O sera de trandafiri si capsuni se va construi la Lumina

Investitia presupune construirea unei sere de trandafiri si capsuni in conditii de hidrocultura, inclusiv cu spatii de depozitare, procesare, comercializare si utilitati.
Se doreste realizarea unei sere pentru trandafiri si capsuni cu o suprafata de 6361,6 mp (suprafata de cultura).
Suplimentar se vor realiza spatii care nu sunt destinate productiei, respectiv zona tehnică, în care vor fi organizate: zona tehnică pentru irigație și zona tehnică pentru automatizare seră; zona ambalare; alte zone necesare; zona servicii, magazine in suprafata totala de 512 mp si alei in suprafata de 102,40 mp.
Toate speciile alese se pretează la cultura în seră hidroponică deci pot fi cultivate cu succes în arealul studiat.
Regimul de inaltime propus este Parter.
Inaltimea serei la strasina este de 6 m iar la coama de 8 m.
Sera va fi dotata cu toate echipamentele si instalatiile tehnice necesare (ex. irigare, incalzire, iluminat, umiditate, etc.), echipamentele propuse fiind de ultima generatie.Alegerea echipamentelor si sistemelor adecvate se va face in functie de paricularitatile climatice ale zonei si in functie de tipul de cultura din sera, astfel incat sa asigure o functionare sinergica si tintita, in scopul obtinerii de maxime rezultate in productie, in paralel cu o economie substantiala de resurse.
In spatiul de depozitare se va mentine o temperatura optima pentru pastrarea prospetimii trandafirilor si capsunilor, spatiu ce va fi amenajat in cadrul serei.
Pentru alimentarea cu apa a intregii investitii se propune realizarea unui put forat, caracteristicile tehnice ale acestuia fiind stabilite in urma forajului geotehnic realizat in etapa de proiectare.
Se va asigura racordul la utilitatile existente in zona: gaze naturale, energie electrica, alimentare cu apa (RAJA).
Terenul, categoria de folosinţă "arabil", este proprietate privată a S.C. GREEN LAND SOLUTIONS S.R.L conform Contract de vanzare nr. 2747 din 22.12.2014 şi este situat in jud. Constanţa, Intravilan Com. Lumina, Parcela A314/1/2.Terenul este imprejmuit si liber de construcţii.
In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 6664 din 24.05.2017, emis de Primaria Comunei Lumina, proiectul se incadreaza in Documentatia de urbanism nr. 6 / 1999 faza PUG / PUZ aprobata cu Hotararea Consiliului Local Lumina nr. 38/2001 si prelungit prin HCL nr. 289/22.12.2016 ; nr. 81 / 30.08.2007.
Accesul la amplasament se realizeaza din soseaua existenta – De 310.

Bilanţul teritorial
S. teren = 14 000 mp
S. construita propusa = 6 976 mp, din care:
S sera (cultura trandafiri si capsuni) = 6 361,6 mp
S zona tehnica, ambalare, spatii
depozitare, servicii, magazin = 512 mp
S alei = 102,4 mp
S. desfasurata propusa = 6 976 mp
P.O.T. existent = 0
P.O.T. propus = 50 %
C.U.T. existent = 0
C.U.T. propus = 0,5
Hmax. Sera la culme = 8 m
Hmax. Spatiu comercial = 4 m

Suplimentar se vor realiza spatii care nu sunt destinate productiei, respectiv zona tehnică, în care vor fi organizate: zona tehnică pentru irigație și zona tehnică pentru automatizare seră; zona ambalare; alte zone necesare; zona servicii, magazine in suprafata totala de 512 mp si alei in suprafata de 102,40 mp.


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.