Doar doua oferte pentru livrarea de autobuze electrice in Turda

Doar doua oferte au fost depuse pentru furnizare mijloace de transport in comun (autobuze electrice), sistem e-ticketing si statii de incarcare rapida a autobuzelor

Acord-cadru cu un singur agent economic
Cantitate minima - maxima acord-cadru: 2 buc- 20 buc
contractele subsecvente vor fi atribuite in urma semnarii contractelor de finantare POR 3.2
cantitatea minima aferenta unui contract subsecvent 2 buc – maxim 7 buc
valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 16.568.274,1 lei fara TVA echivalent a 7 bucati si sistemul e-ticketing aferent. Valorile au incluse montaj si instruirea personalului.

Valoarea estimata fara TVA: 44,333,831.2 RON

Ofertanti:
1. Anadolu Automobil Rom
2. Asocierea OZ Hicret - Chariot Motors

Data limita de evaluare a ofertei: 09.10.2018 18:00


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.