparcelare, acestea se vor putea realiza in condiitile stabilite de lege, prin noi documentatii de urbanism.
Prin PUZ, se propune urmatoarea zonificare functionala a terenurilor:
L1 - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
M – ZONA MIXTA
IEp – ZONA  INSTITUTII SI ECHIPAMENTE PUBLICE
Ecs – ZONA ACTIVITATI ECONOMICE – COMERT SI SERVICII
Va - ZONA VERDE DE AGREMENT SI SPORT
A - ZONA TERENURI AGRICOLE IN INTRAVILAN

Zona L1 este reprezentata de cea mai mare suprafata din zona reglementata prin prezentul Regulement de urbanism. Este zona destinata locuintelor si functiunilor complementare, compatibile cu functiunea de locuire.
Functiuni complementare locuirii ,de tip servicii aferente functiunii de locuire (Comert alimentar; Comert nealimentar; Cabinete medicale individuale, cabinete de medicina veterinara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, ateliere de arta, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapiterie, rame si tablouri, oglinzi, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari; Saloane de intretinere corporala: frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar; curatatorie de haine, atelier individual de reparatii incaltaminte, enumerarea nu este exhaustiva) cu urmatoarele conditii:
suprafata utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 100 mp;
sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;
activitatea sa se desfasoare numai in interiorul cladirii;
sa se asigure 1-2 locuri de parcare in interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
sa fie amplasate numai la parter.
Gradinite si after-school, cu respectarea urmatoarelor conditii:
satisfacerea suprafetelor minime (utile, desfasurate, libere) care revin fiecarui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii, indicativ NP01197;
elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocuparii parcelei;
pe parcela nu vor exista alte functiuni.
Constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare.
Constructii si amenajari aferente functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, platforme, parcaje, garaje, spatii plantate, imprejmuiri.
Anexe si adaposturi de animale cu resperctarea normelor de igiena, conform OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Zona M este reprezentata de parcelele A441/31/1+A441/31/2+A441/32, LOT 2 A441/31/1+A441/31/2+A441/32, LOT 3. Este zona destinata functiunilor mixte.
Functiuni administrative (sedii, birouri), functiuni financiar-bancare (sedii, birouri), functiuni comerciale (comert alimentar,comert nealimentar,magazin, centru comercial, alimentatie publica, servicii cu acces public, showroom), functiuni de turism (hotel, motel, vila, pensiune turistica, alimenatie publica), locuinte  si case de vacanta.
Functiuni complementare locuirii de tip servicii aferente functiunii de locuire, (Comert alimentar; Comert nealimentar; Cabinete medicale individuale, cabinete de medicina veterinara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, ateliere de arta, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapiterie, rame si tablouri, oglinzi, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari; Saloane de intretinere corporala: frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar; curatatorie de haine, atelier individual de reparatii incaltaminte, enumerarea nu este exhaustiva) cu urmatoarele conditii:
sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;
activitatea sa se desfasoare numai in interiorul cladirii;
sa se asigure 1-2 locuri de parcare in interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Gradinite si after-school, cu respectarea urmatoarelor conditii:
satisfacerea suprafetelor minime (utile, desfasurate, libere) care revin fiecarui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii, indicativ NP01197;
elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocuparii parcelei;
pe parcela nu vor exista alte functiuni.
Constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare.
Constructii si amenajari aferente functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, platforme, parcaje, spatii plantate, imprejmuiri.

Zona IEs este reprezentata de parcelele:
- A433, LOT 3 + A433/3/1/2 + A433/3/2/2 + A433/3/3/2 + A433/5/2 + A433/4/6, LOT 1 – LOT 1, S=1059,62mp, aflata in proprietate privata.
-A441/19 + A441/20 + (A441/21/1/1 + A441/21/2, LOT 2) + A441/21/1/2 + A441/22/1 + A441/22/2 + A441/22/3 + A441/22/4 – LOT 15, S=1641,99MP, aflata in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-A433/2/1, LOT 16 + A433/2/2, LOT 5 + A433/2/3, LOT 5 + A433/S1 + A433/S2 + A433/8/12 + A433/8/13 + A433/9 – LOT 102, S=11166,31MP, Consiliului Local Cumpana.
-A433/2/1, LOT 16 + A433/2/2, LOT 5 + A433/2/3, LOT 5 + A433/S1 + A433/S2 + A433/8/12 + A433/8/13 + A433/9 – LOT 135, S=1500MP, Consiliului Local Cumpana.
-A433/11/3 + A433/11/4 + A433/12 + A433/13 + A433/14, LOT 12 – S=3730mp
-A441/40 + A441/41, LOT 39 – S=15854,11mp, Consiliului Local Cumpana.
Zona IEp este zona destinata institutiilor si echipamentelor publice, obiectivelor de interes local.
Zona IEp se caracterizeaza prin urmatoarele subzone functionale:
-IEp1 – subzona dotarilor socio- culturale
-IEp2 – subzona dotarilor pentru invatamant
-IEp3 – subzona dotarilor pentru sanatate.

Subzona IEp 1 - Functiuni administrative (sedii, birouri), functiuni de cultura (centru expozitional, expozitie, targ, muzeu, bibioteca, mediateca, club, discoteca, sala de reuniune, centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinte, cinematograf teatru, sala polivalenta)
Subzona IEp2- Functiuni de invatamant (invatamant prescolar, scoala primara, gimnaziala, scoala postliceala, profesionala, spatii de cazare pentru elevi).
Subzona IEp 3 - Functiuni de sanatate (spital, asistenta de specialitate, dispensar, alte unitati de sanatate, leagan de copii, orfelinat, centru de zi, azil de batrani, centru de asistenta sociala)
In toate subzonele - spatii verzi si plantate de folosinta generala, locuri de joaca pentru copii acoperite si descoperite, amenajari si instalatii de agrement si loisir, sali de sport.

Zona Ecs este reprezentata de parcelele:
-A441/40 + A441/41, LOT 37, S=1739,39mp, aflata in in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-A441/40 + A441/41, LOT 38, S=1731,34mp, aflata in in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-A441/40 + A441/41, LOT 37, S=1739,39mp, aflata in in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-A441/31/1 + A441/31/2 +A441/35 + A441/36 + A441/37, LOT 73 - S=2693,94mp, aflata in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-De 443/3, LOT 3 + A441/40 + A441/32, – S=1605,02mp aflata in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-parcelele A420/1/1-LOT 2, A420/1/2-LOT 2, A420/1/3-LOT2, aflate in proprietate privata.
Zona Ecs este zona destinata comertului si serviciilor de interes general.
Zona Ecs se caracterizeaza prin urmatoarele subzone functionale:
-Ecs1 – subzona comert si servicii zilnice
-Ecs2 – subzona comert si servicii saptamanale
-Ecs3 – comert si servicii ocazionale
-Ecs4 – subzona comert, servicii si alte activitati economice

Ecs 1 - Functiuni administrative (sedii, birouri), functiuni financiar-bancare (sedii, birouri), functiuni comerciale (comert alimentar,comert nealimentar, magazin, alimentatie publica, servicii cu acces public, showroom), servicii aferente zonelor de locuit, spatii verzi si plantate de folosinta generala, locuri de joaca pentru copii acoperite si descoperite, amenajari si instalatii de agrement si loisir, sali de sport.
Ecs 2 - Functiuni comerciale (piata agro-alimentara, comert alimentar,comert nealimentar, magazin, supermagazin, centru comercial, alimentatie publica, servicii cu acces public, showroom), constructii administrative), spatii verzi si plantate de folosinta generala, locuri de joaca pentru copii acoperite si descoperite, amenajari si instalatii de agrement si loisir.
Ecs 3 - Functiuni comerciale (piata agro-alimentara, spatii pentru targuri si expozitii, piata, obor, constructii administrative),spatii verzi si plantate de folosinta generala, locuri de joaca pentru copii acoperite si descoperite, amenajari si instalatii de agrement si loisir.
Ecs 4 - Functiuni administrative (sedii, birouri), functiuni financiar-bancare (sedii, birouri), functiuni comerciale (comert alimentar,comert nealimentar, magazin, alimentatie publica, servicii cu acces public, showroom), functiuni industriale (depozitare, mica productie fara nocivitate) , spatii verzi si plantate de folosinta generala.

Zona Va este reprezentata de parcela A441/34/3 + A441/34/4+ A441/35+ A441/36+ A441/37, – S=2693,94mp,  aflate in proprietate privata. Este zona destinata spatiilor verzi pentru agrement si sport, precum si dotarilor de interes local.
Spatii verzi si plantate de folosinta generala.
Amenajari ale spatiului public, alei pietonale si ciclistice, lucrari de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fantani si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalatii de agrement si loisir.
Functiuni de loisir public sau cu caracter tematic.
Functiuni sportive.


Zona A este reprezentata de parcelele A441/16/6, A441/2, A441/34/2 si A433/11/2, aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice. Proprietarii parcelelor mai sus mentionate nu doresc schimbarea categoriei de folosinta de teren agricol a acestor parcele si nici lotizarea/comasarea/divizarea/reparcelarea lor.
Prin prezentul PUZ si Regulament local aferent parcelele A441/16/6, A441/2, A441/34/2 si A433/11/2se mentin terenuri agricole, dar vor fi introduse in intravilan.
Aceste parcele vor putea fi construibile, conform legislatiei in vigoare. Schimbarea de functiune sau parcelarea/divizarea in mai mult de 3 parcele, se va putea realiza pe baza unor noi Planuri urbanistice zonale, conform Legii 350/2001.Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.