Breaking News

Un ansamblu rezidential de mari dimensiuni va fi dezvoltat pe Aurel Vlaicu langa sere

Pe bulevardul Aurel Vlaicu, langa sere se va ridica un ansamblu rezidential alcatuit din imobile cu 1 etaj, 2 etaje si 7 etaje.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se propune urmatoarea zonificare functionala, in limitele
zonei studiate:

1. zona mixta M1 cuprinde parcelele ce au generat PUZ, respectiv parcela A 656/2/1/1/1, A
656/2/1/1/2 si A 656/2/1/2
- functiuni admise:
*locuire: locuinte colective;
*servicii aferente zonelor de locuinte: comert alimentar, comert nealimentar, cabinete de medicina
veterninara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de
contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de
arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapiterie, rame
tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de agomot sau emisii de orice fel
si fara depozitari, saloane de intretinere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, solar),
servicii de deservire a locuirii (curatatorie haine);
*functiuni administrative: sedii, fundatii, organizatii, asociatii, sedii birouri, sediu firma/companie;
*functiuni financiar-bancare: sediu banca, sediu societate de asigurari;
*functiuni comerciale: alimentatie publica (restaurant, fast-food, cofetarie, cafenea, bar, club),
servicii cu acces public (finante, banci, consultanta, proiectare, design, tiparire, multiplicare, formare
profesionala, asistenta tehnica, comunicatii, servicii postale, curierat, agentie de turism, intretinere
corporala, manufactura fina, croitorie etc);
* functiuni de invatamant: gradinita, after-school;
*functiuni de sanatate: cresa, clinica, policlinica, cabinete de medicina preventiva, cabinete de
medicina de familie, farmacii, centru recoltare sange;
*functiuni de loisir public: loc de joaca copii acoperit sau in aer liber, amenajari de sport pentru
tineret;
*amenajari aferente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje,
spatii plantate, constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare;
*parcaj colectiv subteran/suprateran/etajat;
*functiuni comerciale (tertiare) si servicii tehnice: Depozitare, distributie si desfacere produse
comerciale; Comert engros; Showroom auto, moto, alte produse; Spatii pentru târguri si expozitii;
Autoservice, spalatorie auto; Statie de combustibili; Servicii, alimentatie publica; Sediu de birouri;
Sediu de firma sau companie; - cu conditia ca pe aceeasi parcela sa nu existe locuinte colective;
*functiuni sportive: terenuri de sport in aer liber sau acoperite; Spatii anexe de deservire a dotarilor
sportive; Sala de antrenament pentru diferite sporturi sau sala de fitness si intretinere corporala;
Administratie, servicii si dotari de deservire a functiunii de baza; Sediu asociatie sportiva, depozitare
echipamente sportive, alimentatie publica si spatii cazare aferente sediu, autoservice, parcare, spatii
anexe de deservire a dotarilor sportive; administratie, servicii si dotari de deservire a functiunii de
baza;

2. zona mixta M2 cuprinde parcela IE 214643 si parcelele: lot 3 (incinta Sere), lot 2 N.C.
14763/2, lot 1 N.C. 14763/1, A 656/20/6 N.C. 1276/2, A 656/20/6 N.C. 1276/1, A 656/20/5
N.C. 5077, A 659/20/4, ALEE DE ACCES, A 659/20 lot 2/2/2 N.C. 17796/2/2, a 659/20 LOT
2/3 n.c. 17796/3, A 659/20/3 lot 1 N.C. 12683/1 si A 659/20/3, lot 2 N.C. 12683/2, propuse
pentru studiu prin Avizul de oportunitate emis de Primaria Mun. Constanta
- functiuni admise:
*locuire: locuinte colective;
*servicii aferente zonelor de locuinte: comert alimentar, comert nealimentar, cabinete de medicina
veterninara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de
contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de
arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapiterie, rame
tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de agomot sau emisii de orice fel
si fara depozitari, saloane de intretinere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, solar),
servicii de deservire a locuirii (curatatorie haine);
*functiuni administrative: sedii, fundatii, organizatii, asociatii, sedii birouri, sediu firma/companie;
*functiuni financiar-bancare: sediu banca, sediu societate de asigurari;
*functiuni comerciale: alimentatie publica (restaurant, fast-food, cofetarie, cafenea, bar, club),
servicii cu acces public (finante, banci, consultanta, proiectare, design, tiparire, multiplicare, formare
profesionala, asistenta tehnica, comunicatii, servicii postale, curierat, agentie de turism, intretinere
corporala, manufactura fina, croitorie etc);
* functiuni de invatamant: gradinita, after-school;
*functiuni de sanatate: cresa, clinica, policlinica, cabinete de medicina preventiva, cabinete de
medicina de familie, farmacii, centru recoltare sange;
*functiuni de loisir public: loc de joaca copii acoperit sau in aer liber, amenajari de sport pentru
tineret;
*amenajari aferente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje,
spatii plantate, constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare;
*parcaj colectiv subteran/suprateran/etajat;
*functiuni comerciale (tertiare) si servicii tehnice: Depozitare, distributie si desfacere produse
comerciale; Comert engros; Showroom auto, moto, alte produse; Spatii pentru târguri si expozitii;
Autoservice, spalatorie auto; Statie de combustibili; Servicii, alimentatie publica; Sediu de birouri;
Sediu de firma sau companie; - cu conditia ca pe aceeasi parcela sa nu existe locuinte colective;
*functiuni sportive: terenuri de sport in aer liber sau acoperite; Spatii anexe de deservire a dotarilor
sportive; Sala de antrenament pentru diferite sporturi sau sala de fitness si intretinere corporala;
Administratie, servicii si dotari de deservire a functiunii de baza; Sediu asociatie sportiva, depozitare
echipamente sportive, alimentatie publica si spatii cazare aferente sediu, autoservice, parcare, spatii
anexe de deservire a dotarilor sportive; administratie, servicii si dotari de deservire a functiunii de
baza;