Bucuresti - licitatie pentru 100 de tramvaie noi

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL BUCURESTI

Valoarea totala estimata: 845.687.394 lei

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare : Fonduri bugetare

Ofertantul va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, raportati la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a livrat/furnizat produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, la nivelul unuia sau mai multor contracte in valoare cumulata de minim 28.000.000 lei, cu indicarea datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 14.02.2019 15:00


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.