Accesul auto in zona peninsulara se va face exclusiv pe baza legitimatiei speciale. Iata cum o puteti obtine

Zona Peninsulară a Municipiului Constanța este împărțită din punct de vedere al destinației în:

1) Zone exclusiv pietonale (cu destinație pietonală cu excepția desfăşurării unor evenimente sociale, culturale și/sau sportive, a executării de lucrări de construire, amenajare și modernizare, în situații de intervenție pentru situații de urgență sau situații speciale):

• Faleza Cazino Constanța;
• Bd. Tomis (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Str. Sulmona și segmentul cuprins între Str. Sulmona și Piața Ovidiu);
• Piața Ovidiu și Str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între Str. Petru Rareș și Piața Ovidiu);

Intrarea și/sau ieșirea vehiculelor în/din aceste zone se realizează prin punctele stabilite în Anexa nr.1.

2) Zone ocazional carosabile (cu destinație preponderent pietonală și ocazional carosabilă):
• Str. 9 Mai;
• Str. Arhiepiscopiei;
• Str. C. A. Rosetti;
• Str. Callatis;
• Str. Căpitan Vasile Țurcanu;
• Str. Constantin Brâncoveanu;
• Str. Crângului;
• Str. Cristea Georgescu;
• Str. Dianei;
• Str. Dimitrie Cantemir;
• Str. Doinei;
• Str. Dr. Aristide Karatzali;
• Str. Dr. Francisc Reiner;
• Str. Ecaterina Varga (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Str. Callatis);
• Str. Grigore Tocilescu;
• Str. Horia;
• Str. Ion Theodorescu Valahu;
• Str. Krikor H. Zambaccian;
• Str. Maior Gheorghe Șonțu;
• Str. Marcus Aurelius;
• Str. Mircea cel Bătrân (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Piața Ovidiu);
• Str. Nicolae Titulescu;
• Str. Orient;
• Str. Ovidiu;
• Str. Petru Rareș;
• Str. Poștei;
• Str. Profesor Doctor Ion Cantacuzino;
• Str. Remus Opreanu;
• Str. Revoluției din 22 Decembrie 1989;
• Str. Sulmona;
• Str. Traian (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Piața Ovidiu);
• Str. Vasile Alecsandri;
• Str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între Str. Termele Romane și Str. Petru Rareș);
• Str. Vântului.

Intrarea și/sau ieșirea vehiculelor în/din aceste zone se realizează prin punctele stabilite în Anexa nr.2. La punctele de intrare selecția vehiculelor fiind realizată prin intermediul elementelor mobile (bariere, bolarzi) în timp ce la punctele de ieșire circulația se va desfășura cu respectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră.Art.5. Străzile din Zona Peninsulară devin astfel preponderent pietonale, delimitarea fizică între zona centrală a străzilor (ocazional carosabilă) și zonele laterale ale acestora (destinate exclusiv pietonilor) fiind realizată prin utilizarea unor culori și tipuri diferite de pavaj sau prin borduri și trotuar.
Circulația rutieră prin Zona Peninsulară este permisă ocazional pentru aprovizionare, pentru furnizorii serviciilor de utilități publice, pentru rezidenți, pentru instituții publice, pentru organizarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive și pentru situații de urgență sau situații excepționale.

Accesul vehiculelor și reglementări specifice în Zona Peninsulară a Municipiului Constanța
Art.7.Caracteristica de accesibilitate generală
(1) În Zona Peninsulară, pe căile de acces, sunt prevăzute elemente fixe/mobile și/sau piese de mobilier urban pentru limitarea sau selecția accesului vehiculelor.
(2) Accesul și identificarea vehiculelor în interiorul Zonei Peninsulare se face în baza unui Permis de Acces cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres în regulament.
(3) Emiterea Permisului de Acces în Zona Peninsulară se face de către Direcția Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, după depunerea cererilor și documentelor necesare prin următoarele modalități:
- Online, pe site-ul: www.primăria-constanța.ro;
- Poștă electronică: avize.zona_peninsulara@primaria-constanta.ro;
- Poștă/Curier: Str. Mihail Kogălniceanu nr.28, Constanța;
- La ghișeul situat pe str. Ecaterina Varga nr.25-27 (program: 08:00-16:00);
(4) Solicitarea de emitere a unui Permis de Acces se poate face de către:
- rezidenți persoane fizice;
- rezidenți persoane juridice;
- instituții publice;
- organizatorii de evenimente;
- furnizorii de servicii sau produse;
- alte persoane fizice/juridice în cazul situațiilor excepționale.
(5) Este admis accesul fără solicitarea Permisului de Acces pentru următoarele categorii de vehicule dacă au greutatea de maxim 3,5 tone:
- autovehiculele aparținând M.A.I., I.G.S.U, M.Ap.N., S.M.U.R.D. și Serviciul Ambulanță, aflate în misiune;
- autovehiculele aparținând ambasadelor sau consulatelor precum și ale coloanelor oficiale însoțite;
- autovehiculele aparținând Prefecturii Constanța, Consiliului Județean Constanța, Poliției Locale, Primăria Municipiului Constanța care se deplasează în zonă în interes de serviciu;
- autovehicule ce participă la evenimente religioase (nuntă, botez, înmormântare) la instituțiile de cult din Zona Peninsulară, aflate în coloană, accesul fiind permis doar pentru perioada desfășurării evenimentului religios până la ora 19,00;
- autovehicule autorizate în regim de taxi, care transportă persoane în/din Zona Peninsulară, fără staționarea în zonă.Art.8.Accesul vehiculelor în zona peninsulară:
(1) Intrare și ieșirea vehiculelor se efectuează prin punctele prevăzute în Anexa nr.1 și 2, în care sunt amplasate elemente fixe/mobile (bariere manuale/automate, bolarzi, mobilier urban) pentru blocarea/selecția accesului vehiculelor.
(2) a) Deplasarea vehiculelor în Zona Peninsulară se face pe drumul cel mai scurt între punctul de intrare, amplasamentul destinație (rezidență, spațiu comercial, instituție, loc desfășurare eveniment) și punctul de ieșire;
b) Deplasarea vehiculelor destinate asigurării întreținerii sau intervențiilor în domeniul public, la clădiri, rețele de utilități publice, etc. se va realiza similar reglementărilor de la litera a), sau pe un traseu optim ce cuprinde succesiv punctele de oprire/intervenție.
(3) Viteza de deplasare a vehiculelor în Zona Peninsulară este de maxim 30 km/h, pietonii și activitățile desfășurate în perimetrul Zonei Peninsulare având prioritate în raport cu deplasarea vehiculelor;
(4) Modelul Permiselor de Acces în Zona Peninsulară, al cererii pentru eliberarea acestor permise și al angajamentului sunt cuprinse în Anexele nr. 4-15;
(5) Zonele prin care se permite intrarea/ieșirea vehiculelor, traseele și harta indicatoarelor rutiere în Zona Peninsulară sunt cuprinse în Anexele nr. 1, 2 și 3;
(6) Motoretele, motocicletele, ATV- urile, bicicletele cu motor sau alte vehicule din categoria mopedelor cât și vehiculele cu tracțiune animală se supun reglementărilor de acces ca și vehiculele.
Art.9.Tipurile de Permise de Acces în Zona Peninsulară, perioada de valabilitate și programul de acces:
(1) PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE FIZICE – pe perioada valabilității actului de deținere a locuinței situată în Zona Peninsulară, pentru vehiculul deținut cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 2.500 kg; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile;
(2) PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE JURIDICE – pe perioada valabilității actului de deținere a spațiului comercial și a locului de parcare aferent situate în Zona Peninsulară, pentru vehiculul deținut cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile;
(3) PERMIS DE ACCES PENTRU EVENIMENTE - în perioada aprobată, pentru vehiculele ce transportă materiale pentru amenajarea locaţiilor sau care participă la desfăşurarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive, etc.; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, cu indicarea amplasamentului și traseului de urmat;
(4) PERMIS DE ACCES PENTRU APROVIZIONARE - anual, în intervalul orar 02:00-10:00, pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile, pe drumul cel mai scurt;
(5) PERMIS DE ACCES PENTRU INSTITUȚII PUBLICE – anual, pentru vehiculele instituțiilor de interes public, cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg, în vederea unei bune desfășurări a activității acestora; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, pe drumul cel mai scurt, fiind interzisă parcarea în zonele exclusiv pietonale;
(6) PERMIS DE ACCES PENTRU AMENAJĂRI – în perioada aprobată, pentru vehiculele utilizate în cadrul lucrărilor de construire, amenajare sau modernizare; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, cu indicarea traseului de urmat și amplasamentului;
(7) PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE – anual, pentru vehiculele furnizorilor de servicii de utilități publice, care efectuează lucrări sau intervenții în zonă cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, pe drumul cel mai scurt;
(8) PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE CATERING, POȘTĂ SAU CURIERAT - anual, pentru vehiculele de transport, având masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg, care efectuează livrări în zonă; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile, pe drumul cel mai scurt, fiind interzisă parcarea în zonă;

(9) PERMIS DE ACCES SITUAȚII EXCEPȚIONALE – în perioada aprobată, în cazul situațiilor excepționale, cu avizul Comisiei de Circulație; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, cu indicarea traseului de urmat și amplasamentului;
Art.10. Documentația necesară pentru fiecare tip de Permis de Acces în Zona Peninsulară:
(1) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE FIZICE:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Documente justificative în cazul în care domiciliul din actul de identitate nu se află în zona peninsulară (de ex. contract de închiriere) sau în care solicitantul nu este proprietarul autovehiculului (de ex. contract de leasing);
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.1;
(2) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE JURIDICE:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI reprezentant legal;
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
• Certificat de înregistrare fiscală;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Certificat constatator pentru punctul de lucru sau sediu (în cazul operatorilor economici, care au sediul în altă parte decât în Zona Peninsulară);
• Documente justificative în cazul în care societatea nu este proprietarul vehiculului (de ex. contract de leasing);
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;
• Dovada deținerii locurilor cu destinația de parcare pentru numărul de vehicule pentru care se solicită permis de acces. În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în totalitate sau parțial în interiorul proprietății sau spațiului deținut de societate, se pot asigura locuri de parcare pe un alt teren din Zona Peninsulară deținut de societate aflat la o distanță de maxim 500 metri de sediul/punctul de lucru societății solicitante, cu destinația de parcare.
(3) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU EVENIMENTE:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI reprezentant legal;
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
• Certificat de înregistrare fiscală;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Acord Desfăşurare Activitate/Autorizație de Funcționare, emis/ă de către Primăria Municipiului Constanța;
• Documente justificative;
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;
(4) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU APROVIZIONARE:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI reprezentant legal;
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
• Certificat de înregistrare fiscală;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Documente justificative (contract furnizare/aprovizionare, etc.);
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;
(5) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU INSTITUȚII PUBLICE:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI reprezentant legal;
• Certificat de înregistrare fiscală;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Documente justificative;
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;
(6) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU AMENAJĂRI:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI reprezentant solicitant;
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
• Certificat de înregistrare fiscală;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Autorizaţie de Construire/ Autorizație de Desființare/ Autorizație de intervenție în domeniul public etc;
• Documente justificative;
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;
(7) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI reprezentant legal;
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
• Certificat de înregistrare fiscală;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Autorizaţia de Construire/ Autorizație de intervenție în domeniul public;
• Documente justificative;

• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța (pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;
(8) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE CATERING, POȘTĂ SAU CURIERAT:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI reprezentant legal;
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
• Certificat de înregistrare fiscală;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Documente justificative;
• Autorizaţia de circulaţie pentru folosire trama stradală a Municipiului Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;
(9) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE:
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail);
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:
• BI/CI reprezentant solicitant;
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
• Certificat de înregistrare fiscală;
• Certificat înmatriculare vehicul;
• Autorizaţii/ Acorduri;
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.);
• Documente justificative;
• Aviz Comisia de Circulație;
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța (pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t);
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.