Investitie majora in agricultura. Peste 20 de kilometri de canale de irigatii vor fi refacute

Subsistemul Carasu – Galeșu este localizat în partea de nord-est a Amenajării complexe Carasu și cuprinde lucrările de îmbunătăţiri funciare de pe o suprafaţă de 4726 ha (suprafaţa  de utilitate publică fiind de  3199 ha) delimitată astfel:
- la nord - Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari;
- la sud   - Subsistemul Carasu - Basarabi;
- la est    - zona industrială a Municipiului Constanţa, Localitatea Palazu Mare şi Lacul Siutghiol.
- la vest - Subsistemul Carasu - Poarta Albă şi Localitatea Poarta Albă;
Amenajarea Carasu-Galeşu se află în administrarea ANIF - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea - Unitatea de Administrare Constanţa Sud.
Sursa de alimentare cu apă a amenajării o reprezintă Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari din care prin intermediul Staţia de pompare, SP Bază Galeşu este prelevat debitul necesar funcţionării amenajării de irigaţii.
Din bazinul de refulare al staţiei SP Bază Galeşu apa este dirijată în amenajare prin intermediul canalului de aducțiune CA 1, în lungime de 5.941 m. Din canalul CA 1, prin intermediul stației de repompare SRP 1 Galeșu apa este pompată în canalul CA 2 în lungime de 11.192 m Canalul CA 1 Galeşu a fost executat în anul 1968 și, pe durata exploatării sale, a fost parţial reabilitat prin căptușire pe o lungime de 3265m (tronson II), din totalul de 5941m. 
Diferența de 2676 m (tronson I) de pe traseul canalului nu este căptușită, absența impermeabilizării provocând pierderi semnificative de apă cu consecințe nefavorabile asupra procesului tehnologic de irigații și asupra tarifului de livrare a apei de irigaţii.
Pe sectoarele impermeabilizate (tronson II), sunt procese de degradare gravă: pereul este descompletat, lipsesc dale sau starea pereului existent este necorespunzătoare, dalele sunt fisurate, în cea mai mare parte, iar o altă parte sunt total degradate. Toate acestea produc pierderi de apă semnificative având drept consecință reducerea randamentului canalului și respectiv al amenajării în ansamblul său.
Pe primul tronson al canalului CA 1 Galeşu, după bazinul de refulare al staţiei SP Bază Galeşu, pe o lungime de 1000m a sectorului ne-impermeabilizat sunt prezente tasări semnificative, cu prăbușiri ale terasamentelor, ceea ce face ca funcționarea canalului să aibă loc sub parametrii săi iniţiali. Canalul CA 1 este alcătuit din 2 tronsoane, respectiv:

Canalul CA 1 Galeşu a fost executat în anul 1968 și, pe durata exploatării sale, a fost parţial reabilitat prin căptușire pe o lungime de 3265m (tronson II), din totalul de 5941m. 
Diferența de 2676 m (tronson I) de pe traseul canalului nu este căptușită, absența impermeabilizării provocând pierderi semnificative de apă cu consecințe nefavorabile asupra procesului tehnologic de irigații și asupra tarifului de livrare a apei de irigaţii.
Pe sectoarele impermeabilizate (tronson II), sunt procese de degradare gravă: pereul este descompletat, lipsesc dale sau starea pereului existent este necorespunzătoare, dalele sunt fisurate, în cea mai mare parte, iar o altă parte sunt total degradate. Toate acestea produc pierderi de apă semnificative având drept consecință reducerea randamentului canalului și respectiv al amenajării în ansamblul său.
Pe primul tronson al canalului CA 1 Galeşu, după bazinul de refulare al staţiei SP Bază Galeşu, pe o lungime de 1000m a sectorului ne-impermeabilizat sunt prezente tasări semnificative, cu prăbușiri ale terasamentelor, ceea ce face ca funcționarea canalului să aibă loc sub parametrii săi iniţiali. Canalul CA 1 este alcătuit din 2 tronsoane, respectiv:
Descrierea lucrărilor propuse pentru reabilitarea canalelor CA1 și CA2
Scenariul (Varianta) 1 – Varianta propusă: 
► Canal CA 1
● Tronsoanele I și II – pereu  din beton armat cu plasa STM, turnat pe loc, în câmpuri de 2 – 3 mp, pe suport folie PVC de 1 mm grosime.
● Aducere la cotă a fundului canalului având ca punct de plecare profilul P1 (bazin de refulare al stației de pompare SP Bază Galeșu) și ca punct final Punctul nr. 289 (canal de aspirație al stației de pompare SRP1 Galeșu), pe o lungime de 5883 m. Volumul de terasamente necesar este de cca. 1900 mc. 
● Aducerea la cotă a coronamentului - malul drept al canalului pe o lungime de cca. 4500 ml (Tronson I – pe lungimea de cca. 2075 m și Tronson II – pe lungimea de cca. 2425 m ) ceea ce conduce la un volum de terasamente total de cca. 1500 mc.
● Coronamentul pe malul stâng al canalului necesită aducerea la cotă numai în zona stăvilarului S1/CA1, pe o lungime de cca. 115 m, respectiv un volum de terasamente de cca. 40 mc. 
► Canal CA 2 
● Tronsoanele I – III (km 0+000 – km 3+682)– lucrări de curățare a ierburilor și buruienilor și refacerea  rosturilor cu chit de etanșare – mastic bituminos (rezistent la acțiunea îndelungată a apei), pe întreaga lungime a acestora respectiv pe lungimea de 3682 m, precum și reabilitarea impermeabilizării în zonele degradate, pe cca. 370 m cu pereu din beton armat cu plasa STM, turnat pe loc, în câmpuri de 2 – 3 mp, pe suport folie PVC de 1 mm grosime, inclusiv refacerea rostuirii pe aceste zone.  
● Tronsonul IV (km 3+682 – km 6+064) – curățarea ierburilor și buruienilor pe întreaga lungime, respectiv pe 2382 m și refacerea impermeabilizării în zonele degradate, respectiv pe cca. 600 m,  cu pereu din beton armat cu plasa STM, turnat pe loc, în câmpuri de 2 – 3 mp, pe suport folie PVC de 1 mm grosime, inclusiv refacerea rostuirii pe aceste zone.
● Tronsonul V – VII (km 6+064 – km 11+192) – demolarea pereului existent pe întreaga secțiune, respectiv pe lungimea de 5128m și refacerea impermeabilizării cu pereu din beton armat cu plasa STM, turnat pe loc, în câmpuri de 2 – 3 mp, pe suport folie PVC de 1 mm grosime, inclusiv rostuirea cu chit de etanșare. Pe aceste tronsoane este necesară supraînălțarea coronamentului canalului pe ambele maluri pe cca. 1150 m și aducerea la cotă a fundului canalului pe cca. 2500 m. De asemenea este necesară realizarea unor denivelări cu pereu în trepte pe cca. 720 m.
NOTĂ: Având în vedere starea actuală a canalului CA 2 mai ales pe zona tronsoanelor V-VII, determinarea cu exactitate a pozițiilor unde se vor realiza aceste denivelări cu pereu în trepte se propune să se facă numai după defrișarea în totalitate canalului de tufișuri, arbuști și ierburi. Stabilirea acestor poziții se va face de comun acord proiectant – executant – beneficiar.        
► Construcțiile hidrotehnice de pe canalele CA1 și CA2
● Lucrări de reabilitare a construcțiilor hidrotehnice existente: - Stăvilar S1/CA1, stăvilarele S1, S2, S5 si S7 /CA2 – refacerea structurilor de rezistență și înlocuirea stavilelor plane, inclusiv a mecanismelor de acționare 
În această variantă, impermeabilizarea canalelor se va realiza prin căptușirea cu pereu din beton B250, turnat pe loc în câmpuri de 2÷3 mp, pe o folie din PVC de 1,0 mm grosime. 
Pereul de 10 cm grosime pe taluz și de 10 cm grosime pe fundul canalului se va poza pe un strat de nisip de 10 cm și va fi armat cu plasă sudată STM de 4mm grosime cu dimensiunile de 2000x5000mm. Pereul va avea rosturi de contracţie etanșate cu chit de etanșare - mastic bituminos rezistent la acţiunea îndelungată a apei.


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.