Se modernizeaza aeroportul Tuzla

Aeroportul Tuzla situat în sud-estul localității Tuzla ocupă o suprafaţă de teren de 385.835,65 mp. Din punct de vedere urbanistic această suprafață a fost reglementată prin intermediul PUZ - Aeroport Tuzla, aprobat prin HCLM nr. 59/2011 și HCLM nr. 60/2011.

Aeroportul Tuzla a fost utilizat pentru zboruri aviochimice fiind construit după anul 1962. Din anul 1998 a intrat în propietatea S.C. REGIONAL SERVICES S.R.L. diversificându-și an de an activitatea.

Pentru asigurarea securității și siguranței traficului aerian este necesară realizarea unui gard perimetral de securitate pentru împiedicarea pătrunderii neautorizate a animalelor sau persoanelor în zona de securitate cu acces restricționat și/sau în zona de operațiuni aeriene.

Pentru asigurarea securității și siguranței traficului aerian este necesar un drum perimetral în incinta aeroportului pentru intervenția rapidă împotriva animalelor, păsărilor sau a persoanelor neautorizate care se află în zona de securitate cu acces restricționat și/sau în zona de operațiuni aeriene. Acest drum trebuie să aibă continuitatea și structura constante pe întreg perimetrul aeroportului. De asemenea trebuie să preia autovehiculele aflate pe pistele de decolare-aterizare (vehiculele de curățare a pistei, autovehiculele de verificare a pistei etc.) atunci când situația operațională o impune.

Pentru asigurarea securității și siguranței traficului aerian este necesar un sistem de supraveghere cu televiziune în circuit închis (T.V.C.I.) pentru identificarea rapidă a animalelor, păsărilor sau persoanelor neautorizate care se află în zona de securitate cu acces restricționat și/sau în zona de operațiuni aeriene. Acest sistem de supraveghere are și funcția de monitorizare a operațiunilor aeriene și deservire la sol a aeronavelor.

Pentru creșterea siguranței și securității pasagerilor și bagajelor, Aeroportul Tuzla trebuie să se doteze cu mijloace aeroportuare și cu echipamente și sisteme de control.

În prezent pista de decolare-aterizare 04-22 are o lungime de 950m și o lățime de 53m, având suprafață înierbată. Datorită creșterii semnificative a numărului de mișcări și cerințelor de operare cu aeronave de tip B este necesară realizarea unei piste cu structură rutieră nouă și asigurarea suprafețelor de siguranță (RESA) pe ambele directii. Pista de decolare-aterizare 04-22 va avea la capătul 04 al acesteia o platformă (buzunar) de întoarcere cu lățimea de 21.7m și lungimea de 67.3m, cu sistem rutier și cu un acostament identic cu cel prevăzut pentru pistă

În prezent pista de decolare-aterizare 16-34 are o lungime de 380m și o lățime de 20m având suprafața înierbată. Datorită creșterii semnificative a numărului de mișcări și cerințelor de operare cu aeronave de tip A este necesară realizarea unei piste cu structură rutieră nouă și asigurarea suprafețelor de siguranță (RESA) pe ambele direcții. Pista de decolare-aterizare 16-34 va avea la capătul 16 al acesteia o platformă (buzunar) de întoarcere cu lățimea de 22.9m și lungimea de 65.9m, cu sistem rutier și cu un acostament identic cu cel prevăzut pentru pistă.

Pentru operarea pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate mai reduse se impune echiparea suprafeței de mișcare aeroportuare cu un sistem de balizaj luminos. De asemenea acest sistem asigură creșterea siguranței traficului aerian.

foto: Ras Aeroport Tuzla Lrtz
Un produs Blogger.