Portul de la Murfatlar va fi modernizat

Portul Basarabi este unul dintre cele două porturi de pe Canalul Dunăre – Marea Neagră, fiind amplasat pe malul drept al canalului, în zona km 39+500 (kilometraj de execuţie). Canalul Dunăre – Marea Neagră şi Portul Basarabi au fost date în exploatare în anul 1984.La mai mult de 30 ani de la darea în exploatare şi în urma unei exploatări susţinute, platformele danelor 1-3 necesită reparaţii capitalePentru realizarea investiţiei, nu sunt necesare utilităţi. Deasemenea, realizarea investiţiei nu afectează, în nici un fel utilităţile tehnico-edilitare din zonă. Lucrările propuse nu vor afecta reţelele de apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, fibră optică, sau orice alte reţele.

Din analiza comună cu Beneficiarul, nu există riscuri la adresa realizării investiţiei. Ȋn perioada postexecuţie, nu există riscul unor distrugeri, dacă se respectă condiţiile de exploatare şi nici ca urmare a unor acţiuni din exterior, întrucât zona este împrejmuită şi păzită.

Principalele lucrări de intervenţie sunt următoarele:

- dezafectarea şi evacuarea din amplasament a dalelor din beton simplu;
- compactarea terenului de fundare;
- realizarea stratului suport de refuz de ciur;
- aşternerea şi compactarea stratului de piatră spartă amestec optimal;
- aşternerea foliei de polietilenă şi turnarea betonului C 35/45, în grosime de 25 cm;
- înlăturarea betonului existent pe grinzile transversale şi înlocuirea cu beton C 35/45, armat cu plasă sudată tip Buzău;
- cota platformei refăcute va fi cea iniţială, respectiv +11,0 mrMB.Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.