Autostrada A4 va fi in sfarsit finalizata. Nu mai putin de 23 de puncte au nevoie de consolidare

Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici necesari finalizarii lucrarilor la autostrada de centura a municipiului Constanta.

DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI (DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE)
Principalele revizuiri tehnice şi financiare, faţă de studiul de fezabilitate iniţial din 2005 constau în:
 Suprafaţa de teren necesară construirii Variantei de Ocolire a Municipiului Constanta este de 2.862.060 mp, faţă de 1.081.850 mp. Suprafata de teren de 1.081.850 mp a fost estimata doar pentru lungimea variantei de traseu a autostrăzii, fara lucrarile de arta.
Solutiile tehnice dezvoltate in etapa de realizare a proiectului tehnic se bazeaza pe solutiile tehnice prezentate in cadrul studiului de fezabilitate, cu unele ajustari conditionalitatilor impuse prin avize(utilitati), acorduri obtinute in scopul realizarii acestui obiectiv.
Suprafatele de teren necesare executiei pentru lucrarile de arta si alte tipuri de lucrari, sunt:
- nodurilor rutiere impreuna cu bretelele respective in numar total de 34, lucrari la rampele peste autostrada;
- relocarilor de utilitati;
- lucrari hidrotehnice;
- drumuri de acces la proprietati;
- lucrari de consolidare;
- cele 2 parcari stanga-dreapta de la km 4+000,
- Centrul de Intretinere si Coordonare de la km 5+600.
Astfel, suprafata totala de teren necesara constructiei autostrazii este de 2.862.060 mp, in conformitate cu urmatoarele acte normative:
- HG nr. 213/2009 – suprafata totala de 1.878.533 mp;
- HG nr. 658/2009 – suprafata totala de 165.929 mp;
- HG nr. 413/2010 – suprafata totala de 393.760 mp;
- HG nr. 177/2011 – suprafata totala de 132.196 mp;
- HG nr. 173/2012 – suprafata totala de 19.685 mp;
- HG nr. 208/2013 – suprafata totala de 66.412 mp,
avand un total de 2.656.515 mp pentru exproprierea imobilelor proprietatea privata,
- precum si transferurile drepturilor de proprietate in suprafata totala de 205.545 mp, suprafete proprietate publica a statului pentru care nu a fost necesar sa se promoveze proiect de hotarare de guvern de expropriere (terenuri afectate care erau in administrarea Consiliilor Locale, Agentia Domeniilor Statului, Regia Nationala a Padurilor, drumuri locale etc), situate pe amplasamentul lucrarii.
 Lungimea variantei de ocolire este de 21,775 km rezultaţi din măsuratorile topografice de detaliu faţă de 22,165 km estimaţi în studiul de fezabilitate;
 Pentru poduri si pasaje după adaptarea la condiţiile actuale din teren, pentru asigurarea cotelor de gabarit, a modificărilor de ordin topografic, a calculelor hidraulice şi a relocărilor de drumuri, a rezultat ca necesar un număr de 23 bucăţi faţă de 21 bucăţi estimate la studiul de fezabilitate;
 Revizuiri datorate reproiectării şi dimensionării la Eurocod a unor structuri, devenite obligatorii după 2010;
 Reconfigurarea nodului rutier Ovidiu (km 0+000 – km 1+384);
 Reconfigurarea nodului rutier Agigea (km 19+811);
 Îmbunătăţirea terenului de fundare şi consolidări de terasamente fiind identificate 23 de zone care au necesitat diferite soluţii de consolidare faţă de 5 zone identificate iniţial;
 Relocarea/protejarea reţelelor de utilităţi realizate pe amplasamentul obiectivului ulterior realizării studiului fezabilitate iniţial;
 Degajarea terenului de materiale explozibile, identificarea acestora dupa începerea decapării.Restul rămas pentru finalizarea obiectivului se constituie din:
Principalele categorii de lucrări ramase de executat constau în:
- asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului - canalizare, alimentare cu gaze şi electricitate, telefonie;
- lucrări de terasamente şi sistem rutier la nodul rutier Ovidiu;
- drenaje; consolidări; împrejmuiri;
- lucrări aferente centrului de întreţinere şi coordonare;
- marcaje şi semnalizare rutieră;
- poduri/pasaje la nodul rutier Poiana;
- I.T.S şi lucrări de protecţia mediului.
Alte categorii de cheltuieli necesare până la finalizarea obiectivului:
- despăgubiri aferente achiziţiei de terenuri;
- proiectare; consultanţă;
- organizare de şantier;
- dispute aflate în arbitraj.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): mii lei 1.132.285 (în prețuri la data de 18.05.2017/1 euro = 4,5729 lei) din care: C+M mii lei 849.069
Din care rest de executat: mii lei 202.118 din care (C+M) mii lei 186.385

Capacități:
Lungime drum km 21,775
Lățime plătformă m 26,00
- parte carosabilă: m 2x7,50
- acostamente: m 2x0,50
- benzi de încadrare: m 4x0,50
- benzi staționare: m 2x2,50
- zona mediană: m 3,00
- Poduri/Pasaje (clasa E): buc 23
- Podețe: buc 43
- Noduri rutiere: buc 5
Durata pentru rest de executat: luni 6


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.