Un nou port va fi construit la Ovidiu, iar cel vechi va fi modernizat si extins

Prezenta investitie cuprinde lucrari pentru dezvoltarea portului OVIDIU, fiind prevazuta în
strategia de dezvoltare a porturilor, aflate în administratia CN – ACN – SA Constanta, din
Masterplanul pentru Transporturi 2014.

Proiectul de modernizare si extindere a capacitatii de operare in portul Ovidiu cuprinde executia
unui port nou pe malul stang al canalului Parta Alba - Midia, Navodari in zona bazinului de
intoarcere a navelor/barjelor si modernizarea portului existent, de pe malul drept.
Prezenta investitie cuprinde doar lucrari de infrastructura si spatii necesare desfasurarii
activitatii CN ACN SA.Reabilitarea, modernizarea şi extinderea construcţiilor existente în portul Ovidiu actual,
referă la:
- modernizarea drumului de acces în port şi a drumului de acces la dane;
- reabilitarea şi schimbarea destinaţiei danei de aşteptare amonte în dana de operare;
- reabilitarea platformelor existente pentru a prelua o sarcină maximă admisibilă de
5 t/mp;
- reabilitarea sistemului de protecţie a cheului şi legare a navelor în timpul acostării;
- realizarea unei platforme de depozitare în spatele danei de aşteptare căreia i s-a
schimbat destinaţia;
- împrejmuirea portului;
- realizarea unei clădiri administrative pentru personalul administrativ;
- realizarea lucrărilor necesare pentru asigurarea utilităţilor (apă şi energie electrică) la
dane şi la clădiri;
- realizarea instalaţiilor şi prevederea dotărilor P.S.I.;
- realizarea reţelei de canalizare menajeră şi a unei staţii de epurare monobloc;
- realizarea reţelei de canalizare pluvială în incinta portului;
- asigurarea iluminatului platformelor;
- realizarea unui sistem de securizare a portului.

Lucrările de extindere a portului pe malul stâng al canalului se referă la:
- realizarea a 3 (trei) dane de acostare noi, cu o lungime totală de 360 m;
- realizarea platformei de depozitare în spatele danelor de acostare, a drumurilor din
incintă şi asigurarea legăturii cu drumul naţional DN 2A;
- realizarea unei clădiri administrative;
- împrejmuirea incintei portului;
- realizarea lucrărilor de asigurare a utilităţilor (apă potabilă şi energie) la dane şi la clădiri;
- realizarea reţelei de canalizare menajeră şi a unei staţii de epurare monobloc pentru
clădirea administrativă;
- realizarea reţelei de canalizare pluvială;
- realizarea reţelei de iluminat a incintei portuare;
- realizarea unei platformei pentru depozitare deşeuri menajere;
- realizarea unui sistem de securizare a incintei portului.

Portul a fost proiectat si construit începand cu anul 1985, concomitent cu lucrarile de realizare a
canalului propriu-zis si a ecluzei de la Ovidiu.

La data realizarii, portul Ovidiu avea ca scop crearea conditiilor necesare pentru operarea
navelor (convoaie de barje) care transportau produse de cariera si carbune pentru
termocentrala CET Ovidiu.

In prezent in portul Ovidiu, pe platforma portului existent, se regasesc diferiti operatori care
comercializeaza produse de cariera, iar la cheuri opereaza nave (convoaie de barje) care
transporta produse de cariera.

La fronturile de acostare existente, au aparut unele defectiunile si degradari care trebuie
reparate, in caz contrar degradarile vor continua punand in pericol atat structurile existente cat
si activitatile care se desfasoara pe platformele portuare.

Extinderea portului este necesara având în vedere cerințele mari de operare în portul Ovidiu, se
înregistrează frecvent situaţii în care se operează barje sau nave în filă dublă. Operarea în filă
dublă este însă foarte dificilă şi riscantă datorită diferenţei de pescaj care se creează pe măsură
ce se descarcă/încarcă una dintre barje/nave şi care produce tensiuni mari în parâmele care le
leagă, existând pericolul înclinării celei mai puțin încărcate. Operarea în filă dublă conduce la diminuarea lăţimii de 90 m a șenalului navigabil cu cca. 23 m afectând astfel siguranţa
navigaţiei în zonă.

Lucrarile din prezenta investitie conduc la valorificarea potentialului existent al amplasamentului.LUCRARI IN PORTULUI OVIDIU EXISTENT, DE PE MALUL DREPT
a) CLADIREA ADMINISTRATIVA (PRINCIPALA)
Suprafata construita = 229.248 mp.
Inaltime max. = +2,45m (de la ±0.00 situat la +25cm fata de CTA).
Amplasament: cladirea va fi amplasata pe platforma portuara. Langa cladire va fi aplasata
parcarea auto cu copertina pentru 8 locuri de parcare.
Cladirea administrativa va avea caracter provizoriu.
Destinatie: Imobil cu destinatie administrativa, cuprinzand atat birouri dedicate, cat si spatii
anexe.
Structura de rezistenta a imobilului va fi alcatuita din: infrastructura din beton armat si
suprastructura din containere prefabricate pe structura metalica si inchideri din panouri
termoizolante de 6 cm.
Peretii de inchidere si peretii de compartimentare vor fi realizati din panouri termoizolante fixate
pe structura metalica.
Invelitoarea acestui corp de cladire va fi realizata din panouri termoizolante fixate pe elementele
metalice structurale ale containerelor.
Din punct de vedere constructiv cladirea administrativa va fi realizata pe structura metalica, tip
container cu pereţi din panouri termoizolante. Tamplaria va fi confecţionata din PVC cu geam
termopan.
Conform memoriilor tehnice pe specialitati, cladirea propusa va fi prevazuta cu urmatoarele
tipuri de instalatii: Instalatii sanitare; Instalatii termice si de climatizare- ventilare; Instalatii
electrice –interior si exterior; Instalatii de forta si comanda; Instalatii de protectie impotriva
socurilor datorate atingerilor; Instalatii de priza de pamant, de paratrasnet; Subsisteme: vocedate,
de securitate, integrat de securitate (SIS), CATV, camera tehnica PFR.

b) CABINA DE CONTROL
Suprafata construita = 14.40 mp.
Inaltime max. = +2,45m (de la ±0.00 situat la +25cm fata de CTN).
Amplasament: in vecinatatea accesului din partea de sud.
Destinatie: Corp cu destinatie de control.
Constructia este una specifica actvitatilor portuare, cu volumetrie subordonata functiunii, clara si
usor de reperat.

Alcatuire structurala, compartimentari
Structura de rezistenta a imobilului va fi alcatuita din: infrastructura din beton armat si
suprastructura din containere prefabricate pe structura metalica si inchideri din panouri
termoizolante de 6 cm.
Peretii de inchidere si peretii de compartimentare vor fi realizati din panouri termoizolante fixate
pe structura metalica.
Invelitoarea acestui corp de cladire va fi realizata din panouri termoizilante fixate pe elementele
metalice structurale ale containerelor.
Conform memoriilor tehnice pe specialitati, cladirea propusa va fi prevazuta cu urmatoarele
tipuri de instalatii: Instalatii sanitare; Instalatii termice si de climatizare- ventilare; Instalatii
electrice –interior si exterior;

c) GRUP SANITAR
Suprafata construita = 14,40 mp.
Inaltime max. = 2,45m (de la ±0.00 situat la +25cm fata de CTN).
Amplasament: in vecinatatea accesului din partea de sud.
Destinatie: grup sanitar.
Constructia va avea o volumetrie simpla, de tip “container”, subordonata functiunii intregului
ansamblu in care este situata.
Alcatuire structurala, compartimentari
Structura de rezistenta a imobilului va fi alcatuita din: infrastructura din beton armat si
suprastructura din containere prefabricate pe structura metalica si inchideri din panouri
termoizolante de 6 cm.
Peretii de inchidere si peretii de compartimentare vor fi realizati din panouri termoizolante fixate
pe structura metalica.
Invelitoarea acestui corp de cladire va fi realizata din panouri termoizilante fixate pe elementele
metalice structurale ale containerelor.
Conform memoriilor tehnice pe specialitati, cladirea propusa va fi prevazuta cu urmatoarele
tipuri de instalatii: Instalatii sanitare; Instalatii termice si de climatizare- ventilare; Instalatii
electrice –interior si exterior;d) IMPREJMUIREA PORTULUI
Din motive de siguranta si pentru evitarea intrarilor neautorizate si evitarii sustragerii, se
va realiza un gard din placi si stalpi prefabricati din beton armat prefabricat si va avea inaltimea
de 2,00 m. Stalpii prefabricati vor avea inaltimea de aproximativ 2,50 m, vor avea nise laterale
necesare montarii panourilor prefabricate.
Placile gardului vor fi executate din beton slab armat.
Stalpii se vor monta la adancimea de -0,50 m, fundatiile lor fiind reprezentate de ploturi
din beton de tip C16/20, ploturi ce vor avea diametrul de aproximativ 0,50 m.

e) PLATFORMA DEPOZITARE DESEURI MENAJERE
Platforma betonata va avea dimensiunea in plan de 3.00m x 3.00m.
Pentru scurgerea apelor va fi prevazuta o panta transversala de 1,5%.
Structura de rezistenta aleasa este de tip multistrat alcatuita astfel: 15cm BcR3.5; 20cm balast
stabilizat cu ciment; 20cm balast; 5 cm nisip; Pamant local compactat.
Se va executa o impejmuire a platfomei cu gard pe structura metalica cu stalpi si rigle orizontale
din tevi metalice rectandulare si plasa sudata din otel galvanizat.

f) PARCAJ - 8 LOCURI.
Parcajul va avea dimensiune in plan de 6.15m x 20.70m.
Pentru scurgerea apelor vor fi prevazute pante longitudinale si transversale de 1,5%.
Structura de rezistenta aleasa este de tip multistrat alcatuita astfel: 20cm BcR4.5; 20cm balast
stabilizat cu ciment; 20cm balast; 5 cm nisip; Pamant local compactat.
Platforma de parcare de parcare va fi acoperita cu o copertina usoara in solutie integral
metalica.
Copertina este alcatuita din cadre transversale si longitudinale formare din stalpi si ferme
metalice, alcatuite din profile metalice de catalog.
Stalpii de rezistenta se incastreaza la baza in platforme prin intermediul buloanelor de ancoraj.
La nivelul invelitorii structura metalica este rigidizata printr-o retea de contravantuiri orizontale.
Invelitoarea este din tabla cutata autoportanta.

g) REABILITARE DRUMURI SI PLATFORME

Platforma reabilitata are o suprafata totala de 49.300mp. Latimea platformei este variabila: pe
zona cheiului de greutate(lungime aprox. 536,45m) latimea este cuprinsa intre 47m si 78m iar
pe zona cheiului tip Estacada latimea este de 63m.
Sistem rutier propus: 25cm strat de uzura beton de ciment rutier BcR4.0 armat; Folie polietilena;
5cm nisip; 30cm strat de fundaţie din balast sau piatra sparta conform SR EN 13242+A1; 7 cm
nisip
Preluarea apelor meteorice se va face cu ajutorul rigolelor proiectate pe o lungime de 746m.
Rigolele sunt de tip carosabil turnate monolit, beton C20/25, cu gratar metallic. Rigolele aferente
platformei sunt tratate in capitolul de instalatii exterioare.
Apele vor fi dirijate catre un separator de hidrocarburi fiind apoi evacuate in Dunare.

Drumul proiectat incepe din zona podului rutier si se va bifurca in zona cladirii Administrative
proiectate. Drumul are o lungime de aproximativ 725m si latime a carosabilului de 7m cu
acostamente din piatra sparta de 0.50m, platforma de beton aferenta cladirii administrative are
o suprafata de 490mp si parcarea aferenta cladirii administrative are o suprafata de 128mp.
Sistem rutier drum, platforma beton aferenta cladirii administrative si parcare: 25cm strat de
uzura beton de ciment rutier BcR4.0; Folie polietilena; 5cm nisip; 30cm strat de fundaţie din
balast sau piatra sparta conform SR EN 13242+A1; 7 cm nisip.

Preluarea apelor meteorice se va face cu ajutorul:
- Santurilor trapezoidale proiectate L=530ml. Santurile au o latime de 1.20-1.40m si sunt din
beton C25/30turnate monolit pe un pat de nisip. Pe zona santurilor, pentru o impermeabilizare
mai buna a sistemului rutier, acostamentul o sa fie din beton de ciment C25/30pe o latime de
0.50m si grosime de 10cm.
- Rigolelor de tip carosabil turnate monolit(L=790m), beton C20/25, cu placa carosabila beton
armat prefabricat.
Apele vor fi dirijate catre un separator de hidrocarburi fiind apoi evacuate in Dunare.

h) REABILITARE CHEURI
Fronturile de acostare din portul Ovidiu existent se compun, in principal, din doua tipuri de
cheuri, respective cheu de greutate pe zona amonte a frontului de acostare si cheu tip estacada
pe zona aval, respectiv pe o lungime de 120 m.
Din punct de vedere al defectelor constatate in cadrul efectuarii Expertizei tehnice se poate
confirma ca cheul de greutate se afla intr-o stare tehnica mai buna decat cheul tip estacada.
Degradarile constatate la cheul de greutate, constau in principal din stirbituri ale muchiei
coronamentului, desprinderea platbandei de protectie a cheului, stirbituri la “ciuperca”babalelor
si ruginirea confectiilor metalice ale acestora.
In cadrul studiului de fezabilitate au fost prevazute pentru aceasta zona a frontului de acostare
urmatoarele lucrari:
- Scoaterea platbandei de protectie a muchiei coronamentului cheului pe zonele
pe care aceasta mai exista.
- Repararea cu mortar de ciment de inalta rezistenta si intarire rapida a muchiei
coronamentului cheului conform solutiei propuse in Expertiza tehnica.
- Refacerea “ciupercii”babalelor cu mortar de ciment de inalta rezistenta si intarire
rapida
- Curatarea de rugina a protectiei metalice a babalelor si vopsirea acestora cu 2
straturi de minium de plumb si 2 straturi de vopsea
- Tencuirea suprafetelor isolate pe care betonul este exfoliat, segregat cu mortar
de ciment de inalta rezistenta dupa ce suprafetele respective au fost prelucrate prin
buciardare si spalare cu jet de apa si aer sub presiune
Suprastructura cheului tip estacada este alcatuita din elemente prefabricate din beton
solidarizate si monolitizate intre ele. La acest tip de cheu , o parte din degradarile constatate
provin din “defectiuni de executie”, iar o parte din exploatare.
Pentru acest tip de cheu, in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate, au fost prevazute
urmatoarele lucrari:
- Acoperirea armaturilor aparente prin tencuire cu mortar de ciment de inalta
rezistenta si intarire rapida dupa ce zonele respective au fost prelucrate prin
buciardare sau frecare cu peria de sarma, spalate cu jet de apa si aer sub presiune,
iar armaturile au fost curatate de rugina.
- Curatarea de depuneri a canalului tehnologic si repararea suprafetelor acestuia pe
zonele cu stirbituri, exfolieri si armature aparente.

- Repararea rosturilor de dilatatie dintre tronsoanele de cheu, prin montarea unei table
de cupru tip “lira”system classic prevazut la rosturile de dilatatie de la poduri
- Montarea capacelor la golurile de acces in canalul tehnologic, inclusive ramele
- Lucrarile de reabilitare a muchiei coronamentului si a babalelor pentru legarea
navelor, solutiile fiind cele descries la cheul de greutate.
Pe toata lungimea frontului de acostare, sistemul de protectie al cheului a fost prevazut a se
realiza din amortizori de cauciuc f 460/230 mm si lungime de 4,0 m montate inclinat la cca 45
grade.
Pe paramentul frontului de acostare au fost prevazute scari de acces la ambarcatiuni. Aceste
scari erau protejate de trancheti din lemn montati de o parte si de alta a scarilor.
In cadrul proiectului (SF) a fost prevazuta refacerea scarilor de acces si a tranchetilor de
protectie.

i) RETEA ELECTRICA IN INTERIORUL PORTULUI
Obiectele din port vor fi alimentate prin intermediul unui post de transformare nou, 20kV/0,4kV-
800kVA. Postul de transformare va fi echipat cu 4 celule.
Cladirea postului de transformare proiectat este amplasata in incinta obiectivului studiat si este
de tip prefabricat in anvelopa.
Cablurile retelei se vor monta ingropat intre doua straturi de nisip protejate cu folii PVC
inscriptionate. Pentru a se asigura o mai buna protectie a cablurilor si o distributie eficienta a
instalatiilor electrice s-au prevazut camine de tragere. Schimbarea directiei traseului va fi
marcata prin borne de beton.
Iluminatul aleilor, danelor si platformelor din incinta , se va face corespunzator. A fost luat in
calcul o schema de iluminat cu proiectoare de 1000W, IP66, 9000lm, 6100k, montate pe 7 stalpi
de iluminat h=20m, câte 6 pe un stâlp metalic. Corpurile de iluminat vor fi echipate din fabricatie
cu balastul necesar, încorporat în carcasa acestuia.

j) RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN INTERIORUL PORTULUI
Conducta de distributie a apei la obiectele proiectate din incinta portului se va realiza din tuburi
de polietilena cu diametrul Dn 110mm si a fost prevazuta pentru a asigura alimentarea cu apa
potabila a cladirii administrative, a celor 5 dane ale portului. In cazul aprobarii folosirii debitului
de incendiu de 5l/s din reteaua publica conducta poate asigura din punct de vedere hidraulic
acest debit.
Alimentarea cu apa a cladirii administrative si a grupului sanitar aferent punctului de control se
va face prin bransarea in conducta de alimentare cu apa a portului.
Asigurarea necesarului de apa la fiecare dana pentru alimentarea
remorcherelor/impingatoarelor ce acosteaza, se face prin intermediul tuburilor de de racord Dn
110mm si a 5 hidranti DN 100mm subterani amplasati, la marginea cheului. Contorizarea
apelor consumate la fiecare dana se va face cu ajutorul unor contoare Dn 100mm amplasate in
camine de beton armat in amonte de hidranti.
Adancimea de pozare trebuie sa fie egala sau mai mare decat adancimea de îngheţ conform
STAS 6054.

Amplasarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, avand minim 10 cm grosime. Umplutura va
fi compactata manual pana la 0,3m deasupra generatoarei superioare şi apoi mecanic pe restul
înalţimii. Transportul, manipularea, depozitarea şi montajul tuburilor se va face cu respectarea
stricta a cerinţelor furnizorului.

k) RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN INTERIORUL PORTULUI
Evacuarea apelor uzate menajere din cladirea administrativa s-a prevazut a se realiza in sistem
separativ.
Apele uzate provenite din nevoi igienico-sanitare vor fi evacuate gravitational intr-un camin de
vizitare din beton. Din accesta apele sunt evacuate gravitational in statia de epurare ape uzate.
Dupa epurarea apelor menajere la caracteristicile indicate in Normativul NTPA 001/2002,
acestea se vor evacua in canalul Poarta Alba- Midia-Navodari. La capatul conductei de
evacuare a fost prevazuta o gura de varsare din beton armat si un pereu din beton armat in jurul
acesteia, ce se va executa pe taluzul malului, si va avea rol de evitare a erodarii malului, in
timp, datorita apelor evacuate.
Reteaua de canalizare evaluata este din teava Dn 200mm si are o lungime de 80m.
Adancimea de pozare a tuburilor de canalizare se va stabili pe considerente tehnologice,
ţinandu-se cont de preluarea apelor uzate, asigurarea pantei longitudinale, protecţia contra
îngheţului şi a degradarilor provocate de solicitarile mecanice.
Amplasarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, avand minim 10 cm grosime. Umplutura va
fi compactata manual pana la 0.3m deasupra generatoarei superioare a conductei şi apoi
mecanic pe restul înalţimii.
Colectorul va avea panta de minim 0.3% si se va poza sub adancimea de inghet.
Pentru tuburile de canalizare menajera s-au prevazut pante minime admisibile care sa asigure
viteza de autocuratire de 0,7 m/s.
S-au prevazut, conform STAS 3051/91, camine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei.
Capacele şi ramele pentru camine vor fi din material compozit clasa D400 cu o deschidere de
Ø 600 mm.
Statie de epurare monobloc
Apele menajere colectate din cladirea administrativa, vor fi directionate catre o statie de epurare
monobloc in vederea tratarii acesteia la parametrii normativului NTPA 002/2002. In evaluari a
fost luata in considerare o statie de 20 L.E. (locuitori echivalenti).
Statia de epurare a fost prevazuta cu tablou de monitorizare a parametrilor apei tratate ce va fi
evacuata in bazinul interior al portului prin intermediu unei conducte Dn200mm.
Statia de epurare propusa in cadrul studiului va fi din material plastic, de forma cilidrica,
orizontal, și este alcatuita, în principal, din doua rezervoare cu dom si capac telescopic pentru
acees.
De asemenea statia va fi prevazuta cu camin de prelevare probe, sistem automat de protectie a
echipamentelor electrice si debitmetre.

l) RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA IN INTERIORUL PORTULUI
S-a prevazut un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale de pe suprafața platformei
portului si parcari precum si de pe terasa cladirii principale.
Colectarea apelor de pe platforma portului se va face prin intermediul rigolelor amplasate in
lungul platformei (partea dinspre drum).
Rigolele se vor executa in 2 pante de minim 0.25%, pornind de la jumatatea lungimii platformei
catre capetele acesteia. Au fost propuse rigole din beton armat monolit cu sectiunea de cca
50x30cm prevazute, la partea superioara, cu gratar metalic carosabil.
La ambele capete ale platformei rigolele vor deversa apele in 2 camere de descarcare din care
vor fi directionate catre separatorarele de hidrocarburi.
Camerele de descarcare se vor executa din beton armat monolit avand dimensiuni de cca.
1.50m x 1.50m x 2.00 m si au fost prevazute cu depozit de 50 cm in vederea colectarii nisipului
si a altor materiale ce pot fi antrenate de scurgerea apelor de pe patforma.
Colectarea apelor pluviale de pe suprafata parcarii, posibil infestate cu hidrocarburi, se va face
prin intermediul rigolelor care vor fi directionate catre camera de descarcare.
Instalatia interioara de canalizare meteorica va fi complet separata de cea menajera si va
asigura preluarea apele meteorice de pe terasa ce vor fi preluate prin receptori de terasa,
coloane si apoi evacuate pe suprafata parcarii.
Ca urmare a considerentelor date de topografia zonei, reţeaua de colectare si evacuare a
aplelor pluviale poate fi construita gravitațional din punct de vedere hidraulic din punctul de
maxim al profilului longitudinal catre punctele de minim.
Au fost prevazute 2 conducte de evacuare a apelor ape pluviale avand Dn400, Ltotala=16.0m,
si respectiv respectiv Dn500, Ltotala=12.0m.
La iesirea din separatoarele de hidrocarburi au fost prevazute cate un camin prefabricat din
beton pentru montaj clapeti antiretur.
Capacele şi ramele pentru camine vor fi din material compozit clasa D400 cu o deschidere de
Ø 600 mm.
Pentru îndepartarea hidrocarburilor din apa meteorica se vor folosi 2 separatoare de
hidrocarburi.
Apa de ploaie trecuta prin separator conform NTPA 001/2002 va fi evacuata în emisar (canal
Poarta Alba - Midia - Navodari).
Adancimea de pozare a tuburilor de canalizare s-a stabilit pe considerente tehnologice, ţinanduse
cont de preluarea apelor pluviale, asigurarea pantei longitudinale, protecţia contra
îngheţului şi a degradarilor provocate de solicitarile mecanice.
Amplasarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, avand 10 cm grosime. Umplutura va fi
compactata manual pana la 0.3m deasupra generatoarei superioare a conductei şi apoi
mecanic pe restul înalţimii.
Colectoarele vor avea panta de minim 0.25%, conductele de evacuare vor avea panta de minim
0.5% si se vor poza sub adancimea de inghet 0.8m.

Separator de hidrocarburi (2 bucati)
Separatorul se folosește pentru a curata apele infestate cu uleiuri minerale și produse petroliere
și pentru a le reintroduce în circuitul natural, în scopul protejarii mediului inconjurator conform
NTPA 001 din 2002.
Separatorul luat in considerare in cadrul studiului este din material plastic, de forma cilidrica,
orizontal, și este alcatuit, în principal, din doua compartimente: separatorul de namol și
separatorul de produse petroliere, filtru coalescent, obturator automat cu racord de vizitare DN
1000 cu scara. Separatorul va fi dotat cu alarma optica și acustica.
Separatorul va fi echipament clasa I (conținut de produs petrolier rezidual= 5 mg/litru, eficiența
separarii=99.98 %), cu certificare ISO 9001. Filtrul coalescent nu va fi consumabil. Curațarea lui
se face prin spalare cu jet de apa.
Din caminul dinaintea instalatiei apele poluate ajung în compartimentul de separare a namolului.
La intrarea în recipient este montat un deflector pentru ca în cazul încarcarilor cu șoc sa nu se
produca tulburarea namolului depus. In primul compartiment se produce sedimentarea parților
solide și a suspensiilor.
La locul de trecere dintr-o parte a recipientului în cealalta este montata o diafragma de dirijare a
unui curent vertical, care totodata delimiteaza și stratul de ulei venit din partea de separare a
namolului.
Separarea uleiului se produce prin intermediul filtrelor coalescente montate în interiorul
recipientului sub nivelul apei.
Montajul se face în pamant, printr-o excavare a gaurii (H+50cm), pe o fundație de beton de
minim 20cm grosime si un strat de balast de cca. 30 cm grosime. De asemenea va fi necesara
ancorarea rezervorului impotriva flotatiei.
Dupa aranjarea separatorului, tuburile sunt conectate cu inele de cauciuc pentru intrare-ieșire.
Este necesar ca separatorul sa fie umplut cu apa curata pana la nivelul de ieșire. Dupa testarea
conexiunii se aseaza materialul de umplutura rezultat în urma sapaturii și se niveleaza terenul.
Au fost prevazute 2 separatoare de hidrocarburi cu un debit maxim de 430l/s, respectiv 200l/s.
Dupa evacuarea apei din separatorul de hidrocarburi aceasta va trece printr-un camin de proba.
In acest camin se va monta si un clapet antiretur care va impiedica apa din canal sa patrunda in
separatorul de hidrocarburi.

LUCRARI AFERENTE PORTULUI OVIDIU DE PE MALUL STANG
a) CLADIREA ADMINISTRATIVASuprafata construita = 229.248 mp.
Inaltime max. = +2,45m (de la ±0.00 situat la +25cm fata de CTA).
Amplasament: cladirea va fi amplasata in zona amonte a noilor dane, in apropierea accesului in
port.
Destinatie: Imobil cu destinatie administrativa, cuprinzand atat birouri dedicate cat si spatii
anexe.
Constructia este in regim Parter, fiind una specifica actvitatilor industriale si vamale, cu
volumetrie subordonata functiunii, clara si usor de reperat.
Structura de rezistenta a imobilului va fi alcatuita din: fundatii din beton armat si suprastructura
din containere prefabricate pe structura metalica si inchideri din panouri termoizolante.
Peretii de inchidere si peretii de compartimentare vor fi realizati din panouri termoizolante fixate
pe structura metalica.
Invelitoarea acestui corp de cladire va fi realizata din panouri termoizilante fixate pe elementele
metalice structurale ale containerelor.
Din punct de vedere constructiv cladirea administrativa va fi realizata pe structura metalica, tip
container cu pereţi din panouri termoizolante. Tamplaria va fi confecţionata din PVC cu geam
termopan.
Conform memoriilor tehnice pe specialitati, cladirea propusa va fi prevazuta cu urmatoarele
tipuri de instalatii: Instalatii sanitare; Instalatii termice si de climatizare- ventilare; Instalatii
electrice –interior si exterior; Instalatii de forta si comanda; Instalatii de protectie impotriva
socurilor datorate atingerilor; Instalatii de priza de pamant, de paratrasnet; Subsisteme: vocedate,
de securitate, integrat de securitate (SIS), CATV, camera tehnica PFR.

b) IMPREJMUIREA PORTULUI
Din motive de siguranta si pentru evitarea intrarilor neautorizate si evitarii sustragerii, se va
realiza un gard din placi si stalpi prefabricati din beton armat prefabricat si va avea inaltimea de
2,00 m. Stalpii prefabricati vor avea inaltimea de aproximativ 2,50 m, vor avea nise laterale
necesare montarii panourilor prefabricate.
Placile gardului vor fi executate din beton slab armat.
Stalpii se vor monta la adancimea de -0,50 m, fundatiile lor fiind reprezentate de ploturi din
beton de tip C16/20, ploturi ce vor avea diametrul de aproximativ 0,50 m.

c) PLATFORMA DEPOZITARE DESEURI MENAJERE
Platforma betonata va avea dimensiunea in plan de 3.00m x 3.00m.
Pentru scurgerea apelor va fi prevazuta o panta transversala de 1,5%.
Structura de rezistenta aleasa este de tip multistrat alcatuita astfel: 15cm Bcr 3.5; 20cm balast
stabilizat cu ciment; 20cm balast; 5 cm nisip; Pamant local compactat.
Se va executa o impejmuire a platfomei cu gard pe structura metalica cu stalpi si rigle orizontale
din tevi metalice rectandulare si plasa din otel galvanizat.

d) PARCAJ - 8 LOCURI.
Parcajul va avea dimensiune in plan de 6.15m x 20.70m.
Pentru scurgerea apelor vor fi prevazute pante longitudinale si transversale de 1,5%.
Vor fi prevazute rosturi de contractie longitudinale si transversale la distante de max 5m.
Structura de rezistenta aleasa este de tip multistrat alcatuita astfel: 20cm BcR 4.5; 20cm balast
stabilizat cu ciment; 20cm balast; 5 cm nisip; Pamant local compactat.
Platforma de parcare de parcare va fi acoperita cu o copertina usoara in solutie integral
metalica.
Copertina este alcatuita din cadre transversale si longitudinale formare din stalpi si ferme
metalice, alcatuite din profile metalice de catalog.
Stalpii de rezistenta se incastreaza la baza in platforme prin intermediul buloanelor de ancoraj.
La nivelul invelitorii structura metalica este rigidizata printr-o retea de contravantuiri orizontale.
Invelitoarea este din tabla cutata autoportanta.

e) DRUMURI SI PLATFORME

Platforma noua de operare are o suprafata totala de 21600mp cu lungimea de 360m si latimea
de 60m si a fost dimensionata pentru o sarcina de 5t/mp.
Sistem rutier propus: 25cm strat de uzura beton de ciment rutier BcR4.0 armat; Folie polietilena;
5cm nisip; 30cm strat de fundaţie din balast sau piatra sparta conform SR EN 13242+A1; 7 cm
nisip.
Platforma aferenta cladirii administrative are o suprafata de 1675mp si are urmatorul sistem
rutier propus: 25cm strat de uzura beton de ciment rutier BcR4.0; Folie polietilena; 5cm nisip;
30cm strat de fundaţie din balast sau piatra sparta conform SR EN 13242+A1; 7 cm nisip
Preluarea apelor meteorice se va face cu ajutorul rigolelor proiectate pe o lungime de 360m.
Rigolele sunt de tip carosabil turnate monolit, cu gratar metallic. Rigolele aferente platformei
sunt tratate in capitolul de instalatii exterioare.
Apele vor fi dirijate catre un separator de hidrocarburi fiind apoi evacuate in canalul Poarta Alba
– Midia-Navodari.

Drumul proiectat incepe din zona podului rutier si se intersecteaza cu drumul care duce catre
E87. Pentru malul stang accesul se face pe DN2A (Constanţa-Ovidiu) şi dupa ce se trece peste
podul rutier ce traverseaza CPAMN se coboara pe breteaua care face legatura cu drumul de
exploatare cota +4,50 mrMB pe malul stang al CPAMN pana în amplasament (zona bazinului
de întoarcere nave). Lucrarile de reabilitare si extindere la podul existent sunt prinse in proiectul
de poduri.
Are doua sectoare :
- Din zona podului rutier pana la platforma de operare cu lungimea de aproximativ
713m si latimea de 7 m cu acostamente de piatra sparta 0.50m.
Sistem rutier propus: 25cm strat de uzura beton de ciment rutier BcR4.0; Folie polietilena; 5cm
nisip; 30cm strat de fundaţie din balast sau piatra sparta conform SR EN 13242+A1; 7 cm nisip.
- De la inceputul platformei de operare pana la sfarsitul platformei de operare pe o
lungime de 444m si o latime de 7m .
Sistem rutier propus: 35cm macadam; 35cm piatra sparta amestec optimal; 5cm nisip;
La cererea beneficiarului, avand in vedere ca pe drumul din stanga platformei nu se va circula
cu utilaje grele, s-a optat pentru sistemul rutier cu macadam.
Preluarea apelor meteorice se va face cu ajutorul santurilor trapezoidale proiectate. Santurile au
o lungime de 900 ml si o latime de 1.20-1.40m, sunt din beton C25/30 turnate monolit pe un pat
de nisip. Pe zona santurilor, pentru o impermeabilizare mai buna a sistemului rutier,
acostamentul o sa fie din beton de ciment C25/30 pe o latime de 0.50m si grosime de 10cm.
Protejarea celor 2 conducte de gaze ce traverseaza drumul proiectat se va face cu 2 placi din
beton de ciment armat C20/25, monolit. Dimensiunile placilor sunt de 10mx3m fiecare, cu o
grosime de 20cm.

f) EXECUTIE CHEU VERTICAL DIN PALPLANSE
Cheurile din palplanse se utilizeaza pe scara larga pe plan mondial acolo unde terenul are
caracteristici geotehnice slabe si in special in zonele in care „terenul de fundare” este alcatuit
din nisipuri.
In aval de portul Ovidiu existent, terenul are caracteristici geotehnice slabe, fiind un teren
mlastinos, alcatuit in special la suprafata din depuneri aluvionare.

Cheul din palplanse este alcatuit dintr-un „perete” vertical din palplanse, introduse in teren prin
batere. La partea superioara, peretele din palplanse este ancorat, ancorarea facandu-se cu
tiranti si blocuri de ancoraj. Blocurile de ancoraj pot fi blocuri din beton, piloti prefabricati din
beton sau tot un „perete” din palplanse.
Solutia tehnica analizata in cadrul Studiului de fezabilitate prevede:
-realizarea unui perete vertical din palplanse tip PU22 cu lungimea de 19.0 m, respectiv intre
cotele +2.55 si -16.45..
Palplansele sunt ancorate la partea superioara aproximativ in dreptul cotei +1.70.
Tirantii pentru ancorarea palplanselor sunt dispusi la o echidistanta de 2.80m si se vor realiza
din bare de otel cu diametrul de 60 mm.
Pentru prinderea tirantilor de palplanse se vor utiliza 2 profile metalice UPE240.
Pentru protectie, tirantii vor fi introdusi in tevi de PVC Dn 90mm
Blocurile de ancorare sunt prevazute a se realiza tot dintr-un perete de palplanse, dar avand
inaltimea de numai 6.0m .
Prinderea tirantilor de palplansele de ancorare se va face prin intermediul a doua profile
metalice UPE240.
La partea superioara a peretelui de palplanse care reprezinta paramentul cheului, se va realiza
un coronament din beton armat, capul palplanselor fiind inglobat in coronament pe o inaltime de
minim 50 cm.
Cota superioara a coronamentului va fi de +4,50 mMB, iar adancimea de acostare in fata
cheului este de -4,25m MB care este de fapt cota fundului canalului Poarta Alba-Midia
Navodari.
Nivelul de exploatare al canalului este de +1,25 m MB.
La danele portului Ovidiu vor acosta barje de pana la 3000t.
Pentru a permite acostarea in siguranta a barjelor, atat pline, cat si goale, in coronamentul
cheului s-a prevazut, la partea inferioara a acestuia, intre cotele +0.54 si +4.50 o grinda tip
parament, astfel incat cheul va avea in final un coronament cu o inaltime a paramentului de
3.96 m.
Pentru protectia cheului dar si a navelor in timpul acostarii, s-au prevazut amortizori din cauciuc
cilindrici cu diamentru de 460/230mm si lungimea de 4.0m.
Amortizorii se vor monta inclinati pentru a proteja o suprafata cat mai mare a paramentului
cheului.
Pentru legarea navelor pe coronamentul cheului, s-au prevazut babale de 20 tf dispuse la
echidistanta de 20 m.
Axul peretelui de palplanse a fost stabilit intre 1m si 19m m Nord (spre uscat) de marginea
grinzii de la baza taluzului existent astfel incat palplansele sa poata fi batute de la uscat, iar
barjele care vor acosta la noile dane, sa nu afecteze senalul navigabil al canalului.
Excavatiile pentru realizarea adancimii de acostare in fata cheului se vor executa numai dupa
ce cheul (mai putin montarea amortizorilor) a fost finalizat, dar inainte de realizarea platformei
din spatele acestuia.

g) REABILITARE SI EXTINDERE POD VALEA COGEAGULUI
Drumul de acces la port traverseaza Valea Cogeagului peste care este realizat un pod. Podul
are 3 deschideri de 18,0 m si o latime de cca 6,0 m.
Pilele si culeele podului sunt fundate indirect prin intermediul unor piloti forati cu diametrul de
1080 mm.
Suprastructura podului este alcatuita din fasii cu goluri, peste care s-a realizat o placa de
suprabetonare si sistemul rutier.
Podul existent nu a fost prevazut cu trotuare. In cadrul proiectului s-a prevazut reabilitarea si
extinderea acestui pod. In cadrul lucrarilor de extindere s-au prevazut lucrarile necesare
realizarii unei latimi de 9,0m a podului, astfel:
- Realizarea a 4 piloti forati cu diametrul de 1080 mm
- Extinderea “rigolelor” din dreptul pilelor si extinderea culeelor
- Montarea a cate 3 fasii cu goluri pe fiecare deschidere prin intermediul aparatelor de
reazem (fix si mobil)
- Realizarea placii de suprabetonare pe toata suprafata podului
- Latirea rampelor de acces, inclusive placile de racordare si “sfertul de con”
- Refacerea structurii drumului pe intreaga latime a podului.
- Parapet si balutrada de protectie.
In cadrul lucrarilor de reabilitare a podului existent s-au prevazut urmatoarele lucrari:
- Reabilitarea infrastructurii si suprastructurii podului prin remedierea tuturor defectelor
mentionate in Expertiza Tehnica. De asemenea, a fost prevazuta si refacerea
hidroizolatiei si a sistemului rutier.
- Pentru executia pilotilor forati, s-au prevazut lucrari de umplutura pentru a putea
executa pilotii forati “de la uscat”.
- Noile rigole din dreptul pilelor se vor “lega” de rigolele existente prin intermediul unor
ancore chimice. Acelasi mod de conectare, se va aplica si pentru extinderea
culeelor.
- Placa de suprabetonare si hidroizolatia se vor realiza pe toata suprafata podului
dupa ce, in prealabil, acestea au fost dezafectate de pe suprafata podului existent.

h) RETEA ELECTRICA IN INTERIORUL PORTULUI
Obiectele din port vor fi alimentate prin intermediul unui post de transformare nou, 20kV/0,4kV-
800kVA. Postul de transformare va fi echipat cu 4 celule.
Cladirea postului de transformare proiectat este amplasata in incinta obiectivului studiat si este
de tip prefabricat in anvelopa.
Cablurile retelei se vor monta ingropat intre doua straturi de nisip protejate cu folii PVC
inscriptionate. Pentru a se asigura o mai buna protectie a cablurilor si o distributie eficienta a
instalatiilor electrice s-au prevazut camine de tragere. Schimbarea directiei traseului va fi
marcata prin borne de beton.

Iluminatul aleilor, danelor si platformelor din incinta , se va face cu proiectoare de 1000W, IP66,
9000lm, 6100k, montate pe stalpi de iluminat h=20m, câte 6 pe un stâlp metalic. Corpurile de
iluminat vor fi echipate din fabricatie cu balastul necesar, încorporat în carcasa acestuia.

i) RETEA DE APA POTABILA IN INTERIORUL PORTULUI
Reteaua de alimentare cu apa a portului se va realiza din tuburi cu diametrul estimat Dn 110mm
si a fost proiectata pentru a asigura alimentarea cu apa potabila a cladirii administrative, a celor
3 dane ale portului.
Asigurarea necesarului de apa la fiecare dana pentru alimentarea
remorcherelor/impingatoarelor ce acosteaza, se face prin intermediul tuburilor de racord
Dn 110mm si a 3 hidranti DN 100mm subterani amplasati, la marginea cheului. Contorizarea
apelor consumate la fiecare dana se va face prin intermediul unor contoare Dn 100mm
amplasate in camine de beton armat in amonte de hidranti.
Adancimea de pozare trebuie sa fie egala sau mai mare decat adancimea de îngheţ conform
STAS 6054.
Amplasarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, avand minim 10 cm grosime. Umplutura va
fi compactata manual pana la 0,3 m deasupra generatoarei superioare şi apoi mecanic pe restul
înalţimii. Transportul, manipularea, depozitarea şi montajul tuburilor se va face cu respectarea
stricta a cerinţelor furnizorului.
Reţeaua de distribuţie apa potabila va avea diametrele Dn 110mm, Dn32mm.

j) RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN INTERIORUL PORTULUI
Evacuarea apelor uzate menajere din cladirea administrativa s-a prevazut a se realiza in sistem
separativ.
Apele uzate provenite din nevoi igienico-sanitare vor fi evacuate gravitational intr-un camin de
vizitare din beton. Din accesta apele sunt evacuate gravitational in statia de epurare ape uzate.
Dupa epurarea apelor menajere la caracteristicile indicate in Normativul NTPA 001/2002,
acestea se vor evacua in canalul Poarta Alba- Midia-Navodari. La capatul conductei de
evacuare a fost prevazuta o gura de varsare din beton armat si un pereu din beton armat in jurul
acesteia, ce se va executa pe taluzul malului, si va avea rol de evitare a erodarii malului, in
timp, datorita apelor evacuate.
Reteaua de canalizare proiectata este din teava cu diametrul propus de Dn 200mm si are o
lungime de 80m.
Adancimea de pozare a tuburilor de canalizare s-a stabilit pe considerente tehnologice, ţinanduse
cont de preluarea apelor uzate, asigurarea pantei longitudinale, protecţia contra îngheţului şi
a degradarilor datorate solicitarilor mecanice.
Amplasarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, avand minim 10 cm grosime. Umplutura va
fi compactata manual pana la 0.3m deasupra generatoarei superioare a conductei şi apoi
mecanic pe restul înalţimii.
Colectorul va avea panta de minim 0.3% si se va poza sub adancimea de inghet.
Pentru tuburile de canalizare menajera s-au prevazut pante minime admisibile care sa asigure
viteza de autocuratire de 0,7 m/s.
S-au prevazut, conform STAS 3051/91, camine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei.
Capacele şi ramele pentru camine vor fi din material compozit clasa D400 cu o deschidere de
Ø 600 mm.
Statie de epurare monobloc
Apele menajere colectate din cladirea administrativa, vor fi directionate catre o statie de epurare
monobloc de 20 L.E. (locuitori echivalent) in vederea tratarii acesteia la parametrii normativului
NTPA 002/2002.
Statia de epurare a fost prevazuta cu tablou de monitorizare a parametrilor apei tratate ce va fi
evacuata in bazinul interior al portului prin intermediu unei conducte Dn200mm.
Statia de epurare a fost propusa din material plastic, de forma cilidrica, orizontal, și este
alcatuita, în principal, din doua rezervoare cu dom si capac telescopic pentru acees.
De asemenea statia va fi prevazuta cu camin de prelevare probe, sistem automat de protectie a
echipamentelor electrice si debitmetre.

k) RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA IN INTERIORUL PORTULUI
A fost prevazut un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale de pe suprafața platformei
portului si parcari precum si de pe terasa cladirii principale.
Colectarea apelor de pe platforma portului se va face prin intermediul rigolelor amplasate in
lungul platformei (partea dinspre drum).
Rigolele se vor executa in 2 pante de minim 0.25%, pornind de la jumatatea lungimii platformei
catre capetele acesteia. Rigolele se vor executa din beton armat monolit cu sectiunea propusa
l x h =50cm x 30cm si vor fi prevazute, la partea superioara, cu gratar metalic carosabil..
La ambele capete ale platformei rigolele vor deversa apele in 2 camere de descarcare din care
vor fi directionate catre cele 2 separatoare de hidrocarburi prevazute.
Camerele de descarcare se vor executa din beton armat monolit cu dimensiunile de cca.
1.50m x 1.50m x 2.00 m si au fost prevazute cu depozit de 50 cm in vederea colectarii nisipului
si a altor materiale ce pot fi antrenate de scurgerea apelor de pe patforma.
Colectarea apelor pluviale de pe suprafata parcarii, posibil infestate cu hidrocarburi, se va face
prin intermediul rigolelor care vor deversa apele colectate in camera de descarcare.
Instalatia interioara de canalizare meteorica va fi complet separata de cea menajera si va
asigura preluarea apele meteorice de pe terasa ce vor fi preluate prin receptori de terasa,
coloane si apoi evacuate pe suprafata parcarii.
Ca urmare a considerentelor date de topografia zonei, reţeaua de colectare si evacuare a
aplelor pluviale poate fi construita gravitațional din punct de vedere hidraulic din punctul de
maxim al profilului longitudinal catre punctele de minim.
Au fost prevazute urmatoarele:
• Rigola colectare ape pluviale platforma port: beton armat monolit, l x h =50cm x 30cm;
• Rigola colectare ape pluviale zona parcare si cladire administrativa: beton armat monolit,
l x h =0.33cm x 20cm;
• 2 conducte de evacuare a apelor ape pluviale Dn315, Ltotala=120.0m
La iesirea din separatoarele de hidrocarburi au fost prevazute cate un camin prefabricat din
beton pentru montaj clapeti antiretur.

Capacele şi ramele pentru camine vor fi din material compozit clasa D400 cu o deschidere de
Ø 600 mm.
Pentru îndepartarea hidrocarburilor din apa meteorica se vor folosi 2 separatoare de
hidrocarburi.
Apa de ploaie trecuta prin separator conform NTPA 001/2002 va fi evacuata în emisar (canal
Poarta Alba - Midia - Navodari).
Adancimea de pozare a tuburilor de canalizare s-a stabilit pe considerente tehnologice, ţinanduse
cont de preluarea apelor pluviale, asigurarea pantei longitudinale, protecţia contra
îngheţului şi a degradarilor datorate solicitarilor mecanice.
Amplasarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, avand minim 10 cm grosime. Umplutura va
fi compactata manual pana la 0.3m deasupra generatoarei superioare a conductei şi apoi
mecanic pe restul înalţimii.
Colectoarele vor avea panta de minim 0.25%, conductele de evacuare vor avea panta de minim
0.5% si se vor poza sub adancimea de inghet.
Separator de hidrocarburi (2 bucati)
Acesta se folosește pentru a epura apele infestate cu uleiuri minerale și produse petroliere și
pentru a le reintroduce în circuitul natural, în scopul protejarii mediului inconjurator conform
NTPA 001 din 2002.
Separatorul va fi din material plastic, de forma cilidrica, orizontal, și este alcatuit, în principal,
din doua compartimente: separatorul de namol și separatorul de produse petroliere, filtru
coalescent, obturator automat cu racord de vizitare DN 1000 cu scara. Separatorul va fi dotat cu
alarma optica și acustica.
Separatorul va fi echipament clasa I (conținut de produs petrolier rezidual= 5 mg/litru, eficiența
separarii=99.98 %), cu certificare ISO 9001. Filtrul coalescent nu va fi consumabil. Curațarea lui
se face prin spalare cu jet de apa.
Din caminul dinaintea instalatiei apele poluate ajung în compartimentul de separare a namolului.
La intrarea în recipient este montat un deflector pentru ca în cazul încarcarilor cu șoc sa nu se
produca tulburarea namolului depus. In primul compartiment se produce sedimentarea parților
solide și a suspensiilor.

La locul de trecere dintr-o parte a recipientului în cealalta este montata o diafragma de dirijare a unui curent vertical, care totodata delimiteaza și stratul de ulei venit din partea de separare a
namolului.
Separarea uleiului se produce prin intermediul filtrelor coalescente montate în interiorul
recipientului sub nivelul apei.
Montajul se face în pamant, printr-o excavare a gaurii H+50cm, pe o fundație de beton de 20cm
grosime si un strat de balast de 30 cm grosime. De asemenea va fi necesara ancorarea
rezervorului impotriva flotatiei
Dupa aranjarea separatorului, tuburile sunt conectate cu inele de cauciuc în forma de ”O” pentru
intrare-ieșire. Este necesar ca separatorul sa fie umplut cu apa curata pana la nivelul de ieșire.
Dupa testarea conexiunii se aseaza materialul de umplutura rezultat în urma sapaturii și se
niveleaza terenul.
Separatoarele vor avea un debit maxim de 220l/s fiecare.
Dupa evacuarea apei din separatorul de hidrocarburi aceasta va trece printr-un camin de proba.
In acest camin se va monta si un clapet antiretur care va impiedica apa din canal sa patrunda in
separatorul de hidrocarburi.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.