Un complex pentru competitii de karting va fi construit la Ovidiu

In extravilanul orasului Ovidiu, pe un teren de 151.154 mp, compania Dasi Premium va construi un complex ultramodern destinat kartingului si altor sporturi cu motor.

Accesul la amplasament se realizeaza pe o cale de acces de pamant cu latime de maxim 6 m, cu legatura directa cu drumul de interes judetean DC87.
Se propune modernizarea drumului de acces la cladirile in interiorul terenului studiat. Drumurile nou create vor avea un profil carosabil de 6.00m si doua sensuri de circulatie. Adiacent vor fi prevazute trotuare de 1.00m ce va deservi circulatia pietonala pana la cladirile propuse pe teren conform detaliilor date in planimetria propusa din plansa U2 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE.
Toate acestea vor fi semnalizate cu marcaje si cu semne de circulatie conform legilor in vigoare.
Stationarea vehiculelor se va face in interiorul proprietatii astfel:
pe teren - 137 locuri de parcare la nivelul solului;
Astfel, pe amplasament au fost proiectate 137 locuri de parcare conform HG 525/1996 ce stipuleaza pentru complexuri sportive necesarul de parcari este un loc de parcare la 5-20 locuri.
Stationarea autovehicolelor atat in timpul lucrarilor de constructii si instalatii cat si in timpul functionarii cladirilor se va face in afara drumurilor publice.
De asemenea se va avea in vedere:
Asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulatii pietonale sau carosabile si canalizarea acestora;
Terasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea colectarii si canalizarii apelor pluviale (rigole, canalizari, etc.);Pe terenul studiat se propune construirea unui complex sportiv – sporturi cu motor (circuit karting) si activitati conexe, astfel: un corp administrativ cu regim de inaltime P+2E, o cladire cu functiuni mixte pentru public, cu regim de inaltime P+2E, construirea unui hotel cu centru medical, cu regim de inaltime P+4E, un turn de control, cu regim de inaltime P+E, un corp cu boxe cu regim de inaltime P si o statie de alimentare cu carburanti.
Avand in vedere cele enumerate, zona circuitului propus se va constitui ca subunitate functionala a unitatii teritoriale de referinta (U.T.R.1).

complexul se va numi Otto Racing Venue.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.