Consiliul Concurentei propune simplificarea procedurilor de acordare a licentelor de exploatare a apelor minerale

Procedura greoaie de acordare a licenţelor de exploatare şi perioada foarte mare de timp pentru
aprobarea acestora reprezintă o problemă majoră, care provoacă dificultăţi în activitatea de
valorificare a resurselor de ape minerale naturale, este concluzia anchetei sectoriale derulate de
Consiliul Concurenței pe piața exploatării resurselor de ape minerale naturale din România.
Principala problemă o constituie faptul că licența de exploatare se emite prin Hotărâre de Guvern,
ceea ce face ca procesul obţinerii acesteia să fie unul extrem de îndelungat, care poate dura chiar şi
câţiva ani.

În acest context, autoritatea de concurenţă recomandă modificarea legislaţiei, astfel încât licenţa de
exploatare a apelor minerale naturale (sub forma contractului de concesiune) să fie acordată direct
de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) şi să intre în vigoare de la acel
moment.

În acelaşi timp, Consiliul Concurenței a constatat că operatorii nu participă la licitaţiile organizate de
ANRM pentru obținerea licenţei de explorare pentru anumite perimetre, deşi majoritatea actorilor
de pe piaţa îmbutelierii au invocat dificultatea accesului direct la resursă ca fiind principalul
obstacol în faţa dezvoltării industriei apelor minerale naturale. De exemplu, în perioada 2012-2016
au fost organizate 22 licitaţii, din care la 6 licitaţii nu au existat participanţi şi prin urmare, au fost
anulate, iar în cazul celorlalte 16 licitaţii s-a înregistrat câte un singur participant, evident câştigător.
Ca urmare, Consiliul Concurenţei propune simplificarea procedurilor pentru participarea la licitaţiile
organizate de ANRM (modificarea unor termene, detalierea unor documente solicitate, elaborarea
unui ghid care să cuprindă informaţiile relevante etc.), având în vedere că acestea reprezintă
singurul moment în care se manifestă concurenţa pe piaţa exploatării resurselor de apă minerală
naturală din România.

Conform legislaţiei în vigoare, licenţele de exploatare se acordă pentru o perioadă de 20 de ani, cu
posibilitate de prelungire pe perioade succesive de 5 ani, fără a se preciza de câte ori se poate
prelungi.În acest context, Autoritatea de Concurenţă propune limitarea duratei licenţei de exploatare fapt ce
va conduce la o îmbunătăţire a concurenţiei pe piaţa exploatării resurselor de ape minerale
naturale.

Tot din perspectiva asigurării unui mediu concurenţial pe această piaţă, Consiliul Concurenţei
consideră că, în contextul modificării cadrului legislativ şi, implicit, al procesului de relicenţiere din
2018, ANRM ar trebui să realizeze o analiză privind situaţia exploatării fiecărui perimetru.
Piaţa exploatării resurselor de ape minerale naturale din România se caracterizează prin existenţa
unui sistem dual de acces al îmbuteliatorilor la resursele naturale: în mod direct, în baza unei licenţe
de exploatare de la ANRM, sau în baza unui contract comercial încheiat cu Societatea Na
ţională a
Apelor Minerale SA (SNAM), în calitate de titulară a licenţelor de exploatare.
Specific acestei pieţe este faptul că pentru o sursă de apă minerală naturală se poate încheia
contract de vânzare-cumpărare cu un singur îmbuteliator.

Legislaţia în domeniu prevede că ”apa minerală naturală la sursă - pentru consum alimentar” are un
preţ reglementat de Ministerul Finanţelor Publice.

Îmbuteliatorii cu licenţă de exploatare obţinută de la ANRM extrag apa minerală şi o îmbuteliază
prin investiţii proprii, plătind în mod direct redevenţa (4 euro/1.000 l). Conform informaţiilor
transmise de ANRM, în prezent se află în derulare 8 licenţe de exploatare acordate unui număr de 7
agenţi economici îmbuteliatori, precum şi 31 licenţe de exploatare în curs de aprobare, pentru 24
operatori.

SNAM realizează activitatea de extracţie a apei minerale şi plăteşte redevenţa (4 euro/1000 l
statului) şi, în acelaşi timp, o comercializează la preţul reglementat (aproximativ 8 euro/1000 l +
TVA). Acest lucru înseamnă că SNAM este responsabilă de efectuarea buletinelor de analiză,
intervenţii şi lucrări de reamenajare a forajelor sau captărilor, monitorizare, paza surselor etc. şi
livrarea de apă. La ora actuală, SNAM are relaţii comerciale cu un număr de 23 de îmbuteliatori.
Practic, cea mai mare parte a pieţei de exploatare a apelor minerale, cea pe care operează SNAM,
este reglementată, în timp ce restul pieţei, pe care activează operatorii privaţi, funcţionează după
caracteristicile unei pieţe concurenţiale.

În aceste condiţii, Consiliul Concurenţei consideră că ar trebui luată în considerare dereglementarea
parţială a preţurilor practicate de SNAM, stabilindu-se, printr-o procedură clară şi transparentă, un
nivel maxim al preţului până la care să fie posibilă o negociere cu fiecare îmbuteliator în parte.
Preţul de comercializare a apei ar trebui să fie corelat cu cheltuielile de exploatare a perimetrului.
Un produs Blogger.