Sedinta de Consiliu Local

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul Local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, miercuri, 31 octombrie 2018, ora 12:00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea
ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.09.2018;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al RADET Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Confort Urban SRL Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL Constanța pentru anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 66/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa;
iniţiatori: consilieri locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana, Florea Răzvan-Ionuț

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/2018 pentru aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019;
iniţiatori: consilieri locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana, Florea Răzvan-Ionuț

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la Programul „Îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând vehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane” și asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii și cheltuielilor neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității structurilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Complexului stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11, precum și a tarifelor de închiriere ale spațiilor din complex;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de 6 mp din Complex stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11, de către SC Vodafone România SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare „Apă-Canal Constanța” în care își desfășoară activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanța și a Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de furnizare cu apă și de canalizare;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acivitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teriorială a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - Cartier Compozitori – Etapa I;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - Cartier Baba Novac - Etapa I;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Patru Mucenici de la Niculițel”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul și Sf. M.Mc. Teodor Tiron”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Capelei „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfântul Apostol Andrei și Sfânta Muceniță Sofia”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 75/2018 din bugetul local pentru susținerea activității sportive a Clubului Sportiv „Farul” Constanța în anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2018-2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 288/2018 privind statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, organizarea unei linii de gardă, specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Compartimentului de terapie intesivă, precum și a unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – U.M.P.M.R.S.U. - lider de proiect și Municipiul Constanța – partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Ciprian Porumbescu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – U.M.P.M.R.S.U. - lider de proiect și Municipiul Constanța – partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 10 Mihail Koiciu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 147850/06.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 950/17.10.2003 și nr. 1314/07.09.2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 158525/21.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 93/20.01.2004 și nr. 982/30.03.2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150306/11.09.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Zorelelor nr. 64, în suprafață de 9,25 mp, în vederea vânzării directe către Ardeleanu Victoria;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 147845/06.09.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefan cel Mare nr. 19, în suprafață de 45,61 mp, în vederea vânzării directe către Nacee Dimciu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr. 31, în suprafață de 142,63 mp, către Ciocan Gabriel;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe perioadă determinată a terenului în suprafață de 13.936 mp situat în Constanța, zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu - str. Ciprian Porumbescu, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța în administrarea CN „Apele Române” - Administrația de Apă Dobrogea Litoral, modificată prin HCL nr. 315/2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

46. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

47. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor bunuri aflate în administrarea unităților de învățământ din municipiul Constanța în vederea scoaterii din funcțiune și casării;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

48. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța str. Cuarțului nr. 2, zona mal Lac Siutghiol;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

49. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 304/2018 privind aprobarea Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune, cu sultă, asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Theodor Speranția nr. 73, lot 1;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

50. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 307/2018 privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

51. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 311/2016 privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA asupra unor terenuri aparținând municipiului Constanța, în vederea implementării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule electrice și vehicule hibrid;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

52. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

53. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RATC Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

54. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Statului Major al Forțelor Navale, prin Ministerul Apărării Naționale, a unui imobil situat în municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru închirierea prin licitație publică deschisă a cuvetei lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

56. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, în temeiul OUG nr. 51/2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu, incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de intersecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina Magdalena;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, inițiator Done Anica;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brînzariu Constantin;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27, lot 1, investitor Parfenie Daniel;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - modificare HCL nr. 36/2012 aferent imobil str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu Anca;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+9E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, Palazu Mare, parcela VN 361/1, lot 1, investitor SC Erimar Building SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+D+P+5-6E - locuire colectivă cu comerț la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor SC Black Waters SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

67. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 862/06.05.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 10027/118/2007, rămasă definitivă și irevocabilă;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

68. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al SC ECOSAL SRL Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

69. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al RATC Constanța.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

70. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Eugenia Jianu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

71. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Anaid Tavitian;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

72. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
iniţiator: primar Decebal Făgădău


Un produs Blogger.