Se consolideaza malul canalului pe o lungime de 8 km in zona Cumpana

Administratia Canalelor Navigabile a demarat procedurile pentru realizarea proiectului "Finalizare lucrari de protectii si consolidari maluri, Sector Cumpana – Agigea, intre km 53+000 ÷ km 61+000 mal stang, Canal Dunare Marea Neagra."


Proiectul include urmatoarele categorii de lucrari:


  • Finalizarea / reabilitarea sistemului de colectare a apelor;
  • Finalizarea / reabilitarea lucrarilor de combatere a eroziunii malurilor;
  • Lucrari de terasamente si drenaj in zonele cu potential mare de alunecari;
  • Finalizarea / reabilitarea lucrarilor de protectie versanti;In prezent, la peste 30 de ani de la punerea in functiune a canalului, malurile pe care nu au fost finalizate lucrarile de protectii si de colectare / dirijare controlata a apelor de pe taluz prezinta slabiciuni cu consecinte şi riscuri serioase pentru canal, dupa cum urmeaza:-riscul de alunecari de teren ce pot bloca canalul partial;

-eroziunea solurilor moi, neprotejate de vegetatie, antrenate de ape pluviale, pot cauza umpleri lente, dar in curs de desfasurare, a canalului navigabil;

-caderi de pietre sau pamant pe drumurile tehnologice, in principal pe drumul de serviciu de la cota +10,00 mrMB, impiedicand accesul in caz de necesitate.Din acest motiv, in prezent, C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. a demarat
finalizarea lucrarilor pentru protectia si consolidarea malului stang al canalului, in zona Cumpana
– Agigea, sector km 53+000÷61+000, intre cota +10,00 mrMB si cota terenului natural.

Situatia existenta

Solutiile tehnice care au fost aplicate pentru lucrarile de protectie a taluzului malului
stang al canalului intre km 53+000÷61+000 sunt diferite functie de natura terenului.
Pentru impiedicarea patrunderii apelor in pachetul de argile rosii, s-a prevazut acoperirea
taluzelor cu un strat de loess compactat si pamant vegetal, precum si lucrari de drenare, captare
si evacuare organizata a apelor din panza freatica si de pe taluzuri: drenuri, santuri, rigole,
descarcatori, cavalier cu rigola la baza.Pentru consolidarea taluzurilor in argile rosii, s-au prevazut ranforti pe coloane forate.
Protectia cretelor si a calcarelor fisurate de la baza taluzurilor s-a realizat cu ajutorul unor casete
si cadre prefabricate umplute cu piatra sparta, avand din loc in loc ranforti din beton simplu.
Pe zona analizata, respectiv intre km 53+000÷61+000 s-au identificat fenomene cu efect
negativ asupra stabilitatii taluzurilor, intalnindu-se urmatoarele categorii de degradari:1. degradarea taluzelor produsa de scurgerea apelor de suprafata – este cauzata de
faptul ca reteaua de colectare a apelor nu a fost finalizata sau se afla in stare de functionare
necorespunzatoare (fiind intrerupta din cauza colmatarii, a deteriorarii, neavand continuitate la
descarcare).

S-au observat situatii in care apele colectate in rigolele orizontale nu sunt descarcate in
descarcatorii verticali, ceea ce a condus la erodarea locala a terenului, sau descarcatorii nu sunt
executati pe tot taluzul, apele fiind colectate de descarcatorii existenti si descarcate pe taluz.
Valea afluenta de la km 53+615 nu este racordata la bazinul natural de captare, ceea ce
conduce la scurgerea apelor pe langa amenajare, la infiltrarea in sol a apelor provenite din
precipitatii, cu efecte de eroziune a malurilor si alunecari de teren.2. eroziunea taluzurilor in zonele cu pamanturi moi (argile) – s-a produs tot ca urmare a
scurgerii necontrolate a apelor, insotita si de transportul pamantului moale in canal. Taluzul
nefiind protejat s-au produs ravene de dimensiuni mari si alunecari de teren.

3. alunecari de teren de amploare medie si mare – sunt favorizate de existenta solurilor
argiloase si loessoide care acopera calcarul, alunecari ce pot cauza blocarea drumului de
serviciu si chiar obstructii in canal. Fenomenul este intalnit in special intre km 54+000 si km
60+400, unde inaltimea malurilor este cu cca 50 m deasupra nivelului drumului de
exploatare/serviciu de cota +10,00mrMB al Canalului Dunare – Marea Neagra.

4. desprinderi si caderi de roca – sunt fenomene mai izolate, observate in special in zona
vaii afluente nefinalizate de la km 53+615 si in zona dintre km 56+600÷57+800 (incepand cu
rampa de salande spre aval), unde zidurile de protectie nu au fost finalizate, intalnindu-se
degradari ale depozitelor de roci, conducand uneori la desprinderea si caderea unor roci de mici
dimensiuni pe drumul de exploatare/serviciu de la cota +10 mrMB.

Intre km 53+000 – 61+000 zidurile din prefabricate (cadre sau casete) nu au la
coronament inchiderea cu capace din beton pe tot sectorul, ceea ce a dus la antrenarea pietrei
sparte din elementele prefabricate de apele pluviale ce s-au scurs pe taluz, piatra ajungand pe
banchete sau drumul exploatare / serviciu de la cota 10,00mrMB.

Lucrari propuse

Ca urmare a degradarilor aparute pe malul stang al Canalul Dunare – Marea Neagra
intre km 53+000÷61+000, sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:

 Finalizarea/executia sistemului de colectare a apelor ;
 Finalizarea lucrarilor de combatere a eroziunii malurilor constand din :
 Taluzari;
 Protectie suprafata cu plasa din iuta biodegradabila;
 Plantare de vegetatie (iarba si arbusti).
 Lucrari de terasamente si drenaj in zonele cu potential mare de alunecari;
 Finalizarea lucrarilor de protectie a versantilor.

Lucrarile prevazute in investitie au numai rolul de a consolida şi reface malul stang al
canalului intre km 53+000 şi km 61+000 şi nu au o folosinta ulterioara in afara celei pentru care
au fost realizate.

Finalizarea sistemului de colectare a apelor pluviale

Lucrarile proiectate constau in principal din:
 Finalizarea executiei rigolelor orizontale pe banchete
 Reabilitarea rigolelor orizontale existente de pe banchete
 Finalizarea rigolelor ranforsate de la cota 10,00 mrMB si rigolelor de beton la
drumurile de exploatare
 Finalizarea si reabilitarea descarcatorilor verticali
 Executia podetelor peste descarcatorii verticali la drumul de exploatare si la
drumurile de acces (3 bucati de podete noi).
 Finalizarea vaii afluente de ape mari de la km 53+615 (lucrari pe o lungime de
cca. 50 m)
 Finalizarea rigolei de beton de la cota terenului natural (creasta taluzului) si
realizarea unui dig adiacent din pamant (cavalier)

Toate elementele sunt proiectate din beton simplu sau beton armat si sunt adaptate la teren.
Finalizarea lucrarilor de combatere a eroziunii malurilor

In zonele in care s-au constatat alunecari de teren si ravenari, s-a proiectat refacerea
pantei taluzurilor prin lucrari de terasamente si inierbare.

Lucrarile proiectate constau din realizarea taluzarii, protectiei cu plasa din iuta si
plantarea de vegetatie (iarba si arbusti). Se utilizeaza plase biodegradabile pe care se va planta
iarba sau arbusti.

Lucrarile sunt propuse doar in zonele in care se refac taluzurile afectate.

Lucrari de terasamente si drenaj in zonele cu potential mare de alunecari

In zonele unde taluzul si banchetele sunt acoperite cu vegetatie acvifera (stuf si trestie),
unde sunt exfiltratii si izvoare sunt proiectate lucrari de drenaje constand din drenuri transversale
si masti drenante.

Finalizarea lucrarilor de protectie a versantilor

Pentru finalizarea lucrarilor la malul de calcar neprotejat, s-au proiectat structuri de sprijin
din elemente prefabricate asezate pe fundatii de beton, incadrate de ranforti din beton.

Pe zonele pe care exista protectii cu prefabricate (cadre si casete) umplute cu piatra
sparta dar lipsesc capacele din beton, s-a prevazut completarea cu piatra sparta a
prefabricatelor si acoperirea la coronament cu capace din beton.

S-a prevazut eliberarea drumului de cota 10,00 mrMB de tot materialul depus (pamant adus de apele
pluviale, parti din lucrarile deteriorate, piatra sparta din prefabricate, vegetatie crescuta).
Zidurile din prefabricate s-au prevazut pe urmatoarele zone:

 zona aval vale afluenta km 53+615 la cota 10 mrMB;
 zona rampelor de salande km 56+608 - 56+985;
 aval rampa de salande de la cota 13,00 mrMB intre km 57+230 – 57+115;
 5 tronsoane de cate 5m lungime pentru completarea protectiilor cu cadre;
 intre km 57+780 – 57+570 deasupra cotei 22,00 mrMB pe 120m lungime;
 intre km 58+000 – 61+000 la cota 10,00 mrMB pe zonele pe care taluzul este neprotejat
la cota 10,00 mrMB;
 finalizari si remedieri protectii existente intre km 53+000 – 61+000.

Deasupra protectiei calcarului, peste cota 20mrMB pana la cota teren natural malul stang
este alcatuit din crete si argile.

Pentru consolidarea malului, s-au prevazut protectii cu gabioane pe radier din beton si
placate cu beton pe fetele aflate la vedere, pe zonele:

 aval vale afluenta, pe ambele maluri, pentru racordare la zidurile din prefabricate de la
cota 10,00 mrMB;
 pe zonele de instabilitate deasupra cotei 20mrMB.

Cantitati de lucrari

Finalizare sistem de colectare a apelor

- Podete noi la descarcatori pentru subtraversare drum exploatare cota +10.00 mrMB
(beton armat) – 3 bucati
- Finalizare vale afluenta km 53+615 - 50 ml
- Rigole orizontale noi la drumurile de exploatare/serviciu (beton si beton armat) -
4000 ml
- Rigole orizontale noi la cote intermediare – 16200 ml
- Finalizare si reabilitare rigole orizontale (beton) la cote intermediare pentru conectare
colectare verticale (beton) – 3000 ml
- Finalizare si reabilitare descarcatoare (colectoare) verticale (beton armat) – 14000 ml

Finalizarea lucrarilor de terasamente si lucrari de combaterea eroziunii malurilor

- Terasamente si excavatii taluzuri (terasamente si excavatii finalizare / profilare taluz
inclusiv finalizare cavalier la cota terenului natural) – 500 smc
- Drenaje cu material filtrant (drenuri si masti drenante) – 4000 mp
- Protectii impotriva eroziunii malului cu membrane biodegradabile si vegetatie ( in
zonele afectate in prezent de ravine si alunecari de teren) – 77373 mp

Finalizarea lucrarilor de protectie a versantilor

- Finalizare protectii maluri cu prefabricate noi – 6000 mp
- Umpluturi cu piatra sparta in prefabricate existente – 5500 mp
- Turnare capace beton peste protectiile de prefabricate existente – 5500 mp
- Finalizare protectii maluri cu gabioane noi (minim 2 randuri) – 500 ml


Un produs Blogger.