Cum va arata terminalul pentru combustibil folosit de avioane

Asa cum va anuntam anterior, compania ploiesteana Jetfly Hub va construi in Portul Constanta un terminal pentru depozitarea combustibilului folosit de avioane.

Amplasamentul dorit pentru efectuarea lucrarilor este in Portul Constanta Sector Sud, Parcela Nr. 2.1 in suprafata de 85.335 mp.Obiectivul instalatiei Terminalul Jet-Sea Constanta, consta in preluarea si stocarea temporara a combustibilului de aviatie descarcat din vapoare sau cazane CF si incarcat apoi in diferite mijloace de transport in concordanta cu politica de marketing (vapoare, cazane CF, autocisterne).Pentru terenul studiat sunt prevăzute lucrări de:
a) Nivelare teren:
ce include lucrări de curățire a amplasamentului, săpături, umpluturi, compactări terasamente,
încărcări și transport al pământului necesar pentru umpluturi.
b) Drumuri și pavaje:
c) Platforme CF si auto;
d) Rețele de utilități;
e) Construcții de beton:
Fundații pentru
‐ rezervoare cilindrice orizontale;
‐ rezervoare cilindrice verticale;
‐ pompe;
‐ stalpi otel;
‐ platforme auto ;
‐ suporții conductelor;
‐ cantare CF.
‐ Structura cladiri tehnice si administrative;
‐ Cămine de canalizare și apă de incendiu din beton armat;
‐ Diguri de retenție;
f) Cladiri:
‐ Cladiri tehnice si administrative;
‐ cladiri posturi de incarcare din rampa CF;
‐ cladire aferente transport naval;
‐ statii locale;
‐ statii centrale PSI;
‐ separator vidanjabil;
‐ anexe tehnice;
‐ cladire poarta.
g) Conexiune intre terminal si dana maritima prin intermediul conductelor de descarcare
incarcare, conducte ce vor fi ingropate la 1,5 m adancime (latimea santului fiind tot de 1,5 m) si
conectate la colectorul de racordare a vapoarelor.
Lucrările se vor executa numai de către unităţi specializate, care dispun de mijloace tehnice de
execuţie şi control corespunzătoare precum şi de personal calificat pentru astfel de lucrări.

Profilul de productie consta in descarcarea carburantului JET A1 aprovizionat prin diferite
mijloace de transport (vapoare, vagoane) si stocarea temporara in cele doua rezervoare.
Livrarea carburantului se face prin incarcare in diferite tipuri de mijloace de transport in functie
de planul de marketing (autocisterne, vagoane, vapoare).
Capacitatea maxima de stocare in rezervoarele cilindrica verticale va fi de 78.500 tone. In
cadrul parcului de rezervoare vor fi construite 2 rezervoare a cate 38.250 tone, in care se vor
stoca urmatoarele produse:
‐ Jet (combustibili aviatici)
‐ Kerosen
Rezervoarele vor fi amplasate in dig de retentie, dimensionarea digurilor se va realiza astfel
incat volumul acestora sa respecte legislatia in vigoare.
Un produs Blogger.