A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru Delta Dunarii

Regio-Programul Operațional Regional: a fost aprobată versiunea finală a „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul POR./2017/2/2.2A/ITI- APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII", din cadrul axei prioritare 2- Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Ghidul conține informațiile necesare pentru deschiderea apelului de proiecte, despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 23.02.2018, ora 12.00, până la data de 23.08.2018, ora 12,00.


foto: https://www.info-delta.ro

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.