Licitatie pentru reabilitarea Palatului Klobusitzky din Oradea

Proiectul intitulat „Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr. 31, Oradea" se află în fază de derulare a procedurii de achiziție publică - procedură simplificată, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate - preț.

Fațadele imobilului situat pe str. Republicii nr. 31, între străzile Gheorghe Dima și Snagovului s-au degradat din cauza lipsei întreținerii constante a învelitorii și a burlanelor, acest lucru determinând infiltrații și desprinderi de tencuială. Investiția vizează reabilitarea fațadelor exterioare, a tâmplăriei, a acoperișului, a jgheaburilor și burlanelor.

Având în vedere prioritățile privind aplicarea programului de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în Centrul Istoric și starea avansată de degradare a imobilului, în vederea prevenirii desprinderilor accidentale de tencuială și evitarea accidentărilor, se impune urgența demersului în vederea demarării lucrărilor de reabilitare.

Întrucât contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare a fost reziliat, s-a demarat o nouă procedură pentru achiziția executării acestor lucrări.

Valoarea totală estimată a investiției este de 541.914,17 lei fără TVA, iar durata de realizare este de 12 luni.

Cei interesați pot depune oferte în SEAP, până la data de 17.12.2018, ora 15:00.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro - anunț de participare nr. SCN 1029046 din data de 28.11.2018.

Primăria Oradea acordă o atenție deosebită punerii în valoare a patrimoniului istoric, cultural sau arhitectural din Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea. Palatul Klobusitzky a fost selectat spre reabilitare în cadrul Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturală situate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea, aprobat prin HCL nr. 718/2016.


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.