Exerciţiul interbazinal de simulare a inundaţiilor

Exerciţiul interbazinal de simulare a inundaţiilor organizat in localitatea galateana Munteni în perioada 12-14 iulie 2017 de Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad în colaborare cu Administraţia Bazinala de Apă Siret şi Administraţia Bazinala de Apă  Dobrogea Litoral, s-a finalizat cu succes. “Am organizat un exerciţiu de simulare în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi a celor trei Administraţii Bazinale de Apă: ABA Prut-Bârlad, ABA Siret şi ABA Dobrogea-Litoral. În primul rând am utilizat echipamente şi mijloace de intervenţie de ultimă generaţie şi în al doilea rând şi poate cel mai important, am organizat în comun  acţiuni de intervenţie, în ipoteza unor inundaţii devastatoare, care se pot petrece oricând şi având la bază principiul solidarităţii bazinale.”a declarat directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale “Apele Române” Nicolae Bărbieru.Exerciţiul aplicativ a presupus executarea unor tipuri de intervenţie având ca scop apărarea împotriva deversării şi avarierii unui tronson de dig (linie continuă de apărare), cât şi prezentarea unor metode de limitare/stopare a infiltraţiilor prin diguri.

Metodele de intervenţie utilizate în acest exerciţiu aplicativ sunt efectuate prin sisteme de ultimă generaţie (diguri din panouri mobile şi hidrobaraje), dar şi prin procedee tradiţionale (diguri tip potcoavă din saci de nisip). Sistemele de ultimă generaţie au fost achiziţionate prin Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene  prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I .
“Exerciţiul a avut ca intenţie folosirea tuturor materialelor achiziţionate în cadrul proiectului Watman, etapa I, proiect prin care am construit 23 de centre de intervenţie rapidă dotate cu materiale şi echipamente de intervenţie pentru inundaţii şi poluări accidentale. În cadrul acestui exerciţiu au fost montate aproximativ 2 km de panouri mobile şi hidrobaraje. Timpul de reacţie a fost unul corespunzător celui pe care îl aveam în vedere cand am achiziţionat aceste echipamente, adică în jur de 4 ore. ” a declarat directorul departamentului situaţii de urgenţă de la Administraţia Naţională “Apele Române”, Sorin Rândaşu.Această acţiune s-a desfăşurat în conformitate cu Programul principalelor acţiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2017.

Un produs Blogger.