Contract atribuit pentru realizarea registrului local al spatiilor verzi din municipiu

Primaria municipiului Constanta a atribuit contractul pentru Elaborarea registrului local al spatiilor verzi din municipiul Constanta catre SC THEOTOP SRL din Bucuresti pentru suma de 1.716.828 lei + TVA.

Registrul local al spatiilor verzi(RLSV)este o documentatie care se constituie ca un sistem informational de evidenta si inventariere sistematica a terenurilor din intravilanul unei localitati definite ca spatii verzi conform Legii nr. 24/2007 si Ordinului nr.1466/2010.Elaborarea registrului local al spatiilor verzi din municipiul Constanta se va realiza prin doua activitati de baza, strans corelate, dupa cum urmeaza:

1. Realizarea si implementarea sistemului informatic al spatiilor verzi (SISV), reprezentat de un ansamblu de licente software GIS si de date textuale si grafice cuprinse intr-o baza de date relationala, conceputa ca un sistem unitar care se va intregra cu sistemul informatic existent in cadrul primariei;

2. Realizarea Registrului local al spatiilor verzi (RLSV) – care se va constitui in mai multe etape, reprezentand toate lucrarile tehnice geodezice, topografice, de cartare a spatiilor verzi, necesare pentru intocmirea planurilor, hartilor si a fisei spatiului verde, precum si pentru constituirea seturilor de date si informatii specifice privind speciile de arbori si vegetatia existenta cu determinarea indicilor calitativi si cantitativi necesare pentru a reprezenta baza de date a SISV.cosinus
Un produs Blogger.