Comunitatea musulmana din Constanta va avea un nou cimitir

Lotul studiat este amplasat in Zona Metropolitana a Municipiului Constanta, accesul realizandu-se din drumul national DN3, artera de importanta majora la nivelul Regiunii de Sud - Est.

Potrivit certificatului de urbanism emis de Primaria Municipiului Constanta, certificat de urbanism cu
nr 3331 din 01.11.2017, terenul se afla in extravilanul Municipiului Constanta, in UTR-ul EX2 – Culoare rezervate pentru dezvoltarea retelei rutiere majore si a spatiilor plantate de protectie.Vecinatatile imediate sunt :
 La nord – teren in extravilanul Mun. Constanta ;
 La est – parcela nr. Cadastral 246384 ;
 La vest – teren in extravilanul Mun. Constanta ;
 La sud – drumul national DN3.

Sunt prevazute imprejmuiri pe toate laturile terenului ce face obiectul acestei documentatii. Acestea
vor avea inaltimea de maximum 2,00 m, din care un soclu opac de 0,60 m si o parte transparenta dublata cu gard viu; gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maximum 2,00 m.

Se propune introducerea terenului in suprafata de 35.000 mp in intravilanul Mun. Constanta prin
atribuirea functiunii de gospodarie comunala - cimitir rezultand doua unitati teritoriale de referinta si anume:

U.T.R. Z.R.G. 2.1. - Subzona mixta aferenta functiunii de gospodarie comunala (servicii, locuire de
serviciu, comert aferent zonei de cimitir)

U.T.R. Z.R.G. 2.2. - Subzona aferenta functiunii de gospodarie comunala – cimitir


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.