Licitatie pentru amenajarea parcului Belona

Orasul Eforie a lansat licitatia pentru SERVICII PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, EXECUTIE LUCRARI, FURNIZARE ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRU OBIECTIVUL “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICA-LACUL BELONA, ORASUL EFORIE”

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de proiectare, asistență tehnică, respectiv executie lucrari, furnizare echipamente si dotari in cadrul proiectului cu titlul “Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica-lacul Belona, Orasul Eforie”, cod SMIS 118331, investitie finantata prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 7.1. Contractul de servicii de proiectare si executie a lucrarilor, vizeaza urmatoarele componente si activitati: I. Servicii de proiectare: -Elaborarea Proiectului Tehnic, a detaliilor de executie, -Elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, a proiectului pentru organizarea executiei lucrarilor, -Elaborarea Documentatiilor pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, a studiilor de specialitate, precum si realizarea de analize de laborator pentru evaluarea namolului provenit din lacul Belona; -Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. II. Executie Lucrari de constructii si instalatii:

-Ecologizare Lac Belona: lucrari de dragare si ecologizare a lacului, consolidarea malurilor si defrisarea controlata a unor zone de stuf, amplasare instalatii de aerare a apei;
-Amenajare promenada in jurul Lacului
-Amenajari peisagere
-Construire Foisor
-Furnizare echipamente tehnologice, inclusiv montajul, utilaje si dotari.

Valoarea totala estimata: 15.563.628,57 lei + TVA.

Data limita depunere oferte 11.07.2018.

cosinus

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.