Breaking News

S-a semnat contractul pentru modernizarea DJ229

Consiliul Judetean Tulcea a semnat contractul pentru Modernizare infrastructura de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Balcescu. Conform documentatiei tehnice, lucrarile ce vor fi executate vizeaza modernizarea infrastructurii rutiere a drumului judetean DJ229 cuprins intre km 9+719 si 32+537. În profil transversal drumul judetean va avea o platforma latime de 8,00 m alcatuita din doua benzi de circulatie cu latimea de 3,00 m cu pante de 2,5%, marginite de doua benzi de încadrare de 0,25m si doua acostamente de 0,75m cu pante de 2,5%.

Valoarea totala finala a contractului 25.501.569,87 lei + TVA

Ofertant castigator TIB CONS SRL Bucuresti

Sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6: Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1, stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale.


cosinus