Fonduri europene pentru reabilitarea retelei de termoficare

Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) se pot pregăti pentru depunerea proiectelor de reabilitare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică: Regulamentul pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, a fost publicat în M.Of. al României și este în vigoare de la 08 februarie 2018.

Programul a fost aprobat prin HG nr. 462/2006, este gestionat de MDRAP și asigură cofinanțarea proiectelor autorităților administrației publice locale pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.Proiectele pot fi elaborate doar ca urmare a Strategiei locale de alimentare cu energie termică și a Studiului de fezabilitate și trebuie finalizate până cel târziu în luna decembrie 2020.

Beneficiarii programului sunt UAT care dețin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică sau părți ale acestora. Implementarea și monitorizarea proiectelor intră în responsabilitatea beneficiarilor.

Programul este coordonat de o Comisie interministerială, care selectează și prioritizează proiectele în funcție de criteriile stabilite prin regulament:
- economia de resurse energetice primare (tep/an),
- gradul de implementare al proiectului (raportul dintre sumele efectiv utilizate și sumele repartizate în cadrul programului);
- rata de branșare la sistemul centralizat de termoficare (numărul actual de apartamente branșate/numărul de apartamente branșate inițial);
- durata de implementare a proiectului și durata de recuperare a investiției.
Comisia interministerială aprobă sau respinge solicitările de finanțare și cuantumul sumelor propuse iar repartizarea sumelor se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Regulamentul si GHIDUL pentru accesarea fondurilor: http://bit.ly/2nVkHz0.
Un produs Blogger.