Oradea - licitatie pentru un nou pasaj subteran

Proiectul intitulat „Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic pentru execuția lucrărilor, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivele de investiții:  SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU CREARE UNDĂ VERDE PENTRU TRAMVAI POD DACIA - B-DUL MAGHERU, ORADEA" se află în procedură de licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

Proiectul are ca scop descongestionarea traficului şi fluidizarea transportului în comun pe axa  principală de trafic Nord - Sud a municipiului Oradea, utilizarea mai bună a infrastructurii de transport, scurtarea duratei medii de călătorie, reducerea costurilor de călătorie, mărirea siguranţei circulaţiei, reducerea numărului de accidente, crearea unui mediu sănătos pentru locuitori prin înlăturarea poluării aerului, zgomotelor și trepidațiilor, reducerea timpului de intervenție a pompierilor, poliției, salvării etc., precum și realizarea unui confort pentru pietoni.

Pentru a se asigura fluența traficului pe drumul european DN1 în traversarea municipiului se propune desființarea intersecției la nivel semaforizată dintre strada General Gheorghe Magheru cu străzile Aleea Ștrandului și Parcul Traian, existent în acest moment, și execuția unui pasaj subteran, coroborat cu lucrări de reabilitare a podului Dacia peste Crișul Repede din zona adiacentă și lărgirea carosabilului acestuia de la două la trei benzi de circulație pe sens.       Proiectul prevede crearea unei benzi  unice pentru tramvai într-o zonă foarte aglomerată a municipiului Oradea, iar transportul public de persoane va căpăta fluență, fiind îmbunătățit timpul de parcurs al tramvaielor. Existența unei benzi unice pentru tramvai este esențială pentru dezvoltarea transportului public și pentru crearea undei verzi pentru tramvai, care influențează pozitiv circulația tramvaielor pe direcția str. Nufărului - Centrul Civic - Pod Dacia -  B-dul General Gheorghe Magheru - Gara Oradea, o axă esențială de mobilitate conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Oradea. În același timp se vor executa lucrări de intervenții la pasajul pietonal existent în zonă.

Valoarea totală a investiției este de 18.446.277,16 lei fără TVA, iar termenul de execuție este de 15 de luni.

Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și din buget local.

Cei interesați pot depune oferte în SICAP, până la data de 25.09.2018, ora 15:00.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro - anunț de participare nr. CN 1003545 din data de 23.08.2018.

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.