Amenzi de 53 de milioane de euro primite de marile companii de asigurari din Romania

Consiliul Concurenţei a sancţionat nouă companii de asigurare şi Uniunea Naţională a
Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) cu amenzi totale în valoare de
246.739.195,6 lei (aprox. 53 milioane euro) pentru încălcarea reglementărilor naţionale şi
europene din domeniul concurenţei prin coordonarea comportamentelor pe piaţă în vederea
majorării tarifelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA).
În urma investigaţiei, autoritatea de concurenţă a constatat că Allianz - Ţiriac Asigurări SA,
Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA, Societatea Asigurare-Reasigurare
Astra Asigurări SA, Carpatica Asig SA, Euroins România Asigurare-Reasigurare SA, Generali
România Asigurare Reasigurare SA, Groupama Asigurări SA, Omniasig Vienna Insurance Group
SA şi Uniqa Asigurări SA au participat la un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere
comercial referitoare la intenţiile acestor societăţi de a majora tarifele RCA. Această practică
concertată, facilitată de UNSAR, a condus la restrângerea concurenţei pe piaţa serviciilor de
asigurare RCA în perioada octombrie 2012 – noiembrie 2016, deoarece societăţile de asigurare
nu şi-au mai stabilit în mod independent tarifele, ci au acţionat concertat pe piaţă, ţinând cont
de discuţiile de a-şi majora tarifele purtare în cadrul asociaţiei.
„Asociaţiile au un rol important şi este legitim ca membrii acestora să se întâlnească şi să
discute pe diverse teme, însă nu trebuie să ajungă la schimburi de informaţii sensibile din
punct de vedere comercial, cum sunt cele referitoare la preţuri actuale sau viitoare. Aceste
schimburi de informaţii sensibile reduc incertitudinea cu privire la strategiile concurenţilor şi
favorizează coordonarea comportamentului pe piaţă, eliminând concurenţa. Pe o piaţă
concurenţială, companiile trebuie să se întreacă pentru a furniza servicii de calitate în condiţii
avantajoase, fiecare stabilindu-şi în mod independent politica de tarife în funcţie de propria
strategie şi de structura costurilor implicate de desfăşurarea activităţii”, a declarat Bogdan
Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.
Amenzile au fost aplicate astfel:
1. Allianz - Ţiriac Asigurări SA 43.442.939 lei
2. Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA 36.970.408 lei
3. Societatea Asigurare-Reasigurare Astra Asigurări SA 22.037.026 lei
4. Carpatica Asig SA 26.858.238 lei
5. Euroins România Asigurare-Reasigurare SA 6.346.453,60 lei
6. Generali România Asigurare Reasigurare SA 21.445.106 lei
7. Groupama Asigurări SA 35.378.902 lei
8. Omniasig Vienna Insurance Group SA 40.529.090 lei
9. Uniqa Asigurări SA 13.570.597 lei
10. UNSAR 160.436 lei.
În cadrul investigaţiei, Euroins a recunoscut în integralitate fapta anticoncurenţială şi a furnizat,
în cadrul procedurii de clemenţă, o serie de documente şi informaţii ce au avut o contribuţie
semnificativă la probarea acesteia şi, ca urmare, a beneficiat de o reducere a amenzii.
În cazul societăţilor Astra şi Carpatica, Consiliul Concurenţei a luat în considerare o perioadă
mai redusă de încălcare a legii, respectiv până la momentul în care Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) le-a retras autorizaţia de funcţionare.
„Piaţa asigurărilor obligatorii auto a trecut prin împrejurări excepţionale, de criză, dar între
timp a fost implementat noul pachet legislativ şi au fost eliminate, în mare parte,
disfuncţionalităţile care au condus, în anii anteriori, la creşteri accentuate ale preţurilor.
Faptul că s-au înregistrat progrese în funcţionarea pieţei asigurărilor, nu înseamnă că nu mai
sunt necesare unele ajustări. Vom colabora cu ASF şi Guvernul pentru a identifica măsurile ce
se impun pentru armonizarea legislației cu reglementările europene, respectiv consolidarea
pieței pentru a nu conduce la creșterea prețului RCA” a mai declarat preşedintele Consiliului
Concurenţei.
Autoritatea de concurenţă s-a implicat în procesul de evaluare a cauzelor care au determinat
dezechilibrele pieţei şi a făcut o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei şi
care, în mare parte, au fost preluate în legislaţia primară şi secundară, cum ar fi:
• introducerea posibilităţii de compensare directă;
• luarea în calculul a clasei bonus/malus a istoricului șoferului, nu doar a combinației
unice șofer-vehicul;
• utilizarea tehnologiilor de tip telematics în determinarea primei RCA;
• asigurarea accesului la cazierul de conducător auto;
• declararea la emiterea poliței a tuturor șoferilor uzuali ai vehiculului (în vederea
evaluării mai precise a riscului de daună). În urma introducerii acestei prevederi,
evoluţia primelor va fi diferită de la caz la caz (în unele cazuri, în care riscurile cresc,
primele vor fi mai mari iar pentru cazurile în care riscurile se diminuează primele vor
fi mai mici);
• rafinarea criteriilor de risc folosite în calculul tarifului de primă.
Autoritatea de Concurenţă va colabora cu toţi actorii din acest sector, astfel încât, odată cu
alinierea la prevederile UE, unele aspecte care, încă, creează îngrijorări să fie eliminate prin
preluarea în legislaţie şi a celorlalte recomandări pe care le-a făcut şi care nu au fost preluate,
cum ar fi:
• poliţele RCA să se poată încheia pentru 6 sau 12 luni, pentru persoane fizice, şi pentru o
perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, pentru persoanele juridice (să nu se
mai încheie poliţe RCA pentru o lună deoarece sunt destul de multe maşini în circulaţie,
care nu au RCA valabil deoarece proprietarii au încheiat poliţa pentru o perioadă foarte
scurtă – o lună – iar apoi au uitat să o reînnoiască)
• introducerea unei prevederi cu privire la elaborarea de către ASF, împreună cu
societățile de asigurare și unitățile de reparații auto reprezentative, sau cu organizațiile
profesionale ale acestora, a unui cod de conduită aplicabil în relația dintre societățile de
asigurare și unitățile de reparații auto, în vederea evitării prejudiciilor aduse
consumatorilor.
Decembrie 2018
Biroul de Presă
Tel: 0372.129.710; fax: 021405.44.02; E-mail: presa@consiliulconcurentei.ro


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.