Cum va arata partea offshore a proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia

În scopul exploatării zacamintelor de gaze naturale “Ana” si “Doina”, BSOG intenționează
să demareze Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia ce va asigura extracția,
procesarea și transportul gazelor naturale din acestea către consumatorii din România
și/sau alte state membre ale Uniunii Europene (UE). Producția de gaze naturale din
descoperirile Ana și Doina este planificată să înceapă in primul trimestru al anului 2020.
Proiectul propus (PP) presupune realizarea componentei offshore a Proiectului de
Dezvoltare Gaze Naturale Midia si consta din urmatoarele: platforma marina de
productie gaze naturale pe descoperirea Ana, ansamblu (inclusiv cap eruptie sonda)
submarin de productie de gaze naturale pe descoperirea Doina, conducta de aductiune
sonda/sonde Doina (de la duza reglabila a sondei/sondelor Doina pana la punctul de
racordare la conducta de aductiune sonde Ana), conducta de aductiune sonde Ana (de la
duza reglabila a sondelor Ana la punctul de racordare cu conducta de aductiune
sonda/sonde Doina), segmentul submarin al conductei de alimentare din amonte AnaStatia
de tratare gaze (de la punctul de racordare a conductelor de aductiune sonde aflat
la platforma Ana pana la tarm unde se afla punctul de conexiune cu segmenul terestru -
subteran al conductei de alimentare din amonte Ana-Statia de tratare gaze) si 5 sonde de
exploatare, respectiv 4 sonde aferente structurii gazeifere Ana si o sonda aferenta
structurii gazeifere Doina, din cadrul perimetrului de explorare, dezvoltare, exploatare
XV Midia, Suprafata Contractulala B.


PP se incadreaza in Lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului
cuprinsa in Anexa nr. 1 la HG nr. 445/2009, avand ca specific extractia gazelor naturale
in scopuri comerciale, cu o capacitate zilnica estimata de productie la platou de 3 000 000
(trei milioane) m3 gaze naturale

Se estimează că descoperirile Ana și Doina, împreună au 8 miliarde Sm3 (6 miliarde metri
cubi - Ana si 2 miliarde metri cubi - Doina) de gaz recuperabil. Presiunea inițială de
zăcământ este între 110 și 116 bar, la o temperatură de 36 - 38°C. În prezent, se estimează
că prima exploatare va fi în primul trimestru al anului 2020.

Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia mentionat mai sus are doua componente
principale, respectiv o componenta onshore si o componenta offshore si consta în
realizarea urmatoarelor obiective:

• Platforma de productie marina Ana, situata pe amplasamentul descoperirii Ana -
manifoldul de productie amplasat pe aceasta platforma va colecta gazele naturale
provenite de la 4 sonde de exploatare din zona descoperirii Ana si de la 1 sonda
de exploatare din descoperirea Doina;
• Conducta de aductiune sonda/sonde Doina, de la duza reglabila a sondei Z-05-01
la punctul de racordare cu conducta de aductiune sonde Ana pentru transportul
gazelor naturale de la sonda de pe descoperirea Doina mentionata mai sus, pâna
la platforma de productie Ana;
• Conducta de aductiune sonde Ana, de la duza reglabila a sondelor Ana AN-Z-
(01÷04)-01 la punctul de racordare cu conducta de aductiune sonda/sonde Doina.
• Conducta de alimentare din amonte Ana-Statie de tratare gaze (STG), respectiv:
segmentul submarin (de la punctul de racordare a conductelor de aductiune sonde
aflat la platforma Ana pana la tarm unde se afla punctul de conexiune cu segmenul
terestru - subteran al conductei de alimentare din amonte Ana-STG), pentru
aducerea gazelor naturale de la platforma de productie marina pâna la tarm si
segmenul terestru (de la tarm unde se afla punctul de conexiune cu segmenul
submain paan la STG);
• Echipamente aferente ansamblului submarin Doina;
• Cablu ombilical electro-hidraulic (EHC) intre platforma marina Ana si ansamblul
submarin Doina pentru controlul sondei submarine Doina;
• Terminalul de coasta reprezentat de STG, care va permite aducerea gazelor
naturale la standardele si conditiile de livrare catre consumatori (temperatura,
presiune, compozitie chimica, etc.), impuse de operatorii sistemelor nationale de
transport si distributie.

De la STG, gazele naturale vor fi preluate in Sistemul Național de Transport (SNT)
operat de SNTGN Transgaz. Aceasta conexiune nu face obiectul Proiectului de
Dezvoltare Gaze Naturale Midia.


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.