S-a lansat licitatia pentru realizarea documentatiei tehnice privind reabilitarea Cazinoului

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA a lansat licitatia pentru "Servicii de Proiectare avand ca obiect: Actualizare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.); Actualizare Studiu geotehnic; Actualizare Expertiză tehnică a structurii clădirii, rezistență, arhitectură, inclusiv rampa de acces către subsol și instalații aferente clădirii; Actualizare Expertiză componente artistice; Actualizare Expertiză tehnică pentru zidul de apărare din zona Cazinoului; Studiu hidrogeotehnic; Studiu de cercetare de parament și stratigrafice în zonele degradate - Starea de conservare - tipuri degradări; Investigații fizico-chimice; Studii biologice (expertiză biologică); Expertiză pentru determinarea nivelului de umiditate din ziduri și climatul interior; Raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială „securitate la incendiu”; Documentar fotografic; Documentație pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism; Alte studii de soluție cerute prin avizele solicitate, cercetări, documentații ca fiind necesare în conformitate cu HG Nr. 907/2016, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Consolidare și restaurare Cazino Constanța, municipiul Constanța” - (clădire S+P+1E+M pod parțial și rampă de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitare platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)".

Valoarea estimata este 232.717,81 lei fara TVA.

Conform caietului de sarcini, se va acorda o atentie deosebita armonizarii arhitecturale a intregului ansamblu in stil Art Nouveau, prin corectarea greselilor arhitecturale realizate in cadrul lucrarilor de reabilitari anterioare si se va include refacerea elementului arhitectural „scoica” de la etajul superior, de pe fatada dinspre mare.

FUNCŢIUNI PROPUSE PENTRU CLĂDIREA CAZINOULUI:
A) Propuneri cu funcţiuni principale, instructive şi culturale:
Sală de concerte cu acustica adecvata, teatru, cinemateca, conferinte la etaj
(care sa includa scena mare, culise pentru artisti si pod sub scena pentru orchestra)
Centru expozitional cu simeze pentru expoziții de artă, vernisaje, lansari de carte

B) Propuneri pentru alimentatie publica:
o O parte din activitatile asigurate in interiorul Cazinoului sa fie generatoare de venit pentru a acoperi cheltuielile sale de functionare si de mentenanta
o Activitati propuse si selectate cu majoritate de cetățeni:
Cafenea, ceainărie, cofetarie
Restaurant

C) La functiunile propuse sunt necesare si funcţiuni şi spaţii administrative:
Monitorizare video și sisteme de pază şi protectie
Sisteme de sonorizare si lumini corespunzator pentru salile de concerete
Sisteme ventilatie corespunzatoare
Birouri director + curator evenimente culturale
Birouri administrație
Spații tehnice la subsol.

cosinus

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.