Primele utilaje au fost instalate la Cazinou

Primele utilaje necesare ralizarii studiilor geotehnice au ajuns astazi la Cazinoul din Constanta. Reamintim ca in data de 25 septembrie a fost semnat contractul privind actualizarea documentației care va sta la baza restaurării și consolidării clădirii Cazinoului din Constanța. În urma finalizării procedurii de achiziție publică a fost desemnat ofertantul câștigător. Serviciile contractate vizează actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), a studiilor și expertizelor realizate în anul 2015 astfel încât indicatorii tehnico-economici să reflecte în mod real degradările suferite de această clădire de la ultima avizare și până în prezent.

***

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA a semnat contractul de "Servicii de Proiectare avand ca obiect: Actualizare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.); Actualizare Studiu geotehnic; Actualizare Expertiză tehnică a structurii clădirii, rezistență, arhitectură, inclusiv rampa de acces către subsol și instalații aferente clădirii; Actualizare Expertiză componente artistice; Actualizare Expertiză tehnică pentru zidul de apărare din zona Cazinoului; Studiu hidrogeotehnic; Studiu de cercetare de parament și stratigrafice în zonele degradate - Starea de conservare - tipuri degradări; Investigații fizico-chimice; Studii biologice (expertiză biologică); Expertiză pentru determinarea nivelului de umiditate din ziduri și climatul interior; Raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială „securitate la incendiu”; Documentar fotografic; Documentație pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism; Alte studii de soluție cerute prin avizele solicitate, cercetări, documentații ca fiind necesare în conformitate cu HG Nr. 907/2016, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Consolidare și restaurare Cazino Constanța, municipiul Constanța” - (clădire S+P+1E+M pod parțial și rampă de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitare platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)" cu IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE S.A. pentru suma de 209.458,87 lei + tva.
__________________

foto: cosinus

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.