CFR modernizeaza calea ferata dintre Poarta 1 si Poarta 4

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA a mai reluat odata licitatia pentru Reabilitare si extindere trecere la nivel a drumului Poarta 1 – Gara Maritima, pe liniile CF de acces la danele 1-5 Port Constanta - Lucrari pentru modernizare din cadrul investitiei cladire Post control Poarta 1 Port Constanta.

cosinus

Lucrarile de reabilitare si modernizare constau in reabilitarea liniilor CF 1 si 4 in zona pasajului la nivel existent pe cca 200m, realizarea reabilitarii pasajului la nivel, cu pavaj din pavele. Reabilitarea liniilor CF 1 si 4 din zona pasajului la nivel proiectat s-a prevazut cu material metalic tip 49 SB in executie manuala, pe traverse de lemn noi. Pasajul la nivel reabilitat se va realiza pe o lungime de 46,22m pe linia 1, respectiv pe 45,11m pe linia 4, cu noul ax la km 11+507,47. De-o parte si de alta a pasajului la nivel se vor poza tuburi de dren pentru preluarea apelor pluviale ce se vor racorda la canalizarea pluviala existenta in zona.

Valoarea totala estimata:449.858 lei.

Durata contractului 60 de zile.

Data limita de depunere a ofertelor: 24.05.2018.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.