Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat irevocabil încălcarea Legii Concurenței de către compania Orange

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat irevocabil încălcarea Legii Concurenței de către
compania Orange, care a abuzat de poziția sa dominantă în relația cu firma SC Netmaster
Communications SRL. De asemenea, instanța a redus amenda de la 147,9 milioane lei (34,8 milioane
euro) la 110,9 milioane lei (23,83 milioane euro).
În anul 2011, Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Orange şi Vodafone pentru că au
refuzat să acorde firmei Netmaster accesul la reţelele lor de telefonie.
Cele două companii dețin monopol în propriile rețele, iar conform normelor europene în domeniul
concurenţei, un refuz al unei companii dominante poate reprezenta un abuz, în absenţa unei
justificări obiective.
Orange şi Vodafone aveau obligaţia de a respecta atât reglementările autorităţii din domeniu
(ANCOM), dar și prevederile din domeniul concurenţei, respectiv, nu aveau voie să își folosească în
mod abuziv poziţia dominantă.
“Companiile care deţin poziție dominantă pot adopta orice strategii necesare pentru a-şi apăra
interesele comerciale, însă trebuie să aibă un comportament nediscriminatoriu în relațiile cu
companiile mici - clienți, furnizori, concurenți”, a declarat Bogdan Chirițoiu, Președintele
Consiliului Concurenței.
Cele două companii, Orange și Vodafone, au atacat în instanţă decizia Consiliului Concurenţei.
Curtea de Apel București a avut soluții diferite în cele două cazuri și, ca urmare, Înalta Curte de
Casație și Justiție (ÎCCJ) a trimis din nou la prima instanță, pentru a fi rejudecate. Astfel, în 2017,
Curtea de Apel București a rejudecat dosarele confirmând încălcarea Legii Concurenței de către cele
două companii. În cazul Orange, decizia a fost confirmată de ÎCCJ. Dosarul Vodafone urmează să se
judece de ÎCCJ în acest an.
Domeniul telecomunicațiilor este unul prioritar pentru Autoritatea de Concurență, care a derulat
mai multe investigații și analize, şi a făcut recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ.De exemplu, Autoritatea de Concurență a derulat o investigaţie și pe piața cartelelor preplătite de
telefonie mobilă referitoare la fixarea preţului de revânzare, împărţirea pieţei şi instituirea unor
obligaţii de neconcurenţă între companii. Operatorii de telecomunicații și distribuitorii direcţi ai
acestora și-au asumat o serie de angajamente pentru eliminarea clauzelor anticoncurențiale din
contractele încheiate pe întreg lanţul de distribuţie, ceea ce a condus la creșterea concurenței pe
această piață.
În urma investigației privind o posibilă discriminare a tarifelor de terminare a apelurilor, operatorii
de telefonie și-au asumat și au implementat angajamente care au restabilit concurența pe pieţele
serviciilor de telefonie mobilă: ofertele de telecomunicații includ un număr de minute suficient de
mare încât să acopere nevoile de comunicare ale utilizatorilor, din ce în ce mai mulţi utilizatori se
transferă între operatori, a crescut numărul de abonați (post-paid) și a scăzut semnificativ numărul
de utilizatori pe bază de cartele preplătite (pre-paid) etc.
În același timp, Consiliul Concurenței s-a implicat și a făcut recomandări asfel încât Licitaţia pentru
acordarea spectrului de frecvențe pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii din anul 2012 să
conducă la un număr de operatori care să asigure caracterul concurenţial al pieţei.
Un studiu al Academiei de Studii Economice (ASE) arată că în cei 20 de ani de activitate, Consiliul
Concurenței a generat peste peste 1 miliard de euro economii pentru cetățenii români, din care
peste jumătate revin sectorului telecomunicațiilor – 575 milioane euro.
Astfel, Intervenţiile Consiliului Concurenței, prin investigațiile derulate sau prin propunerile de
ajustare a legislației specifice și buna cooperare cu autoritatea de reglementare a pieței (ANCOM)
au asigurat o piață concurențială de telecomunicații fixe şi mobile comparativ cu alte state
europene: servicii de calitate la prețuri rezonabile pentru consumatori, respectiv un grad mare de
penetrare în rândul populației.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.