Un parc industrial cu 28 de loturi se va face in Cumpana

DATE GENERALE
- Denumire proiect: ,,P.U.Z. PARCELARE LOTUL 8 -ZONA INDUSTRIALĂ, ÎN
28 PARCELE
- Amplasament : comuna Cumpăna, satul Cumpăna, lotul 8- zona industrială
- Suprafață teren PUZ: 52.228mp
- Proprietar teren: Consiliul Local Cumpăna
- Beneficiar proiect: Primăria Cumpăna
- Întocmitor : bia nr. 046- arh. ABDIȘA ABDIȘA
- Data : trim II 2017
- Certificat de urbanism : nr.130/20.04.2017

DESCRIEREA LUCRĂRILOR EXISTENTE
Etape de dezvoltare
 Date privind evoluţia zonei
Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ este situat în intravilanul
localităţii Cumpăna- în partea de sud/vest, adiacent cu partea de sud la malul
Canalului Navigabil Dunăre- Marea Neagră. Terenul a fost introdus în intravilan
prin aprobarea nr. 34/2006 - PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA INDUSTRIALĂ –
comuna CUMPĂNA.
Face parte din zonă destinată activităților economice: producție, depozitare.
 Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii
Terenul PUZ se află pe partea de sud/vest a vetrei satului Cumpăna şi se află în
zonă funcțională – activități economice și de depozitare – care a făcut obiectul unui
PUZ anterior - pr. 34/2006 - PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA INDUSTRIALĂ –
comuna CUMPĂNA.
În urma parcelării din acel proiect terenul din actualul proiect făcea parte din parcela
8, destinată unei activități care necesita o suprafață de teren mai consistentă –de
peste 5ha ; evoluția ulterioară a cererii de terenuri a dus la necesitatea reparcelării
acestui lot astfel încât să se adapteze noilor caracteristici privind suprafețele de
terenuri.
Întreaga zonă va continua să se dezvolte ca zonă cu activități economice, așa cum a
fost stabilit prin PUZ inițial.

Lucrări propuse
Modernizarea circulaţiei:

Accesul la terenul studiat se face pe rețeaua stradală trasată prin PUZ anterior care
constituie o continuare a rețelei stradale a localității. Pe rețeaua stradală existentă se
face legătura la rețeaua de circulație rutieră teritorială prin strada Constanței. Zona
parcelată este servită de o stradă la nord – str. Interioară, strada Industrială – la sud și
de o stradă orientată nord/sud care face legătura dintre cele două străzi orientate paralel
cu canalul și din care se va face accesul la parcelele 7-22. Cele trei străzi propuse au
secțiunea de 11m (7m carosabil și 2x2m trotuare).
În prezent aceste străzi nu sunt încă trasate pe teren și ca urmare nici amenajate
prin pietruire sau asfaltare ; după realizarea rețelei de colectare a apelor uzate
menajere se va proceda la amenajarea acestor străzi prin pietruire sau asfaltare.
 Terenul este plat, cu o pantă de cca 1 % spre sud şi nu necesită sistematizare
verticală, doar nivelări locale.
Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
 Organizarea arhitectural –urbanistică rezultă din elementele de temă de proiectare
ale beneficiarului, din condiţiile de teren, din exigenţele menţionate în certificatul de
urbanism.
Obiectul PUZ îl constituie stabilirea condițiilor urbanistice de parcelare și
construibilitate pentru activități economice (producție nenocivă, depozitare, servicii).
 Regimul de înălţime va fi: Parter ÷ P+2 (maxim 10 m la atic sau cornișă) Principalele propuneri urbanistice în cadrul PUZ
 Organizarea arhitectural –urbanistică rezultă din elementele de temă de proiectare
ale beneficiarului, din condiţiile de teren, din condițiile urbanistice din PUZ anterior,
din exigenţele menţionate în certificatul de urbanism.
 terenul ce face obiectul PUZ este teren intravilan și este proprietate a Comunei
Cumpăna.
 Prin parcelarea realizată în PUZ s-au obținut 28 parcele construibile + 1 parcelă
constituită de strada propusă.
 Loturile obținute au suprafețele cuprinse între 1432,50mp și 2000mp
 Regimul de înălţime maxim va fi : P+2 sau echivalent 10m la atic sau cornișă

Dezvoltarea echipării edilitare:
Alimentarea cu apă: se asigură din rețeaua de alimentare cu apă a localității,
ce se va extinde în zona PUZ urmărind traseele stradale, de unde fiecare
consumator se racordează prin cămin cu apometru pe baza unui contract cu
furnizorul.
Canalizarea menajeră: pentru necesități menajere se folosesc – în prima etapă fosele
septice vidanjabile, iar după extinderea rețelei de colectare a apei uzate menajere se vor
face racordări la rețeaua stradală menajeră de pe str. Industrială. Fiind zona cea mai
joasă a zonei este necesară prevederea unei stații de pompare.
alimentare cu energie electrică: se va face din rețeaua locală ce se va prelungi
până în zona PUZ prin intermediul a două noi posturi de transformare;
telecomunicaţiile: se utilizează telefonia mobilă sau telefonia fixă prin extinderea
rețelei în zona PUZ.
alimentarea cu căldură: spațiile în care este necesar confort termic vor folosi
încălzirea cu energie electrică sau cu centrale termice alimentate cu gaze sau
combustibil lichid.
Managementul deşeurilor:
Prin PUZ se propune parcelarea în 28 parcele cu activități economice. Cu o medie de
10 persoane angajate rezultă 280 persoane ; pentru managementul deșeurilor sunt
de luat în calcul 2 categorii de deșeuri :
- deșeuri de tip menajer : 280 persoane x 0,4kg/ pers/zi = 41 t/an, ce vor fi
preluate de serviciul de salubritate local prin contract între părți, inclusiv pentru
categoriile de deșeuri recuperabile (hârtie, plastice, metale).
- deșeuri tehnologice, a căror cantitate și categorii de sortimente nu pot fi
apreciate la faza PUZ, nefiind precizate profilurile tehnologice ale viitoarelor investiții.
Fiecare unitate din cele 28 parcele va evacua deșeurile de tip tehnologic pe categorii
de deșeuri prin firme specializate pentru evacuare și/sau neutralizare.


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.