Cladirea companiei Luchis devine incubator de afaceri

Primaria Constanta intentioneaza sa transforme ruina cladirii companiei Luchis de pe Titulescu in incubator de afaceri.

Intersecţia străzii Nicolae Titulescu cu strada  Cantacuzino este dominată de o superbă clădire de birouri în stil art nouveau. Imobilul desfăşurat pe 7 niveluri beneficiază de o superbă scară interioară care, la fel ca la Blocul Bohcelian se încolăceşte în jurul liftului de fier forjat (azi dispărut).

În perioada interbelică imobilul găzduia spaţii de birouri, principala companie ce îsi avea sediul aici fiind "Compania Maritimă Luchis". Tot aici functionau si birourile companiei M. Embiricos. Companie prin intermediul careia se realizau voiaje directe Constanta - New York cu ajutorul vapoarelor: Megali Hellas, King Alexander si Themistocles.

După naţionalizarea comunistă clădirea de birouri este transformată în bloc de locuinţe şi începe procesul de degradare a acesteia ajungâng în ziua de astăzi să poarte bulina roşie. Chiar şi în aceste condiţii imobilul este unul din cele mai frumoase din oraşul vechi.Rezumatul proiectului

    Imobilul, construit în anul 1915,  este amplasat în municipiul Constanţa, pe strada Nicolae Titulescu nr. 13, în zona peninsulară şi are regim de înălţime S+P+4E+M.

       Clădirea are o suprafaţă construită de 323 mp și o suprafața desfășurată de 2346 mp.
Finisajele exterioare existente sunt într-o stare avansată de degradare, în unele porţiuni observându-se căzături ale tencuielilor, dar şi urme de igrasie. Instalațiile sanitare, termice și electrice nu au fost modernizate niciodată de la construirea clădirii.

Modernizarea clădirii este necesară pentru a crea utilizatorilor un mediu care să le ofere confortul minim, siguranţă şi să le permită desfăşurarea activitatilor eficient.

              Clădirea are ca structură de rezistenţă pereţi portanţi din zidărie de cărămidă plină, cu mortar de ciment, var şi nisip, observându-se următoarele degradări:

-      pete condens, igrasie
- ferestre/uşi în stare proastă, lipsă sau sparte;
- lift dezafectat;
- fisuri şi crăpături în pereţii de zidărie;
- tencuială căzută parţial/total;
- corodarea elementelor structurale metalice, respectiv a profilelor metalice din plaşee şi a grinzilor metalice;
- putrezirea grinzilor de lemn din plaşeele de lemn ale etajelor IV şi V;
-   jgheaburi şi burlane în stare avansată de uzură;
- infiltrarea apei prelinse pe pereţi în fundaţie;
- balcoane în stadiu avansat de degradare, fiind inutilizabile;
- acoperiş spart/neetanş la acţiunea ploii sau a zăpezii;
- planşeul peste subsol şi planşeul sub pod nu sunt izolate termic;
- instalaţia de apă caldă menajeră nefuncţionala, elemente lipsă;
       -   obiectele sanitare sunt vechi, în stare de uzură avansată, armăturile sunt uzate.

Lucrările de intervenție propuse prin proiect sunt :

- Lucrări de consolidare a fundaţiei şi a structurii: fundațiile vor fi cămășuite pe interior și se va turna un radier general din beton armat; se vor introduce stâlpi (sâmburi) și centuri din beton armat pe interior; realizarea unor planșee din beton armat; refacerea zidăriei degradate;
- Lucrări de reabilitare termică a clădirii la interior, înlocuire tâmplărie exterioară, a uşilor şi a liftului;
- Lucrări de protejare şi restaurare a faţadelor, cu toate detaliile de arhitectură (tâmplărie, balustrade, etc.) şi repararea sau înlocuirea cu elemente identice a ornamentelor;
- Lucrări de reabilitare a spaţiilor interioare, a acoperişului, planşeu subsol şi planşeu pod: compartimentările se vor realiza din gips carton;
- Dezafectarea în totalitate a mansardei existente şi refacerea ei din materiale uşoare: se va păstra aticulul perimetral din caramidă, iar în rest se va desface și se va realiza pe o structura metalică;
-  Refacerea instalaţiilor sanitare, termice, electrice în conformitate cu normativele în vigoare;
- Recompartimentarea spaţiului pentru realizarea de birouri, spaţiu comun, recepţie, spaţii pentru conferinţe, secretariat, inclusiv dotarea acestora.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.