Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda, și Șantierul Naval 2 Mai SA preiau Daewoo Mangalia Heavy Industries SA

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda,
și Șantierul Naval 2 Mai SA preiau Daewoo Mangalia Heavy Industries SA şi Daewoo Mangalia
Human Resources Management SRL.

B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda, furnizează servicii de management și holding filialelor
din Grupul Damen. Grupul Damen, activ la nivel mondial, este implicat în construcția, întreținerea
și repararea navelor.

Șantierul Naval 2 Mai SA furnizează servicii suport specifice construcțiilor de nave și nu numai, şi
derulează activități referitoare la construcția și reparațiile de nave, diferite activități de
comercializare, depozitare și intermediere.

Daewoo Mangalia Heavy Industries SA are ca principal obiect de activitate construcția, reparația
și conversia de nave.

Daewoo Mangalia Heavy Industries SA deține, la rândul său, 100% din capitalul social al societății
Daewoo Mangalia Human Resources Management SRL, a cărei activitate constă, în principal, în
punerea la dispoziție către Daewoo Mangalia Heavy Industries SA a forței de muncă pentru
șantier.

Autoritatea de concurenţă a evaluat operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere
al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, respectiv al posibilelor efecte
anticoncurenţiale, în conformitate cu Regulamentul privind concentrările economice.

Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică
nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piaţa națională sau pe o parte
a acesteia.Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.