Chimpex isi mareste capacitatea de operare

S.C. CHIMPEX S.A. operează în perimetrul Molului IV 10 dane pentru depozitarea mărfurilor şi anume, danele 54 – 63 pe o lungime totală de 2 263 m.

In anul 2017 a fost pus în funcțiune noul Terminal operare cereale Mol IV – CHIMPEX S.A (danele 55-56) cu o capacitate de stocare de 200.000 tone. Terminalul este echipat cu două încărcătoare mobile tip NEURO, având capacitatea de 800 to/h fiecare, utilaje care pot asigura încărcarea pentru vapoare tip PANAMAX.Pentru optimizarea fluxurilor de încărcare / descărcare nave maritime este necesară prelungirea căii de rulare pentru cele două încărcătoare navale, pentru o lungime de 213 m către vest, respectiv 35 m către est.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se solicită aprobare pentru extinderea estacadei metalice cu 213 de metri spre Vest în dreptul Danelor 52 și 53. Totodadată se intenționează extinderea transportoarelor cu benzi existente BC 101 și BC 201, și refacerea sistemului de contra-greutăți. 
Intrucât obiectivul final al extinderii îl reprezintă încărcarea simultană a două nave tip PANAMAX, estacada existentă va fi consolidată și în dreptul axelor 73 – 77, zona care în prezent nu deservește acestui scop. Echipamentele existente nu vor fi înlocuite, ci doar extinse, fără să fie afectate proprietățile tehnice operaționale.

Întrucât sistemul actual de benzi transportoare este construit doar pe lungimea complexului de silozuri, este posibilă amararea unei singure nave PANAMAX.

Proiectul are ca obiectiv asigurarea posibilității tehnice pentru amararea și încărcarea pe poziție a două nave PANAMAX.

În acest sens, sunt necesare următoarele intervenții (lucrări de construire / montaj):

Pentru zona de est:

o Pe o lungime de 35 m se va reabilita calea de rulare existentă pentru a permite manevra încărcătorului maritim. În prezent, calea de rulare nu îndeplinește standardul de linearitate necesar utilajelor NEURO. Practic, liniile existente (șinele) vor fi demontate și înlocuite de altele noi, păstrându-se axul și geometria actuală. Această intervenție nu necesită lucrări de proiectare fiind în fapt o reparație capitală a căii de rulare existente.

o Totodată, în zona existentă a estacadei se prelungește șina de rulare a căruciorului pe tronsonul 3 Axele 75 -77. Aceast tronson al estacadei fost evaluat cu noile încărcări și se va consolida conform proiectului de specialitate.  Stalpii din axul 75 si 76 se vor rigidiza cu profile UNP300. Prima zăbrea a grinzii cu zăbrele se va inlocui cu 2L100x10, a doua va fi rigidizată cu un profil UNP120. Montanții se vor rigidiza prin adăugarea unor profile sudate. In plan orizontal se vor lega la partea inferioară grinzile transversale cu un profil L100x10. Pentru susținere cale de rulare se vor monta profile IPE270.

Pentru zona de vest (către cheu) vor fi realizate:

o Reabilitarea căii de rulare existente (similar zonei de est) pe o lungime de 213 m

o Prelungirea corespunzătoare a sistemului de alimentare și transport cu benzi, montate pe estacadă (similar ariei adiacente silozurilor de cereale). Vor fi executate lucrări de execuție a fundațiilor stâlpilor estacadei tehnologice și lucrări de construcții montaj ale structurii și echipamentelor necesare. Se va construi o structură metalică cu lungimea de 209 m și înălțimea de 7.96 m, împărțită în patru tronsoane. Pe toată lungimea estacadei se vor amplasa, prin prelungirea traseului cele două benzi transportoare având capacitatea totală de 800 tone/oră. Primul tronson va fi alcătuit din două picioare zăbrelite cu distanța între stâlpi de 3.0m și o grindă cu zăbrele spațială pe 23.0 m cu rolul de a permite accesul camioanelor pe sub aceasta. La cota de 7.96m este susținută banda transportoare de 800 tone/oră. Tronsoanele 2, 3 și 4, cu lungimea de 51.0m, 54.0m respectiv 68.0m, susțin căruciorul mobil cu rol de a ridica banda transportoare și a efectua golirea ei pe o bandă mobilă perpendiculară pe acesta. Căruciorul mobil este mutat în lungul structurii de brațul unei macarale mobile ce are structura proprie și circulă pe șine rulante paralele cu estacada. Ultimele trei tronsoane au o structură în cadre cu travei de 5.0m, 8.0m, 10.0m și 11.0m si deschidere de 1.3 m. Stalpii structurii sunt alcătuiți din europrofile HEA300. Grinda de cadru este din IPE 400. Intre cadre s-a realizat o cale de rulare din profile IPE 400.


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.