Secția CF Apahida - Dej-Călători în reparații pentru ridicarea restricțiilor de viteză!

Regionala CF Cluj a demarat programul de reparații și consolidare a infrastructurii feroviare pe secția Apahida - Jucu - Gherla - Iclod pentru ridicarea restricțiilor de viteză, sursa de finanțare a programului fiind asigurată din surse proprii și de la bugetul de stat. Lucrările de reparații pe intervalul Cluj - Apahida au fost finalizate în luna aprilie, vitezamaximă de circulație a trenurilor pe acest interval fiind de 120 km/h.
Lucrările de reparații și consolidare sunt executate în regie proprie cu personalul SRCF Cluj (în proporție de 85%) și cu firme specializate (în proporție de 15%) și au drept scop restabilirea vitezei de circulație a trenurilor de călători la 100 km/h, lucrările fiind programate etapizat pe intervale de stații.
 Obiective - stadiul execuție
◘ Cluj – Apahida - lucrări finalizate
◘ Apahida - Jucu - Bonțida, fir I (km 0+727-16+300)
Etapa I: lucrări de înlocuire a prinderii și a traverselor din lemn la capetele de poduri, completarea prismei de piatră spartă, buraj de întreținere, consolidarea trecerilor la nivel, prin montare de dale din beton – finalizată
Etapa a II-a: lucrări de sudură și înlocuirea prinderii indirecte K cu prindere modernă elastică SKL între Apahida și Jucu – pregătire lansare licitație
◘ Apahida - Jucu, fir II (km 0+727-8+483)
Etapa I - în execuție lucrări de înlocuire a sistemului clasic de prindere șină-traversă cu sistem de prindere elastică KS SKL 24 – termen de finalizare august 2017
Etapa II - lucrări de sudură aluminotermică pentru refacerea căii fără joante - termen de finalizare septembrie 2017
◘ Stația Gherla
Etapa I - liniile 4 și 5 - s-au finalizat lucrările de refacere a prismei de patră spartă, de înlocuire a suprastructurii liniei I cu șină tip 49 pe traverse din beton, în execuție lucrări de reparații la peron, prin montare dale de beton
Etapa a II-a - lucrări la liniile 1, 2 și 3 - termen de finalizare octombrie 2017
◘ Gherla – Iclod, fir I - lucrări de înlocuire traverse din lemn, buraje de întreținere și completarea prismei de piatră spartă - în pregătire șantier de lucru, termen de finalizare octombrie 2017
◘ Iclod - Dej-Călători: semestrul I 2018
 Scop
◘ creșterea gradului de siguranță și a vitezei de circulație de la 50 km/h la 100 km/h, reducerea costurilor de operare și de întreținere a infrastructurii feroviare
 Perioadă de execuție
◘ iulie - octombrie 2017
 Executant
◘ Sucursala Regionala CF Cluj - Secția L7 Dej și SRLU Dej
◘ Firme specializate
În perioada de execuție a lucrărilor de reparații și consolidare, circulația trenurilor pe secția Apahida - Jucu - Gherla - Iclod se desfășoară alternativ pe câte un fir de circulație unde sunt deschise șantierele de lucru.

foto: cfr infrastructura
Un produs Blogger.