Bucurestiul are in sfarsit o statie de sortare a deseurilor municipale menajere

Primarul General, Gabriela Firea, a participat la inaugurarea uneia dintre cele mai mari statii de sortare a deseurilor municipale menajere din tara si Sud-Estul Europei. O investitie de 10 000 000 de euro. Locuri de munca pentru 150 de bucuresteni si ilfoveni. Primaria Municipiului Bucuresti incurajeaza si sprijina investitiile private romanesti si straine, pentru ca acestea asigura dezvoltarea tarii si orasului, alaturi de investitiile publice.
Ca ţară membră UE, România şi implicit Municipiul Bucureşti au de îndeplinit anumite obligatii privind colectarea separata a deseurilor, obligatii cere se regasesc in actele normative nationale transpuse din Directivele Europene, dintre care menționăm:
➢ atingerea, pana in anul 2020, a unui nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala a cantitatilor de deseuri, cum ar fi hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere;
➢ indeplinirea obiectivului anual (25% pentru anul 2017, 35% pentru anul 2018, 45% incepand cu anul 2019) de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale si asimilabile colectate ;
➢ reducerea la depozitare cu 35% a deseurilor biodegradabile
➢ colectarea separată a deseurilor periculoase menajere incepand cu 2018
In anul 2015 a fost aprobata Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti prin H.C.G.M.B. nr.82/2015. In cadrul acestei strategii există capitolul “Managementul integrat al deşeurilor” care stabileşte directiile de acţiune privind gestiunea deseurilor din Municipiul Bucuresti, pe baza principiilor colectării separate.,
- Pentru implementarea masurilor din strategie am cerut colegilor primari de sector ca organizarea serviciului de salubrizare - activitatea de colectare a deşeurilor menajere să fie asigurat în mod unitar folosindu-se vehicule şi echipamente performante (să nu aducă atingere factorilor de mediu).
- De asemenea, am solicitat colegilor primari de sector ca de urgenţă să fie implementate programe unitare de colectare separată a deşeurilor direct de la sursă.
Pentru a contribui la atingerea obiectivelor mentionate, si pentru a îmbunătăţi colectarea separată a deseurilor de ambalaje, a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori la nivelul Municipiului Bucuresti, am facut primii paşi propunând Consiliului General încheierea Acordului referitor la îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului București cu Green Group, prin S.C. Total Waste Management S.R.L., acord care a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr 339/ 30.08.2017.
Potrivit acestui acord se vor amplasa pe domeniul public un numar de 52 de statii inteligente la care cetaţenii pot aduce deşeurile şi pot primi în schimb tichete valorice.
Un pas foarte important pentru tratarea deseurilor îl reprezintă demararea proiectului care va fi finanţat din fonduri europene “Instalaţie de tratare si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucureşti”. Această instalaţie va avea o capacitate aproximativă de 300.000 t/an deşeuri, perioada de funcţionare de 8000 ore/an şi va produce aproximativ 124.400 MWh/an energie electrică şi 335.000 MWh/an de energie termică, obţinându-se astfel energie termică şi electrică (din surse regenerabile aşa cum solicită Directivele Uniunii Europene), contribuind la atingerea ţintelor de reducere a deşeurilor).
Ne propunem ca acest proiect de investiţii să facă parte din cadrul unui Sistem de Management Integrat al Deşeurilor, care va dispune de un sistem unitar de sortare a deşeurilor şi un sistem de tratare a deşeurilor biodegradabile.Salutăm toate inițiativele private, cum este și cea de față, care au ca efect reducerea drastică a cantităților de deșeuri municipale care sunt depozitate în gropile de gunoi.
- În afară de prelungirea duratei de exploatare a gropilor de gunoi și de ameliorarea condițiilor de mediu, reciclarea deșeurilor are și efecte benefice în plan economic: creșterea cantității și calității materialelor recuperate, implicit a valorii acestora, sau folosirea forței de muncă existentă în activități cu valoare adăugată mult mai mare, generatoare de venituri mai ridicate.
Eforturile noastre ale autorităților și agenților economici din domeniu converg către transformarea deșeurilor din factor poluator în resursă economică, generatoare de dezvoltare.
Info:
Rom Waste Solutions detine cea mai mare si performanta linie de sortare
deseuri municipale solide din Romania si una dintre cele mai mari din Europa
de Est.
* Investitie totala de peste 10 milioane euro
* Capacitate : > 200.000 tone/an
Echipamente de ultima generatie:
* 11 Sortatoare automate- inclusiv optice cu detectare culoare
* Desfacator de saci / dozator
* Separator ballistic - separare fractii 2D / 3D
* 2 Prese pentru materialele reciclabile
Rom Waste Solutions este contribuitor important la indeplinirea tintelor de valorificare ale autoritatilor locale cu privire la deseurile municipale.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.