5 oferte depuse pentru restaurarea corpului Principal al Palatului Principilor

Primăria Municipiului Alba Iulia face cunoscută încheierea perioadei de depunere a ofertelor pentru
lucrările de restaurare și valorificare a corpului Principal al Palatului Principilor, prin proiectul
„Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal E“.

Ofertanţii sunt:

-SC EURAS;
-Asociere SC TOBIMAR SRL şi SC PALEX CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII SRL;
-Asociere URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL şi SC ART INSTAL SRL, SC RESTACO SRL
-Asociere OPERES SRL şi ATRAMENTUM S.A.S. DI DE SANTIS CARMINE&C
-Asociere SC ALFA CONSTRUCT SRL şi SC INSTALATORUL S.A.

Procedura de licitaţie a durat 9 luni şi jumătate, din cauza contestaţiilor. După prima etapă de
depunere, Municipiul Alba Iulia a declarat toate cele trei oferte depuse la prima licitație ca
neconforme, atât cu cerințele din caietul de sarcini cât și cu nevoia de experiență pe care trebuie să
o probeze pentru a executa o lucrare într-un sit de patrimoniu de categoria A de importanță.
Procedura a fost reluată imediat ce municipalitatea a primit decizia finală favorabilă din partea
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Şi cea de-a doua etapă de depunere a ofertelor, ce a avut ca termen limită 27 iulie 2018, a fost
marcată de contestaţii.

Municipiul Alba Iulia, organizatorul licitaţiei, estimează că va încheia contractul cu câştigătorul la
începutul lunii octombrie 2018.

Proiect complex
Proiectul va presupune lucrări de consolidare, conservare, restaurare – inclusiv picturi murale
decorative, dotări interioare și expoziționale.

Obiectivele majore ale proiectului vizează conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a
Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia — Centru Expozițional Corp Principal 'E', în suprafață de 3113,64 metri pătrați, prin lucrări de consolidare, conservare, restaurare dotări interioare și amenajări expoziționale, în vederea valorificării durabile în acord cu statutul său istoric cu valențe
naționale și europene.

Creșterea numărului de turiști
Funcțiunile propuse prin proiectul amintit sunt culturale și sunt considerate de specialiști potrivite
atât pentru clădire ca monument istoric, cât și pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști.
În primul rând, se dorește amenajarea unui Muzeu al Principatului Transilvaniei. Se vor avea în
vedere atât etapele de construcție a clădirii, cât și picturile valoroase din epoci diferite care pot fi
conservate in situ. Potrivit istoricilor implicați în cercetarea Palatului, Muzeul ar aduce în atenția
publicului larg cel puțin 200 de ani de istorie a TransilvanieiPe termen lung, proiectul va aduce un
plus de valoare pe toate planurile, de la serviciile culturale, comerciale, de turism, alimentaţie
publică, în plan local, și ulterior la dezvoltarea economică şi culturală pe plan judeţean, regional şi
naţional. Se vor crea produse culturale noi, prin diversificarea ofertelor de turism, alimentaţie şi
cazare publică, prin faptul că va deveni un pol catalizator, de convergenţă şi atracţie pentru turişti.
Prin poiect sunt gândite și pârghii prin care se urmărește creșterea constantă a numărul de
vizitatori, după finalizarea lucrărilor de restaurare a corpului principal al Palatului Principilor: de la
circa 2.000 acum, la 26.000 după primul an de implementare a proiectului și la peste 60.000, după
încă cinci ani.
Monument unic în Transilvania
Palatul Principilor, ridicat în secolul al XV-lea, este considerat de către specialiști cea mai importantă
clădire administrativă din Transilvania și îmbină mai multe stiluri arhitectonice: gotic, renascentist și
baroc. Edificiul emblematic din Cetatea Alba Carolina şi-a trăit gloria în vremea Principatului
Transilvaniei, când timp de peste 150 de ani (1541-1699), soarta regiunii a fost dirijată de la Alba
Iulia. Se înţelege de la sine că reşedinţa principilor a constituit pe parcursul epocii centrul şi cea mai
importantă scenă a vieţii politice din Transilvania.

Palatul din zilele noastre, aflat în stare de conservare, are șapte corpuri și reprezintă cam 2/3 din
ceea ce a fost în epoca premodernă reşedinţa principilor Transilvaniei. Chiar şi astfel segmentat,
Alba Iulia are în acest ansamblu un monument unic în Transilvania.

Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din
Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal E“, finanțat prin Programul Operațional Regional
2014-2020, este implementat de către Municipiul Alba Iulia și are o valoare totală de peste 21,7
milioane de lei, din care 20,6 milioane de lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului,
reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat
la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru,
organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Parteneri în proiect sunt Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Culturii și Identității Naționale.
Durata de implementare a proiectului este de 67 de luni, până la sfârșitul lunii aprilie 2020.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.