Cum va arata noua sosea cu 4 benzi din Port

Asa cum anuntam intr-un articol anterior, COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA a lansat licitatia pentru:

1. Elaborarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii „Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 si jonctiunea obiectivului “Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunare-Marea Neagra“ cu drumul care realizeaza legatura intre Poarta 9 si Poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanta, in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 si ale Temei de proiectare.

2. Elaborarea cererii de finantare si a documentelor suport necesare obtinerii fondurilor europene in cadrul POIM 2014-2020, conform Ghidului solicitantului-Program Operational Infrastructura Mare-Axa prioritara 1-Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a transportului cu metroul, Obiectivul specific 1.3- Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor situate pe reteaua TEN-T centrala precum si asigurarea suportului pe parcursul procesului de evaluare a aplicatiei de finantare, pâna la momentul aprobarii de catre Autoritatea de Management.

Valoare estimata: 1.599.488 lei + TVA.

Data limita depunere oferte: 12.09.2017.cosinus
Un produs Blogger.