Breaking News

Peste 1.2 milioane de lei pentru extinderea retelei de iluminat din port

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA a atribuit contractul de proiectare si executie a două retele de iluminat stradal catre ELCOMEX-I.E.A. S.A. pentru suma totala de 1.079.209,92 lei + tva.

Procedura este divizată pe două loturi și anume:
Lotul 1: Retea iluminat rutier drum acces Poarta 7-Cocoasa-Pod Mol III- Mol V;
Lotul 2: Rețea iluminat rutier drum acces Poarta 6 – One Star Security.

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA a atribuit contractul de Servicii de proiectare instalatii energetice in Portul Constanta” si „Amplasare stalp de iluminat fotovoltaic in centrul sensului giratoriu, zona de intersectie a autostrazii A4 cu drumul de legatura intre cele 2 sectoare ale Portului Constanta – Expertiza si Proiectare catre ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti pentru valoarea totala de 128.200 lei + tva.

Descriere succinta:
În prezent, în zonele in care iluminatul este absent se doreste reglementarea situatiei prin executia unui iluminat in zonele de operare cat, in zonele de acces catre acestea, precum si in zona de intersectie a autostrazii A4 cu drumul de legatura intre cele 2 sectoare ale Portului Constanta.
În acest sens, Sucursala Energetică Port are in vedere incheierea unui contract de proiectare pentru instalatii electrice care sa satisfaca cerintele de proiectare ale SEP, urmând ca execuţia lucrărilor să se realizeze cu forţe proprii.
Ofertarea serviciilor prevăzute a se presta se vor efectua în conformitate cu cele prezentate mai jos:
Lotul 1. Proiectare instalatii electrice de iluminat in Danele 85-90
Lotul 2. Proiectare instalatii electrice de iluminat in Danele 100-103
Lotul 3. Proiectare instalatii electrice de iluminat pe platformele operationale
Lotul 4. Amplasare stalp de iluminat fotovoltaic in centrul sensului giratoriu, zona de intersectie a autostrazii A4 cu drumul de legatura intre cele 2 sectoare ale Portului Constanta – Expertiza si Proiectare

cosinus