Palatul Nifon Mitropolitul din București va fi restaurat printr-un proiect inițiat de Arhiepiscopia București

Palatul Nifon Mitropolitul din București va fi restaurat printr-un proiect inițiat de Arhiepiscopia București. Situat pe Calea Victoriei colț cu strada Doamnei, acesta este monument istoric construit în 1895 și aflat într-o stare avansată de degradare.

Guvernul a adoptat astăzi, 23 noiembrie a.c., o Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centrul educațional și social pastoral «Nifon Mitropolitul»(Palatul Nifon)”.

Proiectul este derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Compania Națională de Investiții (CNI) în cadrul „Programului naţional de construcţii de interes public sau social”, Subprogramul „Alte obiective”.

Beneficiarul - Arhiepiscopia Bucureștilor - doreşte ca, după consolidare, restaurare și refuncționalizarea spațiilor, acest monument istoric, aflat la km 0 al Municipiului Bucuresti, importantă operă a arhitectului Paul Gouttereau, unul din puținele imobile realizate în stil neoclasic, înscris în lista monumentelor istorice, să devină Centrul Educaţional şi Social Pastoral Nifon Mitropolitul, un obiectiv cu caracter public, educațional și social-cultural.

Proiectul are o durată de realizare de 27 luni și o valoare totală de 56.684 mii lei (inclusiv TVA), din care 56.079 mii lei de la bugetul de stat și 605 mii lei de la Arhiepiscopia Bucureștilor. Scopul acestui centru nu este unul pecuniar, ci o lucrare pastorală, socială şi misionară a Bisericii în folosul societăţii româneşti actuale.După restaurare spațiul va fi deschis turiștilor, dar va avea și o zonă destinată şi organizării de conferinţe, colocvii, simpozioane, seminarii, organizării de activităţi culturale pentru promovarea dialogului dintre credinţă şi cultură, spiritualitate şi acţiune socială, teologie şi ştiinţă, artă şi educaţie etc.

Această investiţie vine și în întâmpinarea creării unei infrastructuri de tineri specializați pe meserii care a dispărut în ultima vreme din România, prin organizarea de cursuri, pe diverse specialități, recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în directă corelație cu mediul de afaceri care va reprezenta un partener important al programului.
Un produs Blogger.