Incep lucrarile la ansamblul rezidential de la iesirea spre Valu. Cum vor arata primele blocuri

Dupa cum deja stiti pe bulevardul I. C. Bratianu, in zona giratoriului de la Renault se va realiza un ansamblu rezidential de mari dimensiuni. In prima faza se vor ridica 9 corpuri de cladire dupa cum urmeaza: 5 corpuri cu 12 etaje, 4 corpuri cu 7 etaje, alaturi de acestea se va realiza o parcare P+2E+TDetaliere functionala:

01- LOCUINTE COLECTIVE:
Acestea vor fi amplasate la nivelurile superioare 3-7 sau 3-12.
Nivelul curent va avea in componenta sa un numar de 8 apartamente si nodul vertical de circulatie si circulatii orizontale. In cazul acentelor inalte (+12E), nivelurile 11 si 12 vor avea in componenta sa apartamente tip duplex.

In cadrul terasei tehnice vor fi amplasate utilajele aferente instalatiilor HVAC si alte instalatii aferente constructiilor.

02- SPATII COMERCIALE:
Acestea vor ocupa spatiul parterului. Local se vor realiza strapungeri (ganguri) pentru a permite pietonilor circulatia pe directia nord-sud. Accesul principal in cadrul acestor spatii se va realiza de pe latura de sud a complexului iar cele secundare din cadrul gangurilor si de pe latura de nord.

Accesul in casa scarii aferente locuintelor colective se va face de pe latura de nord sau din cadrul strapungerilor.

03-PARCAJ AUTO:
Conform legislatiei in vigoare, complexul necesita un numar de aproximativ 850- 900 locuri de parcare. Acestea vor fi organizate in trei zone distincte:

Parter – se vor amenajara locuri de parcare destinate clientilor spatiilor comerciale. Acestea vor fi amplasate pe latura de nord a complexului cu acces direct din cadrul drumului de acces. Pentru a facilita accesul catre aceste locuri de parcare, profilul strazii (2 benzi-una pe sens) va fi suplimentat cu o banda pe sensul de mers catre complex, cu regim de viteza limitat, din cadrul careia se vor accesa locurile de parcare.

Etaj 1 si Etaj 2(terasa parcaj) – se vor amenaja locuri de parcare cu acces limitat.

Cele destinate locatarilor vor avea sistem individual de blocare a parcajului iar cele destinate vizitatorilor sau cele destinate clientilor spatiilor comerciale vor avea sistem centralizat de plata cu ora.

Intre locurile de parcare destinate locuintelor colective si spatiilor comerciale exista un grad de folosire decalat – spatiile comerciale sunt mai accesate in timpul zilei iar cele destinate locatarilor si vizitatorilor sunt accesate cu precadere in partea a doua a zilei.

04- SPATII TEHNICE:
Acestea vor fi amplasate in cadrul etajului 1 si a etajului 2(terasa parcaj).

Echipamentele aferente circulatiei verticale(casa liftului) vor fi amplasate in planul etajului 12. In cadrul rampelor de circulatie auto vor fi amplasate rezervele intangibile aferente protectiei la incendiu si echipamentele tehnice aferente acestora.

Terasele tehnice aferente accentelor verticale (+7E si +12E) vor gazdui echipamente tehnice : HVAC, protectie la traznet, telecomunicatii, panouri reclame luminoase.

05- DEPOZITARI:
Acestea vor fi amplasate in cadrul parterului, etajului 1 si etajului 2(terasa parcaj).

06-AMENAJARE INCINTA:
In cadrul incintei, suprafata de teren ramasa libera dupa realizarea constructiei, se vor realiza urmatoarele amenajari:

a- zone pietonale reprezentate de trotuare de garda aferente constructiei, alei pietonale in cadrul parcului amplasat intre constructie si DN3A, zone amenajate ca piatete in cadrul parcului.Suprafata afectata de astfel de amenajari nu va depasi 15% din suprafata parcului.

b- zone carosabile:
-extinderea drumului de acces amplasat pe latura de nord a constructiei si a spatiilor de parcare aferente acestuia.
-alee carosabila ocazional amplasata pe latura de sud a constructiei. Aceasta circulatie ocazionala este necesara accesului utilajelor de intretinere a parcului cat si a autospecialelor pentru stingerea incendiului.
-banda de decelerare din DN3A si alee carosabila acces rampe auto amplasata in zona de sud-vest a terenului.

c-locuri de joaca pentru copii, terenuri de sport, piste biciclete, skate-park. Acestea vor fi amplasate in cadrul parcului si vor reprezenta un procent de aprox. 20% din suprafata terenului cu destinatie de parc.

d-pergole, terase acoperite-spatii acoperite cu rol de socializare, intalnire. Acestea vor fi amplasate in cadrul parcului si vor reprezenta un procent de aprox. 5% din suprafata terenului cu destinatie de parc.

e-ochiuri de apa, fantani, cismele. Acestea vor fi amplasate in cadrul parcului si vor reprezenta un procent de aprox. 5% din suprafata terenului cu destinatie de parc.

f-plantatii de aliniament si spatii verzi amenajate. Acestea vor reprezenta suprafata de teren ramasa libera dupa realizarea constructiilor si amenajarilor incintei. Catre DN3A se va realiza o plantatie de aliniament compusa din arbori de inaltime medie-mare. Aceasta va fi completata cu zone de perdea verde cu inaltime mica-medie. Rolul perdelei este acela de a filtra cat mai mult din noxe si poluare fonica si de a proteja atat zonele cu amenjari din cadrul parcului cat si constructiile propuse de efectele circulatiei auto majore-DN3A.

g-platforme de colectare si depozitare a gunoiului.Un produs Blogger.