400 de milioane de euro pentru combaterea eroziunii costiere

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță că a finalizat ghidul de proiecte și lansează apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizează investiții pentru managementul riscului la inundații și eroziune costieră. Bugetul total alocat este de 402,35 milioane de euro. Prin acest ghid se lansează apeluri de proiecte pe bază de listă de proiecte preidentificate, în cadrul cărora pot fi depuse proiecte în perioada 03.01.2018 – 02.07.2019.
Principalele rezultate ce se vor obține prin implementarea proiectelor finanțate sunt:
  • Reducerea daunelor economice, sociale, de mediu și patrimoniu cultural cauzate de producerea riscurilor accentuate de schimbările climatice, în principal a celor provocate de inundații și eroziune costieră;
  • Atenuarea impactului efectelor negative generate de schimbările climatice;
  • Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice.
Ghidul privind managementul riscului la inundații și eroziune costieră se adresează:
  • Ministerului Apelor și Pădurilor, ca instituție desemnată să coordoneze și să monitorizeze Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI), în parteneriat cu structurile specializate să implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI (ex. Administrația Națională “Apele Române” și administrațiile bazinale subordonate; Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare etc.);
  • Ministerului Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural;
  • Administrației Naționale de Meteorologie;
  • Administrației Naționale “Apele Române”.
Ghidul si documentele anexe pot fi consultate aici:
Cifrele publicate nu includ rezerva de performanță.
Despre POIM 2014-2020:
• Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 este al doilea program ca mărime din UE, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu și energie.
• MDRAPFE a lansat, până în prezent, ghiduri pentru proiecte în valoare de 6,3 miliarde de euro pentru transport, 3,5 miliarde euro pentru mediu și 569 milioane euro pentru energie.
foto: Van Oord

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.