Oradea - regulament unic in Romania privitor la regimul de inaltime al cladirilor

Regulament privind aplicarea unor cote aditionale de impozitare pentru cladirile care nu respecta incadrarea in frontul stradal construit si/sau regimul de inaltime stabilit

Obiectivul principal al prezentului regulament il constituie punerea in valoare a fondului construit si imbunatatirea aspectului urbanistic al Centrului Istoric si al principalelor artere rutiere din Oradea.
Obiectul regulamentului il constituie elaborarea masurilor fiscale privind aplicarea unor cote aditionale de impozitare pentru cladirile care nu respecta incadrarea in frontul stradal construit si/sau regimul de inaltime stabilit pentru Centrul Istoric si arterele principale din Oradea.
Impozitul pe cladirile care nu respecta incadrarea in frontul stradal si/sau regimul de inaltime, se majoreaza cu 50% incepand cu anul urmator identificarii cladirilor.

O sinteza asupra etapelor care se vor parcurge in aplicarea acestui regulament:

1. In momentul de fata regulamentul este in faza de dezbatere publica.
2. Elaborarea unui Studiului Urbanistic prin care aliniamentul cladirilor, incadrarea in frontul stradal construit si regimul de inaltime trebuie sa respecte o conceptie urbanistica unitara, si care se va supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Oradea.
3. Cladirile care nu respecta reglementarile privind incadrarea in frontul stradal construit si/sau regimul de inaltime vor fi stabilite prin studiul urbanistic prevazut mai sus, acestea urmand sa se regaseasca intr-una din urmatoarele situatii:


4. Pana la elaborarea Studiului Urbanistic, cladirile care nu respecta incadrarea in frontul stradal construit si/sau regimul de inaltime se stabilesc de catre Institutia Arhitectului sef, in zona prioritara din cadrul Centrului Istoric
5. Lista cladirilor carora li se aplica prevederile regulamentului potrivit punctului 4 se va supune avizarii Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si vor fi supuse aprobarii de catre Consiliul Local al Municipiului Oradea.
6. Neincadrarea imobilului in frontul stradal construit si/sau regimul de inaltime se comunica proprietarului, prin grija Politiei Locale, concomitent cu masurile urbanistice ce se impun si cu specificarea obligatiei proprietarilor de a notifica administratiei publice locale despre masurile luate.
7. In functie de situatia specifica fiecarui imobil, masurile urbanistice constau in:
-demolare integrala sau partiala a corpului de cladire pentru cazurile precizate in poza de mai sus la a)
-suprainaltarea corpului de cladire pentru cazurile precizate in poza de mai sus la b)
8. Supraimpozitarea nu se aplica cladirilor care sunt monumente istorice(conform datelor, 153 cladiri) si a celor care beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe cladiri prin efectul Codului Fiscal sau ca urmare a reabilitarii fatadei neintretinute.
9. In urmatorii 5 ani fiscali anului in care au fost receptionate lucarile, proprietarii cladirilor sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri pentru suprafetele/valoarea investitiei reprezentand constructie noua/extindere a cladirii existente inaintea investitiei.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.