Licitiatie pentru SPF al liniei de metrou M4

Metrorex a lansat licitatia pentru : Servicii de proiectare, asistenta si consultanta de specialitate aferente realizarii urmatoarelor: “Studiu de Pre-Fezabilitate (SPF) si Studiu de Fezabilitate (SF) pentru constructia Liniei 4 de metrou: Lac Straulesti – Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu”

Valoarea estimata fara TVA:  37,903,896.48 RON (8,391,573.09 EUR)

Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Durata contractului: 22  luni incepand de la data atribuirii contractului  

Data limita de depunere a ofertelor: 07.04.2017
Data limita de evaluare a ofertei: 02.05.2017
Data limita de valabilitate a ofertei: 05.08.2017


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.