La Oradea se va construi al 4-lea parc industrial din oras

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal generat de nr. cad.164007 si 164110, in vederea dezvoltarii unei zone cu functiuni industriale si de depozitare, servicii industriale si servicii tehnice, functiuni aferente infrastructurii de transport.

            Zona de studiu a PUZ-ului este aria constituita din parcelele identificate cu nr.cad.11143-:-11149; (S=180000 mp), str. Corneliu Baba, Oradea.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Tivadar I. Daniel, la initiativa beneficiarului  Agentia de Dezvoltare Locala Oradea S.A.

Reglementari urbanistice propuse:

    - UTR: Ei, Is;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: funcţiuni industriale şi de depozitare,  servicii industriale şi servicii tehnice, funcţiuni administrative, financiar-bancare, functiuni terţiare, de învăţământ şi cercetare, sănătate şi asistenţă socială,  locuinţe de serviciu permanente sau temporare (cu condiţia ca acestea să fie destinate exclusiv angajaţilor), spatii de cazare ale instituţiilor de învăţământ/cercetare;

    - H max 25,0m (regim de înălţime de (1-3S)+P+5E+R);

    - POT max = 60%;    - CUT max = 1,5 (pentru Ei) si 2,8 (pentru Is)

    - retragerea faţă de aliniament: minim 10,0m (corpul principal de cladire);

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 5,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 5,0m;

    - circulaţii şi accese: accesul la amplasament se va realiza din str.Corneliu Baba, iar circulatia in incinta se va desfasura pe o retea de drumuri publice cu profil transversal de  17,0m (carosabil 8,0m); Se prevede realizarea unei legaturi cu drumul expres ce va lega Splaiul Crisanei de inelul ocolitor catre autostrada A3;

    - echipare tehnico-edilitară: se va realiza record la retelele edilitare existente in zona prin extinderea etapizata a acestora pe toata zona studiata;

- Reglementari urbanistice aferente parcului industrial:

- Dezvoltarea parcului se va realiza in doua etape;

- In prima etapa se propune constituirea a 24 parcele  cu suprafete cuprinse intre 1500 si 3300 mp destinate activitatilor industriale si un lot cu suprafata de 5970mp destinat institutiilor si serviciiilor (inclusiv locuinte de serviciu);

- Zonele de implantare a constructiilor sunt prezentate in plansa 03/U;

- In fiecare incinta se vor amenaja locuri de parcare  aferente functiunilor, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

- Zone verzi de aliniament: minim 6,0%

- Zone verzi amenajate: minim 20% din suprafata parcelei;


Un produs Blogger.