Dupa 20 de ani s-a lansat licitatia pentru actualizarea planului urbanistic general al municipiului Constanta

Dupa 20 de ani Primaria Constanta a lansat in sfarsit licitatia pentru actualizarea planului urbanistic general al municipiului - PUG.

Conform documentatiei:

Necesitatea și oportunitatea actualizării Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferente Municipiului Constanța este fundamentată pe mai multe categorii de considerente, detaliate mai jos.

În contextul legislației specifice care a produs efecte în teritoriul Municipiului Constanța și a unei dinamici urbane accentuate a Municipiului Constanța care s-a manifestat în ultimii ani, a devenit evident că este necesară o actualizare a documentației/reglementărilor existente, astfel încât viitorul Plan Urbanistic General (P.U.G.), care va trebui să devină operațional cât mai curând posibil, să-și fundamenteze propunerile de dezvoltare și organizare spațială a teritoriului pe date reale, atât din punctul de vedere al regimului terenurilor, precum și din cel al utilizării funcționale a acestora, cu indicatorii urbanistici asociați. După București, Constanța a avut cea mai intensă dezvoltare imobiliară între 1990 și 2015. Conform Institutului Național de Statistică, peste 20,000 unități locative au fost construite în Municipiul Constanța, și peste 40,000 în Zona Metropolitană Constanța, între 1990 și 2015.

Potrivit art. 46 al Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, „fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale”.

foto: www.merglamare.ro - Ghidul Litoralului

Planul General de Urbanism în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 653/1999, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. nr. 77/2011, H.C.L. nr. 81/2013 și H.C.L. nr. 327/18.12.2015, a înregistrat, de-a lungul unei perioade de 18 ani, multiple intervenții importante prin intermediul Planurilor Urbanistice Zonale și a Planurilor Urbanistice de Detaliu aprobate, devenind astfel depășit în raport cu noile realități economice și teritoriale ale orașului, ceea ce impune actualizarea acestuia prin păstrarea liniilor directoare ale strategiei anterioare care s-au dovedit corecte, amendarea celor care au fost invalidate sau alterate de evoluția dezvoltării orașului în ultimii ani.

Planul Urbanistic General actualizat va trebui să identifice zonele și sub-zonele spre care ar trebui direcționată dezvoltarea orașului și să prescrie indicatori urbanistici atractivi, în condițiile asigurării unei dezvoltări sustenabile pentru aceste zone. În același timp, trebuie prevăzute rezolvări clare pentru cât mai multe din situațiile speciale care apar în oraș. Scopul final al actualizării este eliminarea majorității situațiilor în care se apelează la urbanism derogatoriu.

În egală măsură, pentru creșterea eficienței activității derulate de administrație este foarte important ca tehnologia informației să fie utilizată la o scară cât mai largă, atât în raport cu cetățenii/beneficiarii serviciilor, cât și cu alte instituții publice. O abordare nouă, orientată pe nevoile beneficiarilor – cetățeni și mediul de afaceri, concentrată așadar pe evenimentele de viață, trebuie să înlocuiască abordarea clasică orientată pe instituțiile furnizoare de servicii.


Un produs Blogger.