A fost modificat ghidul specific privind iluminatul public

A fost modificat ghidul specific privind iluminatul public Axa prioritară 3. Principalele modificări vizează:

• prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu două luni de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 18 octombrie 2018, ora 10.00)
• îndreptarea erorii materiale prin eliminarea mențiunii de la secțiunea 4.1 Eligibilitatea solicitanților, punctul 5 - Furnizarea/ prestarea serviciului de iluminat public prin intermediul unui operator referitoare la prezentarea Avizului Consiliului Concurenței
• au fost actualizate secţiunile relevante din Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI în conformitate cu HG nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.


Un produs Blogger.