Breaking News

800 de milioane de lei pentru prefinantarea proiectelor europene

Guvernul a aprobat astăzi, 23 august a.c., o Ordonanță prin care se asigură sprijin autorităților publice locale în finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Prin acest mecanism, unitățile administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot accesa, în cursul acestui an, împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate la Trezorerie, în limita sumei de 800 de milioane de lei. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.Se răspunde astfel solicitării Asociației Municipiilor din România și se stimulează atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor locale de infrastructură: apă-canalizare, școli, spitale, drumuri.

Termenul-limită de depunere a documentelor este 29 noiembrie 2018.

Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune documentația la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi transmisă Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Măsurile contribuie la îndeplinirea priorităţii majore a Guvernului privind îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor UE și asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale.